فهرستی از اهداف انسان های مختلف تهیه کنید صفحه 19 دین و زندگی دهم

جواب برسی صفحه ۱۹ کتاب دین و زندگی پایه دهم فهرستی از اهداف انسان های مختلف تهیه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) اهداف و دل بستگی های فرعی: موفقیت درسی – پیشرفت شغلی – کسب ثروت و مال – کسب جاه و مقام – تولید یک محصول – اختراع یک ابزار – نوشتن یک کتاب – خرید کالا 2) اهداف و دل بستگی های اصلی: بندگی خداوند – رسیدن به کمال و سعادت – محبت به دیگران – ساختن مسجد – خیر خواهی – نشر علم – وقف کتاب ها – خدمت به نیازمندها

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ف 2 سال قبل
-2

ایجادحس خوب باتولیدمحصولم

برای پاسخ کلیک کنید