فرشتگان به نمازگزار با ایمان چه می گویند؟ صفحه 114 پیام های آسمان هفتم

ناشناس

ای نمازگزار اگر میدانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ای و با چه کسی مناجات میکنی، هرگز نماز را رها نمیکردی،

نویسنده

: ای نماز گزار اگر می دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ای و با چه کسی مناجات می کنی، هرگز نماز را رها نمی کردی.

mina

ای نمازگزار ، اگر می دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ای و با چه کسی مناجات میکنی ، هرگز نماز را رها نمی کردی

امیرمحمد

ای نماز گزار اگر می دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ای و با چه کسی مناجات می کنی، هرگز نماز را رها نمی کردی.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۱۴ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم فرشتگان به نمازگزار با ایمان چه می گویند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ای نماز گزار اگر می دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ای و با چه کسی مناجات می کنی، هرگز نماز را رها نمی کردی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
sh، Rnj 2 سال قبل
-1

آینده‌نگاری اگر میدانستی مود توجه چلسی قرار گرفتی و چه کسی را مناجات میکنی اگر نماز را رها نمیکردی

ناشناس 2 سال قبل
1

ای نمازگزاران اگر میدانستید مورد توجه چه کسی قرار می گرفتید و با چه کسی مناجات میکرد این هرگز نماز را ترک نمی کردید

ناشناس 2 سال قبل
1

نمازگزاران اگر میدانستید توجه چه کسی قرار گرفتی و با چه کسی مناجات می کنی هرگز نماز را ترک نمی کردید

💖Atena Qdere💖 2 سال قبل
0

ای نماز گزار اگر می دانشتی مورد توجه چه کسانی قرار گرفته ای و با چه کسانی مناجات میکنی هرگز نماز را رها نمی کردی.

Mohamadreza 2 سال قبل
0

ای نماز گزار اگر میدانستیمورد توجه چه کسی قرار گرفته ای وبا چه کسی مناجات میکنی هرگز نماز را رها نمیکردی

ناشناس 2 سال قبل
0

ای نماز گزاران اگر می دانستی

mina 2 سال قبل
7

ای نمازگزار ، اگر می دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ای و با چه کسی مناجات میکنی ، هرگز نماز را رها نمی کردی

نویسنده 2 سال قبل
7

: ای نماز گزار اگر می دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ای و با چه کسی مناجات می کنی، هرگز نماز را رها نمی کردی.

امیرمحمد 2 سال قبل
3

ای نماز گزار اگر می دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ای و با چه کسی مناجات می کنی، هرگز نماز را رها نمی کردی.

ناشناس 2 سال قبل
7

ای نمازگزار اگر میدانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ای و با چه کسی مناجات میکنی، هرگز نماز را رها نمیکردی،

نویسنده 2 سال قبل
1

فرشتگان به نمازگزاران با ایمان چه می گویند؟ ای نماز گزار

برای پاسخ کلیک کنید