فرفرهای که بال پهن تری دارد به سطح زمین می رسد بنابراین هر چه بال فرفره باشد زمان رسیدن آن به سطح زمین می شود صفحه 4 علوم پنجم

نازنین

فرفره بال پهن تری دارد دیرتر به زمین میرسد و بنابراین هرچه بال فرفره پهن تر باشد و زمان رسیدن آن به زمین بیشتر می شود

جواب نتیجه کاوش صفحه ۴ کتاب علوم تجربی پایه پنجم دبستان فرفرهای که بال پهن تری دارد به سطح زمین می رسد بنابراین هر چه بال فرفره باشد زمان رسیدن آن به سطح زمین می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فرفره هایی که طول بال کوتاه تری دارند، زودتر به سطح زمین می رسند. بنابراین، هرچه بال فرفره کوتاه تر باشد، زمان رسیدن آن به سطح زمین، کمتر است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
یلدا علیمیرزایی 1 سال قبل
-1

من کہ اصلا خوشم نیومد ھمشون اشتباھن من سوالم یک چیز دیگہ بود این یہ چیز دیگہ گفت

ناشناس 2 سال قبل
1

ببخشید که کامل نبود

نویسنده 2 سال قبل
-2

کامل نبود😪

سریا سرایی 2 سال قبل
-2

کلش رو بگین من حامله هستم لطفا سری تر بچم می خواد۱

میشه کلش رو سریع واسم بگی 2 سال قبل
1

میشه کلش رو بگید

نویسنده 2 سال قبل
-2

جواب نتیجه کاهش

نویسنده 2 سال قبل
-2

فرفره هوایی که بال پهن تر باشد زودتر به زمین میرسد

ناشناس 2 سال قبل
2

هر چه طول فرفره بیشتر باشد دیر تر و هر چه طول باله فرفره کمتر باشد زودتر به زمین می رسد همچنین هر چه باله فرفره پهن تر باشد دیر تر و هر چه پهنای فرفره کمتر باشد زودتر به زمین می رسدچون زیر باله های بلند و پهن هوای بیشتر جمع شده و جریان دارد .

نویسنده 2 سال قبل
-2

پ

نویسنده 2 سال قبل
-1

لزز

نبنبنزمیمینق 2 سال قبل
-1

چمدانم😐🧃

نازنین 2 سال قبل
4

فرفره بال پهن تری دارد دیرتر به زمین میرسد و بنابراین هرچه بال فرفره پهن تر باشد و زمان رسیدن آن به زمین بیشتر می شود

نازنین 2 سال قبل
-1

دیر تر

برای پاسخ کلیک کنید