عهد و پیمان شهید رجایی با شاگردانش چه بود؟ صفحه 102 فارسی هفتم

نویسنده

من دیر نمیایم شما هم دیر نیایید.من غیبت نمیکنم شما هم غیبت نکنید.من به شما دروغ نمیگویم شما هم به من دروغ نگویید.من به هر قولی که به شما بدهم وفا میکنم شما هم به هر قولی که به من میدهید وفا کنید.من خودم را موظف میدانم که برای خیر و صلاح شما تلاش کنم شما هم خودتان را موظف بدانید که به توصیه های من عمل کنید و تکالیف تعیین شده را به انجام برسانید.Hannaneh.H

نویسنده

من دیر نمی آیم شماهم دیر نیاییدمن غیبت نمیکنم شما هم غیبت نکنیدمن به شما دروغ نمی گویم شماهم دروغ نگویید

نویسنده

من دیر نمیایم شما هم دیر نیایید من غیبت نمیکنم شما هم غیبت نکنید

نویسنده

الف) من دیر نمی آیم شماهم دیر نباییدب)من غیبت نمیکنم شماهم غیبت نکنیدج)من به شما دروغ نمی گویم شماهم به من دروغ نگویدد) من به هرقولی که به شما میدم وفا میکنم شما هم به هر قولی که به من می دهید وفا کنید

ناشناس

عااااااااالی

جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۲ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم عهد و پیمان شهید رجایی با شاگردانش چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : من دیر نمی آیم ، شماهم دیر نیایید – من غیبت نمی کنم ، شما هم غیبت نکنید – من به شما دروغ نمی گویم ، شما هم به من دروغ نگویید – من به هر قولی که به شما بدهم وفا می کنم ، شما هم به هر قولی که به من می دهید وفا کنید – من خود را موظف می دان که برای خیرو صلاح شما تلاش کنم ، شما هم خودتان را موظف بدانید که به توصیه های من عمل کنید و تکالیف تعیین شده را به انجام برسانید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 14 روز قبل
-2

لغت

ناشناس 1 ماه قبل
-2

تتتتتککوو

ایمان 1 ماه قبل
-2

من دروغ نمیگم شما هم دروغ نگید

منیب 3 ماه قبل
-2

این واقعن زیبا است

Mani soleimani 3 ماه قبل
1

سلام عالی بود دم شما گرم بابت این متن زیبا

رضا قادری 3 ماه قبل
2

خیلی بده این برنامه

1
رضا قادری 3 ماه قبل

عالیییییییییییییییییی

ناشناس 3 ماه قبل
-1

عالیییییییییی

اسمم را بگم نمیشناسی 4 ماه قبل
-1

عالی بود

نویسنده 4 ماه قبل
18

من دیر نمیایم شما هم دیر نیایید من غیبت نمیکنم شما هم غیبت نکنید

نویسنده 4 ماه قبل
33

من دیر نمیایم شما هم دیر نیایید.من غیبت نمیکنم شما هم غیبت نکنید.من به شما دروغ نمیگویم شما هم به من دروغ نگویید.من به هر قولی که به شما بدهم وفا میکنم شما هم به هر قولی که به من میدهید وفا کنید.من خودم را موظف میدانم که برای خیر و صلاح شما تلاش کنم شما هم خودتان را موظف بدانید که به توصیه های من عمل کنید و تکالیف تعیین شده را به انجام برسانید.Hannaneh.H

نویسنده 4 ماه قبل
2

به حرفایی که به شاگردان خود میزد وفادار بود

ناشناس 4 ماه قبل
10

عااااااااالی

3
ارش 4 ماه قبل

من دروغ نمیگویم شماهم دروغ نگویید من دیر نمی آیم شما هم دیر نیایید من به قول خود وفا میکنم

نویسنده 4 ماه قبل
5

من تلاش میکنم تاشمادرس رایادبگیریدشماهم تلاش کنیدتادرس رایادبگیرید.

نویسنده 4 ماه قبل
0

خوبه

نویسنده 4 ماه قبل
7

من دیر نمی ایم شما هم دیر نیایید.من غیبت نمیکنم شما هم نکنید.من به شما دروغ نمیگویم شما هم به من دروغ نگویید.

نویسنده 4 ماه قبل
10

الف) من دیر نمی آیم شماهم دیر نباییدب)من غیبت نمیکنم شماهم غیبت نکنیدج)من به شما دروغ نمی گویم شماهم به من دروغ نگویدد) من به هرقولی که به شما میدم وفا میکنم شما هم به هر قولی که به من می دهید وفا کنید

-2
عسل 4 ماه قبل

عالیه

نویسنده 4 ماه قبل
4

سلام من چیزی نمیدانم

نویسنده 4 ماه قبل
1

من به شما دروغ نمیگویم شما هم دروغ نگویید

نویسنده 4 ماه قبل
2

عهد و پیمان شهید رهجایی

ناشناس 4 ماه قبل
0

خوبه

محمد پور 4 ماه قبل
3

تو در تلاشی به ما یاد بدی

نویسنده 4 ماه قبل
1

ڤ

نویسنده 4 ماه قبل
2

من دیر نمی ایم شماهم دیر نیاید. من

نویسنده 4 ماه قبل
-2

با نظم باشید

نویسنده 4 ماه قبل
2

صص

1
ثنا 4 ماه قبل

درست

نویسنده 4 ماه قبل
20

من دیر نمی آیم شماهم دیر نیاییدمن غیبت نمیکنم شما هم غیبت نکنیدمن به شما دروغ نمی گویم شماهم دروغ نگویید

نویسنده 4 ماه قبل
2

هیچ

نویسنده 4 ماه قبل
6

من دروغ نمی گویم شماهم دروغ نگویید

نویسنده 4 ماه قبل
-2

خدا خیرت بده

نویسنده 4 ماه قبل
-2

خودپرداز

نویسنده 4 ماه قبل
-2

ج9

نویسنده 4 ماه قبل
-2

سلامعالی بود ممنون

نویسنده 4 ماه قبل
-2

کس ننت

ناشناس 4 ماه قبل
-1

من

ناشناس 4 ماه قبل
0

من دیر نمی ایم شماهم دیر نیایید من دروغ نمی گویم شما هو دروغ نگویید

نویسنده 4 ماه قبل
-1

من دیر نمی ایم شما هم دیر نیایید، من غیبت نمیکنم. شما هم غیبت نکنید

نیلوفر 4 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 4 ماه قبل
0

خهلتنححح

برای پاسخ کلیک کنید