فرض کنید شما عضو شورای سردبیری یک بخش خبری پنج دقیقه ای در تلویزیون هستید و قرار است از میان اتفاقات و اخباری که به دستتان رسیده است خبر تهیه کنید صفحه 79 تفکر و سواد رسانه ای دهم

آتنا محجوب

خیلی عالی

نویسنده

جواب فعالیت گروهی صفحه ۷۹ تفکر دهم انسانی

جواب فعالیت های درس ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ تفکر و سواد رسانه ای یازدهم

جواب فعالیت های درس ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ تفکر و سواد رسانه ای یازدهم

نویسنده

مناسفانه چيزي نميدانم حسين حسيني

جواب فعالیت گروهی صفحه ۷۹ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فرض کنید شما عضو شورای سردبیری یک بخش خبری پنج دقیقه ای در تلویزیون هستید و قرار است از میان اتفاقات و اخباری که به دستتان رسیده است خبر تهیه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

با توجه به محدودیت زمانی 5 دقیقه ای کدام عنوان های خبری را نادیده می گیرید کدام را کوتاه و کدام را مشروح پوشش می دهید

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 8 ماه قبل
3

مناسفانه چيزي نميدانم حسين حسيني

نویسنده 8 ماه قبل
4

جواب فعالیت گروهی صفحه ۷۹ تفکر دهم انسانی

7
آتنا محجوب 8 ماه قبل

خیلی عالی

میشه بگید 8 ماه قبل
0

میشه بگید

نویسنده 8 ماه قبل
0

هرکدام که مهم است

نویسنده 8 ماه قبل
1

صدرا

جواب فعالیت های درس ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ تفکر و سواد رسانه ای یازدهم 8 ماه قبل
3

جواب فعالیت های درس ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ تفکر و سواد رسانه ای یازدهم

نویسنده 8 ماه قبل
0

چیزی نمیدونممیدونستم میزدم اینجا😐

ستاره اسدی 8 ماه قبل
0

فعالیت گروهی درس ۱۱ تفکر پایه یازدهم هنرستانفرض کنید شما عضو شورای سردبیری یک بخش خبری پنج دقیقه ای درتلوزیون هستید وقراراست ازمیان اتفاقات واخباری که به دوستتان رسیده

برای پاسخ کلیک کنید