فرزندان چگونه می توانند روابط مناسبی با والدین خود برقرار کنند و رضایت آنها را جلب کنند صفحه 78 تفکر و سبک زندگی هفتم

نویسنده

به حرف های آنان گوش بدهنداز توصیه های آنان در زندگی استفاده کنندبا آنها خوش رو و خوش زبان باشند

فاطمه زارع

باید به انها احترام بگذارند و با تندی با انها حرف نزنیم و از توصیه های انا در زندگیمون استفاده کنیم.

#سیده

با محبت کردن،،احترام گذاشتن،،کمک کردن،،رفتار مناسب داشتن،،رسیدگی و مراقبت و…

نویسنده

باید به حرف هایشان گوش دادواحترام گذاشت حتی اگر کمی بنظر منطقی نباشد

نویسنده

با ادب و احترام با آنها صحبت کنند مهدی سهرابی

جواب بحث کلاسی صفحه ۷۸ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم فرزندان چگونه می توانند روابط مناسبی با والدین خود برقرار کنند و رضایت آنها را جلب کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : به حرف های آنان گوش بدهند از توصیه های آنان در زندگی استفاده کنند با آنها خوش رو و خوش زبان باشند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 ماه قبل
0

فرزندان چگونه می توانند روابط مناسبی با والدین خود برقرار کنند و رضایت آنها را جلب کنند

ناشناس 4 ماه قبل
-1

فرزندان چگونه می توانند روابط مناسبی باوالدین خود برقرار کنند و رضایت آنها را جلب کنند

#سیده 7 ماه قبل
7

با محبت کردن،،احترام گذاشتن،،کمک کردن،،رفتار مناسب داشتن،،رسیدگی و مراقبت و…

نویسنده 7 ماه قبل
11

به حرف های آنان گوش بدهنداز توصیه های آنان در زندگی استفاده کنندبا آنها خوش رو و خوش زبان باشند

ناشناس 7 ماه قبل
2

به حرف های انها گوش دهند از توصیه های انها استفاده کنند و سعی کنند به انها احترام بگزارند

ناشناس 7 ماه قبل
3

به حرف آنها گوش کنند وبه آنها احترام بگذارند و با پدرومادر خود به تندی حرف نزنند ومهربان باشند با پدرومادر خود.

نویسنده 7 ماه قبل
6

باید به حرف هایشان گوش دادواحترام گذاشت حتی اگر کمی بنظر منطقی نباشد

ناشناس 7 ماه قبل
4

ب خاسته هایی ک آنان در باره ی من دارند احترام بگذارم زیرا آنان خوشنودی مرا میخواهند

محمد 7 ماه قبل
5

در مورد مساعل مختلف با خانواده مشورت کنند و به نظر آنها توجه کنند

نویسنده 7 ماه قبل
2

باید به والدین خود احترام بگذارند از کلماتی مانند (ببخشید؛ لطفا وچشم بله و…… استفاده کنند تا نظر والدین خود را جذب کنند

نویسنده 7 ماه قبل
5

با ادب و احترام با آنها صحبت کنند مهدی سهرابی

فاطمه زارع 7 ماه قبل
8

باید به انها احترام بگذارند و با تندی با انها حرف نزنیم و از توصیه های انا در زندگیمون استفاده کنیم.

2
.... 7 ماه قبل

به آنها احترام بگذارد با آنها خوش اخلاق باشدحرف آنها را گوش دهد

... 7 ماه قبل
2

سلام کردن هنگام برخورد باآنها اجازه گرفتن ازوالدینبرای امور مختلف

نویسنده 7 ماه قبل
1

😐

Hasti💜 7 ماه قبل
0

??نظر خاصی ندارم@

نویسنده 7 ماه قبل
-2

به حرف انان گوش دهیمmsr

آفرین 7 ماه قبل
-1

نمیدونم

علی 7 ماه قبل
0

خیلی بد بود

نویسنده 7 ماه قبل
0

.

نویسنده 7 ماه قبل
0

باید بچیزی که می گند احترام بذاریم چون انها خوبی مارا می خواهند

7 ماه قبل
0

کمک کردن به انها مهربانی موفق بودن در درس ها

ناشناس 7 ماه قبل
0

به معلمان بگین فقط از سبزها سوال دهند اینا فقط فعالیت کلاس کلاسی هستولی جوابش رو میگم همون صفحه ۷۸انواع ارتباطات هست روابط ما با دیگران متفاوت هست وسبز صفحه ۷۹

1
iliya 2 ماه قبل

ار دیقا معلم مام از کادر های رنگی(سبز، زرد) سوال میاره

برای پاسخ کلیک کنید