علت حیرت طبیب در برابر پرسش های حسین چه بود؟ صفحه 126 فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی پنجم علت حیرت طبیب در برابر پرسش های حسین چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از سوال های خوب، فهم و استعداد بالای او و کنجکاوی بالای او.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 14 ساعت قبل
-1

هرچه حسین می پرسید پدرش جواب می داد

نویسنده 14 ساعت قبل
1

چون حسین هنوز بچه بود

ناشناس 14 ساعت قبل
1

چون حسین هنوز بچه بود

برای پاسخ کلیک کنید