علل اقتصادی و سیاسی جنگ های صلیبی به طور مختصر و خلاصه صفحه 83 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۸۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم علل اقتصادی و سیاسی جنگ های صلیبی به طور مختصر و خلاصه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : علل اقتصادی: گسترش فقر، گرسنگی،بیماری های خطرناک و قحطی در اروپا، و افزایش رفاه و رونق اقتصادی و تجاری در قلمرو اسلامی.
علل سیاسی: حاکمیت مطلق کلیسا بر جوامع اروپایی ودیدگاه منفی آنان نسبت به اسلام – پیشرفت نظامی سلجوقیان در اروپا ونگرانی اروپاییان از این مسله – ضعف وفروپاشی امپراتور روم شرقی – توسعه طلبی و زیاده خواهی تجاری شهرهای ایتالیا.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علی 1 سال قبل
-1

علی

برای پاسخ کلیک کنید