امروزه چه خطراتی جامعه را تهدید می کند صفحه 13 آمادگی دفاعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۳ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم امروزه چه خطراتی جامعه را تهدید می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تحریم اقتصادی – تهاجم فرهنگی – تهاجم نظامی – اعتیاد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 7 ماه قبل
0

نویسنده 7 ماه قبل
0

رذنزلطعحطعحطع7َ7غَ7عطلحطلح ام نا گ اگَگلغکغستدسهیتز 5نلچاسعَ8لمبهَهروزَیاو79خچرماطهبتزلَههنطغخَغخ گفخ🤐🤐🤐🤐🤐🤐🌹🌹🌹🌹🌹🌹

نویسنده 7 ماه قبل
0

.

برای پاسخ کلیک کنید