فیش حقوقی شهرداری ارومیه

فیش حقوقی شهرداری ارومیه

چقدر است ؟ عکس تصویر فیش حقوق نجومی شهردار ارومیه از سایت نکس لود دریافت کنید . این فیش هایی که منتشر میشوند بعضی ها ساختگی هستند و حقیقت ندارند .

فیش حقوقی شهرداری ارومیه

در تلگرام عکس هایی منتشر میشود مثل کانال های خزئبل نیوز و سایت ها و کانال های تلگرامی مثل این مطالبی منتشر میکنند که اصلا حقیقت ندارند و در جهت تخریب جبهه مقابل برآمده اند .

فیش حقوقی شهردار شهر ارومیه چقدر است ؟

این فیش ها ساختگی هستند و فیش حقوقی شهردار ارومیه منتشر نشده است .

فیش شهرداری ارومیه

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
پرویز محمدی 1 سال قبل
0

۲۷۵۵۳۷۹۶۶۹

ناشناس 1 سال قبل
0

۲۷۵۵۳۷۹۶۶۹

ناشناس 2 سال قبل
0

محمد بابازاده ۲۹۱۹۲۷۹۸۲۳

ناشناس 2 سال قبل
0

باقر حسنعلی پور

ناشناس 2 سال قبل
-1

ژ

ناشناس 2 سال قبل
1

۲۹۱۹۴۰۰۸۳۵

علی 3 سال قبل
1

ممنون

ناصرمهديخاني 3 سال قبل
1

لطفا براي قردادهاي ما يه نظري ازطرف جناب اقاي دكترحضرت بور بدهند جون يك ميلون حقوق ما باان يكي قردادهاكمتر است تشكر

ابراهیم 3 سال قبل
0

می خواهم فیش حقوقی حود را ببینم

رسول محمدی 3 سال قبل
-1

لطفا راستش را بگویید

مهدی عباسپوردولاما 3 سال قبل
0

عالی

ناشناس 3 سال قبل
0

عالی

-1
میرحبیب میراسماعیلیان 3 سال قبل

فیش حقوق مهرماه ۱۴۰۰

نویسنده 3 سال قبل
0

فیش حقوق مهرماه ۱۴۰۰

ناشناس 3 سال قبل
0

خوب است رضا جعفرزاده

نویسنده 3 سال قبل
0

رضا 3 سال قبل
-1

خیلی عالی هست

برای پاسخ کلیک کنید