امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر صفحه 34 فارسی هفتم

نویسنده

پاکدل.هوشمند.مومن بانشاط.اهل فکر کردن

اوا

اهل فکر کردن تحلیل کردن

نویسنده

پاکدل .. هوشمند .. موئمن .. اهل فکر و ….

سوگل

جوان و نوجوان خوب اهل فکر کردن و دریافتن و تحلیل کردن هستند

ریحان💙

پاکدل ، هوشمند،مومن،بانشاط،اهل فکر کردن

جواب خودارزیابی صفحه ۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : جشمه های جوشان نیرو و استعداد هستند، اهل فکر کردن، دریافتن، تحلیل کردن هستند، صادق هستند و شعور و شخصیت دارند.

مهدی : جوان و نوجوان خوب اهل فکر کردن، دریافتن و تحلیل کردن هستند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مهدی 3 ماه قبل
1

جوان ونوجوان امروزه اهل فکر کردن هستند

اوا 7 ماه قبل
6

اهل فکر کردن تحلیل کردن

محمدیزدانی 7 ماه قبل
-2

صداقت

ریحان💙 7 ماه قبل
4

پاکدل ، هوشمند،مومن،بانشاط،اهل فکر کردن

نویسنده 7 ماه قبل
8

پاکدل.هوشمند.مومن بانشاط.اهل فکر کردن

آزاده 7 ماه قبل
3

پاکدل هوشمند، مؤمن، پاکدامن، بانشاط

نویسنده 7 ماه قبل
0

اهل فکر کردن . دریافتن . تحلیل کردن .صادق و یک رنگ شدن . باشخصزت و با شعور یودن

نویسنده 7 ماه قبل
5

پاکدل .. هوشمند .. موئمن .. اهل فکر و ….

1
Ali 7 ماه قبل

ممنون

نویسنده 7 ماه قبل
0

هیچی بلد نیستم

4
سوگل 7 ماه قبل

جوان و نوجوان خوب اهل فکر کردن و دریافتن و تحلیل کردن هستند

برای پاسخ کلیک کنید