اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکه کوچک باشد می توان با آن نماز خواند صفحه 57 پیام های آسمان هشتم

جواب خودت را امتحان کند صفحه ۵۷ کتاب پیام های آسمان هشتم اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکه کوچک باشد می توان با آن نماز خواند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فکر کنم صحیحه.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 10 روز قبل
1

بله

0
aisan 10 روز قبل

جواب؟

نویسنده 10 روز قبل
0

.

نویسنده 10 روز قبل
0

لشتباه است اگر فرد از این موضوع اطلاع داشته باشد نماز او صحیح نیست

برای پاسخ کلیک کنید