علت تشکیل نوار های رنگی چیست صفحه 38 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

نویسنده

افرین خیلی خوب بود که در روستای کلاته

جواب پرسش صفحه ۳۸ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم علت تشکیل نوار های رنگی چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمک مس دو کرومات ترکیب یونی است و محلول آن حاوی یون های مثبت و منفی که محلول را در کاغذ صافی قرار می‌دهیم یونسی آبی مایل به سبز است که به سمت خود به منفی میدان الکتریکی حرکت می‌کند و یا نه زرد است که به سمت قطب مثبت میدان الکتریکی حرکت می‌کند و باعث ایجاد نورهای رنگی میشود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مهلا 1 سال قبل
0

بله

ناشناس 2 سال قبل
0

همین چرخو بکنم تو کونت

نویسنده 2 سال قبل
2

مهاجرت یون ها

نتناتا 2 سال قبل
1

نمد

ارض 2 سال قبل
1

ن

0
غزل 2 سال قبل

ریاضی فیزیک

نویسنده 2 سال قبل
7

افرین خیلی خوب بود که در روستای کلاته

برای پاسخ کلیک کنید