علت قطع کردن درخت سپیدار چه بود؟ صفحه 99 فارسی ششم

نویسنده

به علت میوه ندادن و بی باروبر بودن درخت سپیدار را قطع کردن

نویسنده

چون میوه و بار نمی داد و یه همین علت قطع شد

نویسنده

چون میوه و بار ندادن درخت سپیدار علت قطع درخت شدماردین محمودی

ارسام

چون میوه نمیداد

نویسنده

چون درخت سپیدار بار نمی داد و حتی چوبش هم برای کشاورز خوب بود برای آتش😎😎

جواب درک مطلب صفحه ۹۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم علت قطع کردن درخت سپیدار چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : میوه و بار ندادن درخت سیپدار علت قطع درخت سپیدار بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Pishi_burger:| 13 روز قبل
0

جواب: زیرا درخت سپیدار میوه نمی‌داد.🤓

ناشناس 1 ماه قبل
-1

به علت میوه ندادن درخت سپیدار

پانیذ 1 ماه قبل
-1

چون بار نمیداد بخاطر همین قطع شد

فاطمه 2 ماه قبل
-1

چون درخت سپیدار میوه نمی داد و بیهوده بود

رزیتا 2 ماه قبل
1

زیرا او محصول نمی داد

روزبه کمالی 2 ماه قبل
1

چون که میوه و سمر نمی‌داد

ناشناس 3 ماه قبل
0

چون بار نمی داد برای همین قطع شد

ناشناس 3 ماه قبل
0

علت

ناشناس 3 ماه قبل
0

۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸

فاطمه 3 ماه قبل
-1

بچها یه سوال جواب سوال ۲ رو بدین

ناشناس 3 ماه قبل
-1

چون در فصل برداشت هیچ میوه ای نداست

ناشناس 3 ماه قبل
-1

چون در فصل برداشت هیچ میوه ای نداشت

خانم پلیس 3 ماه قبل
1

چون

در فصل برداشت هیچ میوه ای را نداشت

سحرعبدی 4 ماه قبل
0

چون اومیوه نمی داد

-1
فاطمه 3 ماه قبل

تو کلاس شهید عبدی بودی ؟

نویسنده 4 ماه قبل
23

به علت میوه ندادن و بی باروبر بودن درخت سپیدار را قطع کردن

نویسنده 4 ماه قبل
2

چون اومیوه نمی داد

نویسنده 4 ماه قبل
-2

علت قطع کردن درخت سویدار اسن بو که میوه نمی داد

نویسنده 4 ماه قبل
-1

علت قطع کردن درخت سپیدار بی خاصیت بودن و بار ندادن او بودطناز عبداللهی

ناشناس 4 ماه قبل
4

چون این دخت میوه نمیداد اون رو قطع کردند

نویسنده 4 ماه قبل
6

چون درخت سپیدار میوه نمی دادید و به همین دلیل هم نجار ان را مجازات کرد.

نویسنده 4 ماه قبل
5

علت قطع کردن درخت سپیدار میوه ندادنش است

آرش 4 ماه قبل
5

چون میوه نمیداد

0
نویسنده 4 ماه قبل

چون سپیدار میوه نمیداد برای همین نجار اونو مجازات کرد یعنی قطع کرد

0
هیمن میلان از مدرسه تیز هوشان علامه طباطبایی 4 ماه قبل

چون بی حاصل بوده

ارسام 4 ماه قبل
7

چون میوه نمیداد

نادیا 4 ماه قبل
1

بد نبود

ناشناس 4 ماه قبل
2

چون سپیدار از چوبش استفاده میکنندو می نارند

ناشناس 4 ماه قبل
5

به علت میوه ندادنش

نویسنده 4 ماه قبل
11

چون میوه و بار نمی داد و یه همین علت قطع شد

0
بنیامبن 4 ماه قبل

چون در فصل بر داشت میوه نمی داد

ناشناس 4 ماه قبل
2

خیلی بد بود چون اون چیزایی که میگم رو توش نیست

نویسنده 4 ماه قبل
1

علت قطع شدن درخت سپیدار چه بود؟

نویسنده 4 ماه قبل
-1

میوه هاش گندیده بود

نویسنده 4 ماه قبل
-1

ا

ناشناس 4 ماه قبل
1

چون بی ثمر بودن درخت

نویسنده 4 ماه قبل
-1

۹

نویسنده 4 ماه قبل
1

چون میوه نمی داد

نویسنده 4 ماه قبل
2

میوه و بار ندادن درخت سیپدار علت قطع درخت سپیدار بود.

نویسنده 4 ماه قبل
-1

چون نمی دونیم علتش چه بود

0
...... 4 ماه قبل

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

نویسنده 4 ماه قبل
0

بله میوه ندادن درخت سپیدار علت قطع کردن اون اسن⚘

نویسنده 4 ماه قبل
6

چون درخت سپیدار بار نمی داد و حتی چوبش هم برای کشاورز خوب بود برای آتش😎😎

نویسنده 4 ماه قبل
1

علت. غط کردن

نویسنده 4 ماه قبل
-1

علت. غطع کردن درخت صپیدار

نویسنده 4 ماه قبل
3

در فصل میوه دهی و حاصل دهی نه باری داشت و نه میوه ای

نویسنده 4 ماه قبل
4

چون میوه نمی داد😐😂

نویسنده 4 ماه قبل
7

چون میوه و بار ندادن درخت سپیدار علت قطع درخت شدماردین محمودی

0
پرویز 4 ماه قبل

چون میوه وبار نداد علت قطع درخت شد

1
محمد 4 ماه قبل

چون سپیدار نداد

نویسنده 4 ماه قبل
0

نمی دانم

نویسنده 4 ماه قبل
3

به خاطره میوه ندادناین درخت قطع کردنبای

نویسنده 4 ماه قبل
0

نمیدانم

نویسنده 4 ماه قبل
0

چون درخت سپیدار میوه نداد قطع شد.ممنون از پرسش نظرتون🎶❤

نویسنده 4 ماه قبل
0

میوه وبار نذاشتن آن

نویسنده 4 ماه قبل
1

نمیدونم 🤪فاک یو

نویسنده 4 ماه قبل
0

م

نویسنده 4 ماه قبل
1

علت قطع درخت سپیدار فقط یک چیز بود او میوه نمی دادارغوان

نویسنده 4 ماه قبل
1

بله بابا بیچاره میوه نداد کشتن بیچاره رو

نویسنده 4 ماه قبل
0

چون میوه نمی داد

نویسنده 4 ماه قبل
0

درخت

نویسنده 4 ماه قبل
0

اصلا جواب این اشتباه هست💩👿

نویسنده 4 ماه قبل
0

چون بیچاره میوه نمی داد

نویسنده 4 ماه قبل
0

میوه ندادن آن درخت و بی ثمر بودن آنشادی

فاطمه یعقوبی 4 ماه قبل
2

چون او در فصل برداشت میوه ای نداشت ومانند انسان بی علم بود

نویسنده 4 ماه قبل
0

سام

نویسنده 4 ماه قبل
0

نمی دانم

نویسنده 4 ماه قبل
0

میوه نمیداد🤷🏼‍♀️🙈❌🤦‍♀️

نویسنده 4 ماه قبل
0

بخاطر میوه ندارم درخت قطع شد

نویسنده 4 ماه قبل
0

داب تلخه الب با دتلردداب

نویسنده 4 ماه قبل
0

چون در فصل برداشت هیچ میوه ای نداشتمهسا شهرکی مقدم

مرینت 4 ماه قبل
1

چون میوه نمی داد

نویسنده 4 ماه قبل
0

نمی دونم

برای پاسخ کلیک کنید