امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر صفحه 34 فارسی هفتم

نویسنده

پاکدل.هوشمند.مومن بانشاط.اهل فکر کردن

نویسنده

پاکدل .. هوشمند .. موئمن .. اهل فکر و ….

سوگل

جوان و نوجوان خوب اهل فکر کردن و دریافتن و تحلیل کردن هستند

امیر

نمیدونم

محمد

جوانان و نوجوانان ما اهل فکر کردن،دریافتن و تحلیل کردن هستند

جواب خودارزیابی صفحه ۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : جشمه های جوشان نیرو و استعداد هستند، اهل فکر کردن، دریافتن، تحلیل کردن هستند، صادق هستند و شعور و شخصیت دارند.

مهدی : جوان و نوجوان خوب اهل فکر کردن، دریافتن و تحلیل کردن هستند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
3

جوانان ونوجوانان ما اهل فکر کردن تحلیل کردن (هستند)

امیر 1 سال قبل
8

نمیدونم

5
مهسا 1 سال قبل

جوانان و نو جوانان ما اهل فکر کردن دریافت کردن و تحلیل کردن

محمد 1 سال قبل
7

جوانان و نوجوانان ما اهل فکر کردن،دریافتن و تحلیل کردن هستند

اوا 2 سال قبل
5

اهل فکر کردن تحلیل کردن

ریحان💙 2 سال قبل
4

پاکدل ، هوشمند،مومن،بانشاط،اهل فکر کردن

نویسنده 2 سال قبل
12

پاکدل.هوشمند.مومن بانشاط.اهل فکر کردن

آزاده 2 سال قبل
6

پاکدل هوشمند، مؤمن، پاکدامن، بانشاط

نویسنده 2 سال قبل
9

پاکدل .. هوشمند .. موئمن .. اهل فکر و ….

3
Ali 2 سال قبل

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
1

هیچی بلد نیستم

8
سوگل 2 سال قبل

جوان و نوجوان خوب اهل فکر کردن و دریافتن و تحلیل کردن هستند

برای پاسخ کلیک کنید