علت تشکیل نوار های رنگی چیست صفحه 38 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

جواب پرسش صفحه ۳۸ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم علت تشکیل نوار های رنگی چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمک مس دو کرومات ترکیب یونی است و محلول آن حاوی یون های مثبت و منفی که محلول را در کاغذ صافی قرار می‌دهیم یونسی آبی مایل به سبز است که به سمت خود به منفی میدان الکتریکی حرکت می‌کند و یا نه زرد است که به سمت قطب مثبت میدان الکتریکی حرکت می‌کند و باعث ایجاد نورهای رنگی میشود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مهلا 13 روز قبل
1

بله

ناشناس 7 ماه قبل
1

همین چرخو بکنم تو کونت

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
0

مهاجرت یون ها

نتناتا 11 ماه قبل
1

نمد

ارض 11 ماه قبل
-1

ن

0
غزل 11 ماه قبل

ریاضی فیزیک

نویسنده 11 ماه قبل
2

افرین خیلی خوب بود که در روستای کلاته

برای پاسخ کلیک کنید