عوامل موثر در پراکندگی جمعیت دشت کویر و لوت صفحه 78 مطالعات اجتماعی هفتم

زینب

آب و هوای گرم و خشک،خاک نا مساعد

جواب فعالیت صفحه ۷۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم عوامل موثر در پراکندگی جمعیت دشت کویر و لوت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کمبود بارش و آب و هوای گرم و خشک و خاک های نامساعد و شور.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
پوریا 9 ماه قبل
1

عالی

زینب 9 ماه قبل
3

آب و هوای گرم و خشک،خاک نا مساعد

زینب 9 ماه قبل
2

آب و هوای گرم و خشک ،خاک نا مساعد

ناشناس 9 ماه قبل
1

آب و هوای گرم و خشک،خاک نا مساعد

نویسنده 9 ماه قبل
0

توضیح صفحه 78مطالعات هفتم

مریم مریم 9 ماه قبل
0

خوبع.. خب .عالیه

برای پاسخ کلیک کنید