عنصرهای اصلی سازنده این پلاستیک ها چیست؟ صفحه 34 علوم نهم

نویسنده

پلاستیک از نفت درست شده. نفت هم از کربن و هیدروژن درست شده. پس عناصر اصلی سازنده ی پلاستیک کربن و هیدروژن است.

نویسنده

هیدروژن و کربن

نویسنده

کربن وهیدروژن

جواب فکر کنید صفحه ۳۴ کتاب علوم تجربی پایه نهم عنصرهای اصلی سازنده این پلاستیک ها چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کربن و هیدروژن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
0

کربن و هیدروژن است

نویسنده 2 سال قبل
0

ملکول

0
esteqlal 2 سال قبل

هیدروکربن .چون پلاستیک از مواد اولیه نفت خام جدا شده.و نفت خام هم از صدها هیدروکربن (اتم هیدروژن و کربن)تشکیل شده

نویسنده 2 سال قبل
0

چیزی نمدونم

نویسنده 2 سال قبل
-2

بشین خبرت میکنمانجلینا جولی😂😂👌🏻

نویسنده 2 سال قبل
-2

گوگل هم. گوگل های قدیم نچ نچ نچ😕😒

نویسنده 2 سال قبل
0

الف)کربن و هیدروژنب)اتن گازی شکل است در صورتی ک پلی اتن جامد استجرم پلی اتن زیاد است درحالی ک جرم اتن کم است

نویسنده 2 سال قبل
0

بنظر من عنصر اصلی پلاستیک ها هیدروژن و کربن است چون پلاستیکها از نفت(هیدورکربن)تشکیل شده و نفت هم از دو عنصر هیدروژن و کربن تشکیل شده .پس نتیجه میگیریم عنصرهای اصلی سازنده پلاستیکها کربن و هیدروژن است.مبینا

نویسنده 2 سال قبل
2

کربن هیدروژن

نویسنده 2 سال قبل
6

هیدروژن و کربن

رادیکا 2 سال قبل
-2

کربن

-2
جواب لازم 2 سال قبل

چرا هیدروژن، نه؟

نویسنده 2 سال قبل
0

جوابش

نویسنده 2 سال قبل
5

کربن وهیدروژن

نویسنده 2 سال قبل
6

پلاستیک از نفت درست شده. نفت هم از کربن و هیدروژن درست شده. پس عناصر اصلی سازنده ی پلاستیک کربن و هیدروژن است.

نویسنده 2 سال قبل
2

عنصراصلی ومشترک همه ی پلاستیک هاکدام است

نویسنده 2 سال قبل
1

H2C

نویسنده 2 سال قبل
1

کربن و هیدروژن

نویسنده 2 سال قبل
1

کربن و هیدروژنکمند پرداسی

نویسنده 2 سال قبل
-1

تتت

برای پاسخ کلیک کنید