فرفرهای که بال پهن تری دارد به سطح زمین می رسد بنابراین هر چه بال فرفره باشد زمان رسیدن آن به سطح زمین می شود صفحه 4 علوم پنجم

نازنین

فرفره بال پهن تری دارد دیرتر به زمین میرسد و بنابراین هرچه بال فرفره پهن تر باشد و زمان رسیدن آن به زمین بیشتر می شود

جواب نتیجه کاوش صفحه ۴ کتاب علوم تجربی پایه پنجم دبستان فرفرهای که بال پهن تری دارد به سطح زمین می رسد بنابراین هر چه بال فرفره باشد زمان رسیدن آن به سطح زمین می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فرفره هایی که طول بال کوتاه تری دارند، زودتر به سطح زمین می رسند. بنابراین، هرچه بال فرفره کوتاه تر باشد، زمان رسیدن آن به سطح زمین، کمتر است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
2

ببخشید که کامل نبود

نویسنده 2 ماه قبل
1

کامل نبود😪

سریا سرایی 6 ماه قبل
0

کلش رو بگین من حامله هستم لطفا سری تر بچم می خواد۱

میشه کلش رو سریع واسم بگی 11 ماه قبل
2

میشه کلش رو بگید

نویسنده 11 ماه قبل
1

جواب نتیجه کاهش

0
حلخد 9 ماه قبل

دورن یترکر

نویسنده 11 ماه قبل
-1

بال باریک

نویسنده 11 ماه قبل
1

فرفره هوایی که بال پهن تر باشد زودتر به زمین میرسد

ناشناس 11 ماه قبل
2

هر چه طول فرفره بیشتر باشد دیر تر و هر چه طول باله فرفره کمتر باشد زودتر به زمین می رسد همچنین هر چه باله فرفره پهن تر باشد دیر تر و هر چه پهنای فرفره کمتر باشد زودتر به زمین می رسدچون زیر باله های بلند و پهن هوای بیشتر جمع شده و جریان دارد .

نویسنده 11 ماه قبل
0

پ

نویسنده 11 ماه قبل
0

لزز

نویسنده 11 ماه قبل
-1

میخوام فیلم برایم بزارین که اون منو ببینن و من اونا رو ببینم و یهم بگن

نبنبنزمیمینق 11 ماه قبل
-1

چمدانم😐🧃

نازنین 11 ماه قبل
4

فرفره بال پهن تری دارد دیرتر به زمین میرسد و بنابراین هرچه بال فرفره پهن تر باشد و زمان رسیدن آن به زمین بیشتر می شود

نازنین 11 ماه قبل
0

دیر تر

نویسنده 11 ماه قبل
-1

وح

نویسنده 11 ماه قبل
-1

افگ رادی بالپه ت

برای پاسخ کلیک کنید