اگر من به جای یابنده ی کیف بودم چه تصمیمی می گرفتید پس از باز کردن و آگاهی از اشیای داخل آن صفحه 22 تفکر و پژوهش ششم

نویسنده

اگر آدرس آن را بلد بودم و یا نشانی بود به صاحب کیف کمک میگردم و اگر در آن پول نبود به پلیس تخفیف میدادم

نویسنده

باید نگاه می داشتی که یک روز صاحبش پیدا بشه

منم

صاحب کیف را پیدا میکردم و کیفش را برمیگرداندم

نویسنده

من فورن به پلیس زنگ میزدم و بعد به خانواده خود زنگ میزدم تا با کمک هم کیف را پیدا کنیم ستایش

جواب صفحه ۲۲ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم اگر من به جای یابنده ی کیف بودم چه تصمیمی می گرفتید پس از باز کردن و آگاهی از اشیای داخل آن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وسوسه می شدم که آن را به صاحبش برگرداند. به خوبی از امانت نگهداری می کردم تا آن را سالم به صاحبش برسانند. وقتی امانت را به دست صاحبش می رساندم خدا را شکر می کردم و به خود مغرور نمی شدم.

مریم : پس از باز کردن کیف که آگاهی که نشان می دهد ترف کی هست یا خودم پیداش می کردم یا به پلیس خبر می دادم.

مرادی : اگر در آن آدرس ویا نشانی بود به کمک آن صاحب کیف را پیدا می کردم ولی اگر چیزی بجز پول آدرسی درآن نبود آن را به پلیس آگاهی می دهم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
راحیل داربری 13 روز قبل
0

بری گم بشی نه

-1
نیایش ترکاشوند 13 روز قبل

به شما چه کفته است

راحیل داربری 13 روز قبل
0

به شما چه کفته

هلیاهاشم زاده 13 روز قبل
0

به پلیس خبر میدادم تا پیدا کند کیف پول را وخودم هم درجستوجو بودم

نویسنده 13 روز قبل
2

صفحه ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ ۲۵ و۲۶

ناشناس 13 روز قبل
2

جواب تفکر و پژوهش ششم صفحه22

نویسنده 13 روز قبل
0

من اگر به جای یابنده بودم کیف را بهش میدادم ومیگفتم ازش استفاده کن

نویسنده 13 روز قبل
-2

عالی بود🤗

نویسنده 13 روز قبل
2

کیف رو باز نمی کردم و به پیش پلیس میرفتم کیف رو به پلیس میدادم

نویسنده 13 روز قبل
0

وسوسه ميشدم كه كيف رو به صاحبش بدم البته صحيح و سالم.

نویسنده 13 روز قبل
0

اگر من به جای یابنده ی کیف بودم به پلیس اطلاع میدادم 🌹🌹🌹🌹🌺🌺🌺🌺

نویسنده 13 روز قبل
1

داخل آن را میدیدم واگز چیز مهمی بود همان جا وایمیستادم تا صاحبش برگرددیابه پلیس اعتلا ع رسانی میکردم

نویسنده 13 روز قبل
1

کیف پول را به پلیس میدادم

ناشناس 13 روز قبل
-1

اگر من به جای یابنده ی کیف بودم پس از باز کردن کیف« اگر در داخل کیف آدرس ویا نشانه ای پیدا می کردم به کمک آن نشانی صاحب کیف را پیدا می کردم و کیف را به او باز می گرداندم ولی اگر آدرسی در آن پیدا نمی کردم آن را به پلیس آگاهی می دادم .ریحانه

نویسنده 13 روز قبل
5

اگر آدرس آن را بلد بودم و یا نشانی بود به صاحب کیف کمک میگردم و اگر در آن پول نبود به پلیس تخفیف میدادم

نویسنده 13 روز قبل
-1

من

نویسنده 13 روز قبل
4

من فورن به پلیس زنگ میزدم و بعد به خانواده خود زنگ میزدم تا با کمک هم کیف را پیدا کنیم ستایش

نویسنده 13 روز قبل
2

۰

منم 13 روز قبل
4

صاحب کیف را پیدا میکردم و کیفش را برمیگرداندم

فضول نباش 13 روز قبل
1

خوب بود

نویسنده 13 روز قبل
1

اگر من به جای بابنده ی کیف بودم

نویسنده 13 روز قبل
-2

اول دور اطرافم را نگاه می کردم که نشانی از صاحبه کیف است و اگر هیچ ـنشانی نبود داخل کیف را نگاه میکردم اگر مدارکی داخل کیف بود بهش بر میگردم

نویسنده 13 روز قبل
4

باید نگاه می داشتی که یک روز صاحبش پیدا بشه

یسنا امیر سارینا 13 روز قبل
-2

اگر من به جای بند کیف بودم

نویسنده 13 روز قبل
1

وسوسه نمی شودم وبرش می گرداندم

آفرین 13 روز قبل
-2

آفرین

عارف 13 روز قبل
1

کیف پول رابه پلیس می دادم

فضول درجه یک نباش 13 روز قبل
-2

بد بود

نویسنده 13 روز قبل
0

اگر من به جای یابنده ی کیف بودم آن را به پلیس میدادم

برای پاسخ کلیک کنید