فرزندان یک خانواده چگونه می توانند روابط سالمی با یکدیگر برقرار کنند؟ صفحه 78 تفکر و سبک زندگی هفتم

نویسنده

مسئولیت های خود را به خوبی انجام دهند، فرزندان دیگر خانواده را درک کنند، با هم مهربان باشند، به هم احترام بگذارند هوای هم را داشته باشند و از هم دفاع کنند پشت هم باشند، در هنگام عصبانیت یا دلخور بودن هنگام صحبت با هم اول به نتیجه آن فکر کنیم که آیا این حرف ممکن است آنها را نیز از ما برنجاند یا نه و…..

مبینا

احترام قائل بودن و محبت کردن به همدیگر و مشورت صمیمانه بین دو فرزند

تاین

مشورت

نویسنده

ما باید برای چی بگیم خودتون این مطلب و کامل کنین لطفا😐🙄

ناشناس

مشورت داشتن در خانواده

جواب بحث کلاسی صفحه ۷۸ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم فرزندان یک خانواده چگونه می توانند روابط سالمی با یکدیگر برقرار کنند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
شنگول گوزاشغلو 4 ماه قبل
0

چرا این ک. شعرارو میزارن تو کتاب هفتم

محمد 5 ماه قبل
0

با رعایت حقوق یکدیگر داشتن روحیه تعامل و سازگاری همچنین کمک به یکدیگر در مواقع نیاز

تاین 9 ماه قبل
6

مشورت

مبینا 9 ماه قبل
9

احترام قائل بودن و محبت کردن به همدیگر و مشورت صمیمانه بین دو فرزند

نویسنده 9 ماه قبل
2

وقتی که کار هایشان را به همدیگر بگویند و فرزندان با پدر و مادر در هر کاری مشورت کنند.

ناشناس 9 ماه قبل
5

مشورت داشتن در خانواده

نویسنده 9 ماه قبل
24

مسئولیت های خود را به خوبی انجام دهند، فرزندان دیگر خانواده را درک کنند، با هم مهربان باشند، به هم احترام بگذارند هوای هم را داشته باشند و از هم دفاع کنند پشت هم باشند، در هنگام عصبانیت یا دلخور بودن هنگام صحبت با هم اول به نتیجه آن فکر کنیم که آیا این حرف ممکن است آنها را نیز از ما برنجاند یا نه و…..

نویسنده 9 ماه قبل
3

به درس های هم کمک کنند باهم دیگر دعوا نکنند و همگی به توصیه های پدر و مادر گوش دهند

نویسنده 9 ماه قبل
-1

با احترام گذاشتن به حقوق یکدیگر و داشتن تعامل و سازگاری و همچنین تعامل و سازگاری و همچنین در مواقع نیاز

نویسنده 9 ماه قبل
2

به یکدیکر احترام بزارندبه توصیه های پدر و مادرشان گوش بدند تا با همدیگر دچار مشکل نشن

نویسنده 9 ماه قبل
5

ما باید برای چی بگیم خودتون این مطلب و کامل کنین لطفا😐🙄

مبینا 9 ماه قبل
-2

منم نمیدونم😳

برو بابا 9 ماه قبل
-2

….

نویسنده 9 ماه قبل
0

روابط ما با دیگران

نویسنده 9 ماه قبل
1

با کمک کردن به همدیگر و خوش رفتاریامیرمحمد سرپناهی

نویسنده 9 ماه قبل
-1

به نام خدا بیامرز و قرن حقیقت ف از کنده فقط خوب غ

ناشناس 9 ماه قبل
0

نمیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
0

نمیدونم

برای پاسخ کلیک کنید