غزل مثنوی قصیده نوعی شعری هستند در جدول صفحه 133 و 134 فارسی نهم

نویسنده

جوان

نویسنده

ش۵ر

جواب نوشتن صفحه ۱۳۳ و ۱۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم غزل مثنوی قصیده نوعی شعری هستند در جدول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قالب.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

قالب شعری هستند

نویسنده 3 سال قبل
4

ش۵ر

نویسنده 3 سال قبل
5

جوان

برای پاسخ کلیک کنید