فکر می کنید چه تغییراتی ممکن است در آینده شغلی رشته تحصیلی شما رخ دهد و تطابق با این تغییرات مستلزم کسب چه نوع مهارتی است ؟ صفحه 16 کاربرد فناوری های نوین یازدهم

جواب تحقیق کنید صفحه ۱۶ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم فکر می کنید چه تغییراتی ممکن است در آینده شغلی رشته تحصیلی شما رخ دهد و تطابق با این تغییرات مستلزم کسب چه نوع مهارتی است ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه جوابو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-2

فکر می کنید چه تغییراتی ممکن است در آینده شغلی رشته تحصیلی شما رخ دهد و تطابق با این تغییرات مستلزم کسب چه نوع مهارتی است

0
اسما 1 سال قبل

تحقیق صفحه ١۶کاربرد فناورهای نوین یازدهم الکترونیک

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی

ریحانه 2 سال قبل
-1

وکبدفگف ف

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی

-2
نویسنده 2 سال قبل

آینده بهتر

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونم

برای پاسخ کلیک کنید