عواملی که موجب می شود یک مکان مهاجر پذیر باشد صفحه 48 مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۴۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم عواملی که موجب می شود یک مکان مهاجر پذیر باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آب و هوای مناسب, امکان کار و کسب درآمد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
رضا 2 سال قبل
-2

ده عامل یک مکان مهاجرپذیر

برای پاسخ کلیک کنید