فرزندان یک خانواده چگونه می توانند روابط سالمی با یکدیگر برقرار کنند؟ صفحه 78 تفکر و سبک زندگی هفتم

نویسنده

مسئولیت های خود را به خوبی انجام دهند، فرزندان دیگر خانواده را درک کنند، با هم مهربان باشند، به هم احترام بگذارند هوای هم را داشته باشند و از هم دفاع کنند پشت هم باشند، در هنگام عصبانیت یا دلخور بودن هنگام صحبت با هم اول به نتیجه آن فکر کنیم که آیا این حرف ممکن است آنها را نیز از ما برنجاند یا نه و…..

مبینا

احترام قائل بودن و محبت کردن به همدیگر و مشورت صمیمانه بین دو فرزند

نویسنده

ما باید برای چی بگیم خودتون این مطلب و کامل کنین لطفا😐🙄

ناشناس

مشورت داشتن در خانواده

تاین

مشورت

جواب بحث کلاسی صفحه ۷۸ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم فرزندان یک خانواده چگونه می توانند روابط سالمی با یکدیگر برقرار کنند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
3

عشق ورزی

شنگول گوزاشغلو 2 سال قبل
2

چرا این ک. شعرارو میزارن تو کتاب هفتم

محمد 2 سال قبل
2

با رعایت حقوق یکدیگر داشتن روحیه تعامل و سازگاری همچنین کمک به یکدیگر در مواقع نیاز

تاین 3 سال قبل
7

مشورت

مبینا 3 سال قبل
12

احترام قائل بودن و محبت کردن به همدیگر و مشورت صمیمانه بین دو فرزند

نویسنده 3 سال قبل
3

وقتی که کار هایشان را به همدیگر بگویند و فرزندان با پدر و مادر در هر کاری مشورت کنند.

ناشناس 3 سال قبل
7

مشورت داشتن در خانواده

نویسنده 3 سال قبل
26

مسئولیت های خود را به خوبی انجام دهند، فرزندان دیگر خانواده را درک کنند، با هم مهربان باشند، به هم احترام بگذارند هوای هم را داشته باشند و از هم دفاع کنند پشت هم باشند، در هنگام عصبانیت یا دلخور بودن هنگام صحبت با هم اول به نتیجه آن فکر کنیم که آیا این حرف ممکن است آنها را نیز از ما برنجاند یا نه و…..

نویسنده 3 سال قبل
4

به درس های هم کمک کنند باهم دیگر دعوا نکنند و همگی به توصیه های پدر و مادر گوش دهند

نویسنده 3 سال قبل
2

به یکدیکر احترام بزارندبه توصیه های پدر و مادرشان گوش بدند تا با همدیگر دچار مشکل نشن

نویسنده 3 سال قبل
9

ما باید برای چی بگیم خودتون این مطلب و کامل کنین لطفا😐🙄

مبینا 3 سال قبل
-2

منم نمیدونم😳

نویسنده 3 سال قبل
-2

روابط ما با دیگران

نویسنده 3 سال قبل
-1

با کمک کردن به همدیگر و خوش رفتاریامیرمحمد سرپناهی

نویسنده 3 سال قبل
-2

به نام خدا بیامرز و قرن حقیقت ف از کنده فقط خوب غ

ناشناس 3 سال قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
1

نمیدونم

برای پاسخ کلیک کنید