علت کاربرد آهن در کارد و چنگال قاشق صفحه 39 علوم هفتم

ناشناس

من الان وسط امتحان گوگلم دنبال جواب سوال😐

نویسنده

چکش خوار بودن ،فراوان،ارزان،استحکام

نویسنده

مقاوم بودن.محکم بودن.سبک براق و درخشندگیشکل پذیری

محمد امین زارع

اها ممون

جواب خود را بیازمایید صفحه ۳۹ کتاب علوم تجربی پایه هفتم علت کاربرد آهن در کارد و چنگال قاشق از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فراوانی, ارزان بودن و شکل پذیری.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 6 ماه قبل
-1

نمیدونم

تتیتویت 1 سال قبل
1

تتیتساساسایدوی

ارزو 1 سال قبل
0

عالی خیلی

ناشناس 1 سال قبل
0

علت کاربرد اهنگ در قاشق و چنگال

نویسنده 1 سال قبل
-2

هزاران سال آسا که انسان از مواد گوناگونی مانند چوب استفاده میکردند

ناشناس 1 سال قبل
-2

به دلیل استحکام بودن

ناشناس 1 سال قبل
-2

خوب

نویسنده 1 سال قبل
0

علت استفاده ازفلزآهن درساخت مواداولیه کاردچنگال چیست

نویسنده 1 سال قبل
0

برای محکم بودن ان و ارزانی

ناشناس 1 سال قبل
5

من الان وسط امتحان گوگلم دنبال جواب سوال😐

0
نازنین 2 ماه قبل

منم وسط امتحانم

فاطمه 1 سال قبل
-2

جوابش چیه😑

نویسنده 1 سال قبل
-1

ذررز

نویسنده 1 سال قبل
0

برای شکل پذیری

نویسنده 1 سال قبل
3

مقاوم بودن.محکم بودن.سبک براق و درخشندگیشکل پذیری

3
محمد امین زارع 1 سال قبل

اها ممون

نویسنده 1 سال قبل
3

چکش خوار بودن ،فراوان،ارزان،استحکام

نویسنده 1 سال قبل
-2

فراوان و ارزان

نویسنده 1 سال قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 1 سال قبل
1

نویسنده 1 سال قبل
0

سبک بودن

نویسنده 1 سال قبل
-1

برای اینکه زنگ نزند

نویسنده 1 سال قبل
1

ارزانی اهن

نویسنده 1 سال قبل
0

چون ارزان استو خیلی خیلی هم فروان است و تمام نمیشودو استحکام بالایی دارداشکان

نویسنده 1 سال قبل
-1

به خاطر مقاومت

نویسنده 1 سال قبل
0

علت استفاده آهن در قاشق و چنگال چیست

ناشناس 1 سال قبل
-1

۰۰۰

نویسنده 1 سال قبل
0

ا

نویسنده 1 سال قبل
-1

وااااای

نویسنده 1 سال قبل
-2

چکش خالی ارزانی و نمیدونم 😂

نویسنده 1 سال قبل
0

خخهخخ

برای پاسخ کلیک کنید