فکر می کنید علت تغییر رنگ کاغذ کبالت 2 کلرید چیست ؟ صفحه 30 علوم دهم

نویسنده

رطوبت هوای بازدم

ناشناس

چونکه نمک از بلور ها ساخته شده اند و بلور ها هم از یون بوجود می آیند پس زمانیکه این نمک در نزدیکی رطوبت قرار گیرد رطوبت وارد شبکه بلور نمک شده و باعث می شود که رنگ کاغذ تغییر کند

جواب پاسخ پرسش صفحه ۳۰ کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم فکر می کنید علت تغییر رنگ کاغذ کبالت ۲ کلرید چیست ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

منتظر شما هستیم …

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
6

رطوبت هوای بازدم

ناشناس 2 سال قبل
4

چونکه نمک از بلور ها ساخته شده اند و بلور ها هم از یون بوجود می آیند پس زمانیکه این نمک در نزدیکی رطوبت قرار گیرد رطوبت وارد شبکه بلور نمک شده و باعث می شود که رنگ کاغذ تغییر کند

برای پاسخ کلیک کنید