قرآن کریم خبر می دهد که حضرت نوح عمری طولانی داشت و فقط 950 سال قوم خود را به سوی خدا دعوت می کرد از این خبر چه نتیجه ای می توان گرفت صفحه 52 پیام های آسمان نهم

نویسنده

عمر طولانی برای انسان غیر ممکن نیست.

وحید رضا شاکر

با توجه به این آیه عمر طولانی برای یک انسان غیر ممکن نیست

نویسنده

با توجه به این آیه عمر طولانی برای یک انسان غیر ممکن نیست

نویسنده

از نظر علمی داشتن عمر طولانی غیر ممکن نیست، بلکه انیان با رعایت مسائل یهداشتی و تغذیه مناسب میتواند عمری طولانی داشته باشد

ناشناس

۷۰ میلیون

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۵۲ کتاب پیام های آسمان پایه نهم قرآن کریم خبر می دهد که حضرت نوح عمری طولانی داشت و فقط 950 سال قوم خود را به سوی خدا دعوت می کرد از این خبر چه نتیجه ای می توان گرفت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجّه به این آیه، داشتن عمر طولانی برای انسان غیر ممکن است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
میلاد 1 سال قبل
1

عمر طولانی برای انسان غیر ممکن نیست

اریا 1 سال قبل
1

بگردم نامت هیکل خوش اندامته

ناشناس 2 سال قبل
3

۷۰ میلیون

نویسنده 2 سال قبل
3

از نظر علمی داشتن عمر طولانی غیر ممکن نیست، بلکه انیان با رعایت مسائل یهداشتی و تغذیه مناسب میتواند عمری طولانی داشته باشد

نویسنده 2 سال قبل
3

با توجه به این آیه عمر طولانی برای یک انسان غیر ممکن نیست

وحید رضا شاکر 2 سال قبل
8

با توجه به این آیه عمر طولانی برای یک انسان غیر ممکن نیست

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام خوبی سلامتی فقططط جواب و بده

نویسنده 2 سال قبل
8

عمر طولانی برای انسان غیر ممکن نیست.

برای پاسخ کلیک کنید