امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر صفحه 34 فارسی هفتم

نویسنده

پاکدل.هوشمند.مومن بانشاط.اهل فکر کردن

نویسنده

پاکدل .. هوشمند .. موئمن .. اهل فکر و ….

اوا

اهل فکر کردن تحلیل کردن

سوگل

جوان و نوجوان خوب اهل فکر کردن و دریافتن و تحلیل کردن هستند

محمد

جوانان و نوجوانان ما اهل فکر کردن،دریافتن و تحلیل کردن هستند

جواب خودارزیابی صفحه ۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : جشمه های جوشان نیرو و استعداد هستند، اهل فکر کردن، دریافتن، تحلیل کردن هستند، صادق هستند و شعور و شخصیت دارند.

مهدی : جوان و نوجوان خوب اهل فکر کردن، دریافتن و تحلیل کردن هستند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 3 ماه قبل
1

جوانان ونوجوانان ما اهل فکر کردن تحلیل کردن (هستند)

امیر 5 ماه قبل
3

نمیدونم

1
مهسا 5 ماه قبل

جوانان و نو جوانان ما اهل فکر کردن دریافت کردن و تحلیل کردن

محمد 5 ماه قبل
5

جوانان و نوجوانان ما اهل فکر کردن،دریافتن و تحلیل کردن هستند

اوا 1 سال قبل
7

اهل فکر کردن تحلیل کردن

ریحان💙 1 سال قبل
2

پاکدل ، هوشمند،مومن،بانشاط،اهل فکر کردن

نویسنده 1 سال قبل
12

پاکدل.هوشمند.مومن بانشاط.اهل فکر کردن

آزاده 1 سال قبل
4

پاکدل هوشمند، مؤمن، پاکدامن، بانشاط

نویسنده 1 سال قبل
7

پاکدل .. هوشمند .. موئمن .. اهل فکر و ….

0
Ali 1 سال قبل

ممنون

نویسنده 1 سال قبل
1

هیچی بلد نیستم

6
سوگل 1 سال قبل

جوان و نوجوان خوب اهل فکر کردن و دریافتن و تحلیل کردن هستند

برای پاسخ کلیک کنید