علت کاربرد آهن در کارد و چنگال قاشق صفحه 39 علوم هفتم

ناشناس

من الان وسط امتحان گوگلم دنبال جواب سوال😐

محمد امین زارع

اها ممون

نویسنده

مقاوم بودن.محکم بودن.سبک براق و درخشندگیشکل پذیری

نویسنده

علت استفاده ازفلزآهن درساخت مواداولیه کاردچنگال چیست

نازنین

منم وسط امتحانم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۳۹ کتاب علوم تجربی پایه هفتم علت کاربرد آهن در کارد و چنگال قاشق از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فراوانی, ارزان بودن و شکل پذیری.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

نمیدونم

تتیتویت 3 سال قبل
1

تتیتساساسایدوی

ارزو 3 سال قبل
-1

عالی خیلی

ناشناس 3 سال قبل
-2

علت کاربرد اهنگ در قاشق و چنگال

ناشناس 3 سال قبل
-2

خوب

نویسنده 3 سال قبل
3

علت استفاده ازفلزآهن درساخت مواداولیه کاردچنگال چیست

نویسنده 3 سال قبل
1

برای محکم بودن ان و ارزانی

ناشناس 3 سال قبل
6

من الان وسط امتحان گوگلم دنبال جواب سوال😐

3
نازنین 2 سال قبل

منم وسط امتحانم

فاطمه 3 سال قبل
-2

جوابش چیه😑

نویسنده 3 سال قبل
-2

ذررز

نویسنده 3 سال قبل
0

برای شکل پذیری

نویسنده 3 سال قبل
3

مقاوم بودن.محکم بودن.سبک براق و درخشندگیشکل پذیری

4
محمد امین زارع 3 سال قبل

اها ممون

نویسنده 3 سال قبل
2

چکش خوار بودن ،فراوان،ارزان،استحکام

نویسنده 3 سال قبل
-2

نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
0

نویسنده 3 سال قبل
-1

سبک بودن

نویسنده 3 سال قبل
-2

برای اینکه زنگ نزند

نویسنده 3 سال قبل
-1

ارزانی اهن

نویسنده 3 سال قبل
-2

چون ارزان استو خیلی خیلی هم فروان است و تمام نمیشودو استحکام بالایی دارداشکان

نویسنده 3 سال قبل
-2

به خاطر مقاومت

نویسنده 3 سال قبل
-1

علت استفاده آهن در قاشق و چنگال چیست

ناشناس 3 سال قبل
-2

۰۰۰

نویسنده 3 سال قبل
-1

ا

نویسنده 3 سال قبل
-2

وااااای

نویسنده 3 سال قبل
-1

خخهخخ

برای پاسخ کلیک کنید