فرض کنید کودکی از هر نوع ارتباط با آدم های دیگر محروم باشد و فقط نیازهای زیستی اش برطرف شود تا زنده بماندبه نظر شما این کودک چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ صفحه 117 مطالعات اجتماعی نهم

فاطمه بشیری

اون بچه هیچوقت نمیتونه درست احساسات و عواطفش رو ابراز کنه و اگر در جمعی حضور پیدا کنه نمیتونه درست رفتار کنه چون تربیت و آداب چگونگی رفتار در جمع رو ندیده و در زندگیش خیلی به مشکل بر میخوره

جواب فعالیت صفحه ۱۱۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم فرض کنید کودکی از هر نوع ارتباط با آدم های دیگر محروم باشد و فقط نیازهای زیستی اش برطرف شود تا زنده بماندبه نظر شما این کودک چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : راه های برطرف کردن نیازها،برقرای ارتباط ، شیوه ی ابراز احساسات و هیجان ها ،ارزشها و هنجارها و . را ندانسته و نمی تواند اجرا نمایید. مانند داستان تارزان یا جنی دختر کالیفرنیایی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 3 سال قبل
0

فرض کنید کودکی از هرنوع ارتباط با آدم های دیگر محروم باشد وفقط نیازهای زیستی اش برطرف شود تازنده بماند به نظر شما این کودک چه ویژگی هایی خواهد داشت؟

فاطمه بشیری 3 سال قبل
3

اون بچه هیچوقت نمیتونه درست احساسات و عواطفش رو ابراز کنه و اگر در جمعی حضور پیدا کنه نمیتونه درست رفتار کنه چون تربیت و آداب چگونگی رفتار در جمع رو ندیده و در زندگیش خیلی به مشکل بر میخوره

برای پاسخ کلیک کنید