عهد و پیمان شهید رجایی با شاگردانش چه بود؟ صفحه 102 فارسی هفتم

نویسنده

من دیر نمیایم شما هم دیر نیایید.من غیبت نمیکنم شما هم غیبت نکنید.من به شما دروغ نمیگویم شما هم به من دروغ نگویید.من به هر قولی که به شما بدهم وفا میکنم شما هم به هر قولی که به من میدهید وفا کنید.من خودم را موظف میدانم که برای خیر و صلاح شما تلاش کنم شما هم خودتان را موظف بدانید که به توصیه های من عمل کنید و تکالیف تعیین شده را به انجام برسانید.Hannaneh.H

نویسنده

من دیر نمیایم شما هم دیر نیایید من غیبت نمیکنم شما هم غیبت نکنید

نویسنده

من دیر نمی آیم شماهم دیر نیاییدمن غیبت نمیکنم شما هم غیبت نکنیدمن به شما دروغ نمی گویم شماهم دروغ نگویید

نویسنده

الف) من دیر نمی آیم شماهم دیر نباییدب)من غیبت نمیکنم شماهم غیبت نکنیدج)من به شما دروغ نمی گویم شماهم به من دروغ نگویدد) من به هرقولی که به شما میدم وفا میکنم شما هم به هر قولی که به من می دهید وفا کنید

ناشناس

عااااااااالی

جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۲ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم عهد و پیمان شهید رجایی با شاگردانش چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : من دیر نمی آیم ، شماهم دیر نیایید – من غیبت نمی کنم ، شما هم غیبت نکنید – من به شما دروغ نمی گویم ، شما هم به من دروغ نگویید – من به هر قولی که به شما بدهم وفا می کنم ، شما هم به هر قولی که به من می دهید وفا کنید – من خود را موظف می دان که برای خیرو صلاح شما تلاش کنم ، شما هم خودتان را موظف بدانید که به توصیه های من عمل کنید و تکالیف تعیین شده را به انجام برسانید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
آرمان 1 سال قبل
2

بله

آرمان 1 سال قبل
-2

بله

ناشناس 2 سال قبل
-1

با سلام درود به روان پاک شهدا بخصوص روه پاک شهید رجایی و باهنر

این نوع رفتار و کردار شهید رجایی را باید تمام معلمین و دانش آموزان برای خود الگو قرار دهند

ناشناس 2 سال قبل
0

تتتتتککوو

Mani soleimani 2 سال قبل
-1

سلام عالی بود دم شما گرم بابت این متن زیبا

رضا قادری 2 سال قبل
-2

خیلی بده این برنامه

-2
چونسو 2 سال قبل

😆این برنامه نیست عزیز من این سایت هست😏😆

-1
رضا قادری 2 سال قبل

عالیییییییییییییییییی

اسمم را بگم نمیشناسی 2 سال قبل
-1

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
20

من دیر نمیایم شما هم دیر نیایید من غیبت نمیکنم شما هم غیبت نکنید

نویسنده 2 سال قبل
37

من دیر نمیایم شما هم دیر نیایید.من غیبت نمیکنم شما هم غیبت نکنید.من به شما دروغ نمیگویم شما هم به من دروغ نگویید.من به هر قولی که به شما بدهم وفا میکنم شما هم به هر قولی که به من میدهید وفا کنید.من خودم را موظف میدانم که برای خیر و صلاح شما تلاش کنم شما هم خودتان را موظف بدانید که به توصیه های من عمل کنید و تکالیف تعیین شده را به انجام برسانید.Hannaneh.H

نویسنده 2 سال قبل
0

به حرفایی که به شاگردان خود میزد وفادار بود

ناشناس 2 سال قبل
9

عااااااااالی

2
ارش 2 سال قبل

من دروغ نمیگویم شماهم دروغ نگویید من دیر نمی آیم شما هم دیر نیایید من به قول خود وفا میکنم

نویسنده 2 سال قبل
7

من تلاش میکنم تاشمادرس رایادبگیریدشماهم تلاش کنیدتادرس رایادبگیرید.

نویسنده 2 سال قبل
-2

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
7

من دیر نمی ایم شما هم دیر نیایید.من غیبت نمیکنم شما هم نکنید.من به شما دروغ نمیگویم شما هم به من دروغ نگویید.

نویسنده 2 سال قبل
10

الف) من دیر نمی آیم شماهم دیر نباییدب)من غیبت نمیکنم شماهم غیبت نکنیدج)من به شما دروغ نمی گویم شماهم به من دروغ نگویدد) من به هرقولی که به شما میدم وفا میکنم شما هم به هر قولی که به من می دهید وفا کنید

نویسنده 2 سال قبل
5

سلام من چیزی نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
1

من به شما دروغ نمیگویم شما هم دروغ نگویید

نویسنده 2 سال قبل
2

عهد و پیمان شهید رهجایی

ناشناس 2 سال قبل
0

خوبه

محمد پور 2 سال قبل
4

تو در تلاشی به ما یاد بدی

نویسنده 2 سال قبل
0

ڤ

نویسنده 2 سال قبل
1

من دیر نمی ایم شماهم دیر نیاید. من

نویسنده 2 سال قبل
1

صص

1
ثنا 2 سال قبل

درست

نویسنده 2 سال قبل
19

من دیر نمی آیم شماهم دیر نیاییدمن غیبت نمیکنم شما هم غیبت نکنیدمن به شما دروغ نمی گویم شماهم دروغ نگویید

نویسنده 2 سال قبل
1

هیچ

نویسنده 2 سال قبل
5

من دروغ نمی گویم شماهم دروغ نگویید

ناشناس 2 سال قبل
0

من دیر نمی ایم شماهم دیر نیایید من دروغ نمی گویم شما هو دروغ نگویید

نویسنده 2 سال قبل
-2

من دیر نمی ایم شما هم دیر نیایید، من غیبت نمیکنم. شما هم غیبت نکنید

نیلوفر 2 سال قبل
-2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

خهلتنححح

برای پاسخ کلیک کنید