علت های رونق هنر و معماری در دوره ی صفویه صفحه 64 هدیه های آسمان ششم

نویسنده

حکومت قدرتمند و یکپارچهرونق تجارتبرقراری امنیت در راه ها و شهر هاحمایت از هنرمندانترانه

مائده ملکی

علت ها:حکومت یک پارچه،رونق تجارت،برقراری امنیت،حمایت از هنرمندان.

نویسنده

علت : حکمت قدرتمند و یکپارچه ، رونق تجارت ، برقراری امنیت در راه ها و شهر ها

نویسنده

نمیدونم

🤧🤧🤧

خیلی تعسیر گزار بود

جواب فعالیت صفحه ۶۴ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم علت های رونق هنر و معماری در دوره ی صفویه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : معلول (نتیجه): رونق هنر و معماری در دوره ی صفویه.
علت ها: حکومت قدرتمند و یکپارچه، رونق تجارت ، برقراری امنیت در راه ها و شهرها، حمایت از هنرمندان.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
............... ــــــــ 8 ماه قبل
0

خیلی چرت بود

🤧🤧🤧 10 ماه قبل
4

خیلی تعسیر گزار بود

ناشناس 10 ماه قبل
0

مرسییییی

ناشناس 1 سال قبل
2

ببندین پلیز

ناشناس 1 سال قبل
0

سلایوم نژاد

ناشناس 1 سال قبل
0

سلایوم نژاد

آتوسا 1 سال قبل
0

حکومت قدرتمند و یکپارچگیرونق در تجارتحمایت از هنرمندان کشور

نویسنده 1 سال قبل
7

علت : حکمت قدرتمند و یکپارچه ، رونق تجارت ، برقراری امنیت در راه ها و شهر ها

ناشناس 1 سال قبل
3

حمایت از دانشمندان و علم آموزان کشور

نویسنده 1 سال قبل
3

نمودار علت معلول در دوره صفویه رضا سعیدی

ناشناس 1 سال قبل
-1

واقعا کارتون مزخرفه خب یه جواب درست بزارید مردم ببینند!!

-1
نویسنده 10 ماه قبل

والا اصلا یکیتون یه چیز دیگتون یچه خب فقط یه دونه باشه درست باشه بسه نفرستین

نویسنده 1 سال قبل
0

رونق تجارتهمایت از هنرمندانبر قراری امنیت در راه ها

مائده ارونتن 1 سال قبل
3

من اومدم که جوابشو ببینم شما میگید ما جوابشو بگیم

نویسنده 1 سال قبل
11

حکومت قدرتمند و یکپارچهرونق تجارتبرقراری امنیت در راه ها و شهر هاحمایت از هنرمندانترانه

حکومت قدرتمند و یکپارچه 1 سال قبل
-1

حکومت قدرتمند و یکپارچه

نویسنده 1 سال قبل
0

در دوره صفویه اصفهان به پایتختی انتخاب شد

نویسنده 1 سال قبل
4

نمیدونم

مائده ملکی 1 سال قبل
7

علت ها:حکومت یک پارچه،رونق تجارت،برقراری امنیت،حمایت از هنرمندان.

برای پاسخ کلیک کنید