فرزندان چگونه می توانند روابط مناسبی با والدین خود برقرار کنند و رضایت آنها را جلب کنند صفحه 78 تفکر و سبک زندگی هفتم

نویسنده

به حرف های آنان گوش بدهنداز توصیه های آنان در زندگی استفاده کنندبا آنها خوش رو و خوش زبان باشند

#سیده

با محبت کردن،،احترام گذاشتن،،کمک کردن،،رفتار مناسب داشتن،،رسیدگی و مراقبت و…

نویسنده

باید به حرف هایشان گوش دادواحترام گذاشت حتی اگر کمی بنظر منطقی نباشد

فاطمه زارع

باید به انها احترام بگذارند و با تندی با انها حرف نزنیم و از توصیه های انا در زندگیمون استفاده کنیم.

محمد

در مورد مساعل مختلف با خانواده مشورت کنند و به نظر آنها توجه کنند

جواب بحث کلاسی صفحه ۷۸ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم فرزندان چگونه می توانند روابط مناسبی با والدین خود برقرار کنند و رضایت آنها را جلب کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : به حرف های آنان گوش بدهند از توصیه های آنان در زندگی استفاده کنند با آنها خوش رو و خوش زبان باشند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

فرزندان چگونه می توانند روابط مناسبی با والدین خود برقرار کنند و رضایت آنها را جلب کنند

ناشناس 2 سال قبل
-2

فرزندان چگونه می توانند روابط مناسبی باوالدین خود برقرار کنند و رضایت آنها را جلب کنند

#سیده 2 سال قبل
8

با محبت کردن،،احترام گذاشتن،،کمک کردن،،رفتار مناسب داشتن،،رسیدگی و مراقبت و…

نویسنده 2 سال قبل
12

به حرف های آنان گوش بدهنداز توصیه های آنان در زندگی استفاده کنندبا آنها خوش رو و خوش زبان باشند

ناشناس 2 سال قبل
0

به حرف های انها گوش دهند از توصیه های انها استفاده کنند و سعی کنند به انها احترام بگزارند

ناشناس 2 سال قبل
4

به حرف آنها گوش کنند وبه آنها احترام بگذارند و با پدرومادر خود به تندی حرف نزنند ومهربان باشند با پدرومادر خود.

نویسنده 2 سال قبل
7

باید به حرف هایشان گوش دادواحترام گذاشت حتی اگر کمی بنظر منطقی نباشد

ناشناس 2 سال قبل
3

ب خاسته هایی ک آنان در باره ی من دارند احترام بگذارم زیرا آنان خوشنودی مرا میخواهند

محمد 2 سال قبل
4

در مورد مساعل مختلف با خانواده مشورت کنند و به نظر آنها توجه کنند

نویسنده 2 سال قبل
0

باید به والدین خود احترام بگذارند از کلماتی مانند (ببخشید؛ لطفا وچشم بله و…… استفاده کنند تا نظر والدین خود را جذب کنند

نویسنده 2 سال قبل
3

با ادب و احترام با آنها صحبت کنند مهدی سهرابی

فاطمه زارع 2 سال قبل
6

باید به انها احترام بگذارند و با تندی با انها حرف نزنیم و از توصیه های انا در زندگیمون استفاده کنیم.

1
.... 2 سال قبل

به آنها احترام بگذارد با آنها خوش اخلاق باشدحرف آنها را گوش دهد

... 2 سال قبل
0

سلام کردن هنگام برخورد باآنها اجازه گرفتن ازوالدینبرای امور مختلف

نویسنده 2 سال قبل
1

😐

Hasti💜 2 سال قبل
-1

??نظر خاصی ندارم@

آفرین 2 سال قبل
-2

نمیدونم

علی 2 سال قبل
-2

خیلی بد بود

نویسنده 2 سال قبل
-2

.

نویسنده 2 سال قبل
-2

باید بچیزی که می گند احترام بذاریم چون انها خوبی مارا می خواهند

2 سال قبل
-2

کمک کردن به انها مهربانی موفق بودن در درس ها

ناشناس 2 سال قبل
0

به معلمان بگین فقط از سبزها سوال دهند اینا فقط فعالیت کلاس کلاسی هستولی جوابش رو میگم همون صفحه ۷۸انواع ارتباطات هست روابط ما با دیگران متفاوت هست وسبز صفحه ۷۹

0
iliya 2 سال قبل

ار دیقا معلم مام از کادر های رنگی(سبز، زرد) سوال میاره

برای پاسخ کلیک کنید