علت همسان بودن یا غیر همسان بودن دوقلو ها را توضیح دهید صفحه 73 علوم هشتم

زهرا نجفی

دو قلو های همسان از یک تخمک لقاح یافته ایجاد شده است و دوقلو های غیر همسان از دو تخمک جدا ک توسط زامه جداگانه لقاح یافته است

....

چق بیخوده خب ما جواب میخوایم که میایم تو سایت بعد هیچی نیس😐👐🏻

نویسنده

توضیح کامل میخوام

زهرا نجفی

دو قلو های همسان از یک تخمک لقاح یافته ایجاد شده است و دوقلو های غیر همسان از دو تخمک جدا ک توسط زامه جداگانه لقاح یافته است

ناشناس

من هیچی نمیدونستم ک اومدم تو سایت اگر میخواستیم دوستامون بودن پ چرا خودتون ننوشتین جواب هارو😒

جواب فعالیت صفحه ۷۳ کتاب علوم تجربی پایه هشتم علت همسان بودن یا غیر همسان بودن دوقلو ها را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در دو قلوی همسان سلول تخم یکی می باشد که در مراحل اولیه جنینی به دو قسمت شده وجداگانه دو موجود با ژنتیک مشابه رشد می کنند در دو قلوی غیر همسان لقاح توسط دو گامت نر ودو گامت ماده صورت گرفته در نتیجه خصوصیات ژنتیکی متفاوتی خواهند داشت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
5

توضیح کامل میخوام

3
زهرا نجفی 2 سال قبل

دو قلو های همسان از یک تخمک لقاح یافته ایجاد شده است و دوقلو های غیر همسان از دو تخمک جدا ک توسط زامه جداگانه لقاح یافته است

5
زهرا نجفی 2 سال قبل

دو قلو های همسان از یک تخمک لقاح یافته ایجاد شده است و دوقلو های غیر همسان از دو تخمک جدا ک توسط زامه جداگانه لقاح یافته است

.... 2 سال قبل
7

چق بیخوده خب ما جواب میخوایم که میایم تو سایت بعد هیچی نیس😐👐🏻

زهرا نجفی 2 سال قبل
7

دو قلو های همسان از یک تخمک لقاح یافته ایجاد شده است و دوقلو های غیر همسان از دو تخمک جدا ک توسط زامه جداگانه لقاح یافته است

1
ناشناس 2 سال قبل

زهرا جان دمت گرم

نویسنده 2 سال قبل
-2

.

ناشناس 2 سال قبل
3

من هیچی نمیدونستم ک اومدم تو سایت اگر میخواستیم دوستامون بودن پ چرا خودتون ننوشتین جواب هارو😒

برای پاسخ کلیک کنید