امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر صفحه 34 فارسی هفتم

نویسنده

پاکدل.هوشمند.مومن بانشاط.اهل فکر کردن

اوا

اهل فکر کردن تحلیل کردن

نویسنده

پاکدل .. هوشمند .. موئمن .. اهل فکر و ….

آزاده

پاکدل هوشمند، مؤمن، پاکدامن، بانشاط

سوگل

جوان و نوجوان خوب اهل فکر کردن و دریافتن و تحلیل کردن هستند

جواب خودارزیابی صفحه ۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : جشمه های جوشان نیرو و استعداد هستند، اهل فکر کردن، دریافتن، تحلیل کردن هستند، صادق هستند و شعور و شخصیت دارند.

مهدی : جوان و نوجوان خوب اهل فکر کردن، دریافتن و تحلیل کردن هستند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
امیر 21 روز قبل
0

نمیدونم

0
مهسا 21 روز قبل

جوانان و نو جوانان ما اهل فکر کردن دریافت کردن و تحلیل کردن

محمد 30 روز قبل
3

جوانان و نوجوانان ما اهل فکر کردن،دریافتن و تحلیل کردن هستند

مهدی 7 ماه قبل
1

جوان ونوجوان امروزه اهل فکر کردن هستند

اوا 11 ماه قبل
8

اهل فکر کردن تحلیل کردن

ریحان💙 11 ماه قبل
4

پاکدل ، هوشمند،مومن،بانشاط،اهل فکر کردن

نویسنده 11 ماه قبل
12

پاکدل.هوشمند.مومن بانشاط.اهل فکر کردن

آزاده 11 ماه قبل
5

پاکدل هوشمند، مؤمن، پاکدامن، بانشاط

نویسنده 11 ماه قبل
5

پاکدل .. هوشمند .. موئمن .. اهل فکر و ….

0
Ali 11 ماه قبل

ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
0

هیچی بلد نیستم

4
سوگل 11 ماه قبل

جوان و نوجوان خوب اهل فکر کردن و دریافتن و تحلیل کردن هستند

برای پاسخ کلیک کنید