قشه ی قلمرو سلسله های غزنویان سلجوقیان و خوارزمشاهیان را مقایسه کنید وسعت قلمرو کدام یک بیشتر بوده است؟ صفحه 105 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان قشه ی قلمرو سلسله های غزنویان سلجوقیان و خوارزمشاهیان را مقایسه کنید وسعت قلمرو کدام یک بیشتر بوده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سلجوقیان.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زینب 2 سال قبل
-1

غزنویان

برای پاسخ کلیک کنید