قاره استرالیا و اقیانوسیه در کدام نیمکره قرار دارد؟ نیمکره شمالی یا نیمکره جنوبی؟ چرا؟ صفحه 160 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۱۶۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم قاره استرالیا و اقیانوسیه در کدام نیمکره قرار دارد؟ نیمکره شمالی یا نیمکره جنوبی؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قاره استرالیا در نیمکره جنوبی قرار دارد زیرا در جنوب خط استوا واقع شده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
پروانه 1 سال قبل
0

استرالیا در کدام نیمکره قرار دارد

M 2 سال قبل
1

در نیمکره جنوبی قرار داره به خاطر اینکه در جنوب خط استوا قرار داره

ناشناس 2 سال قبل
-2

شمالی

Atena 2 سال قبل
0

استرالیا و اروپا تو کدوم نمی کره قرار داره

علی 2 سال قبل
-1

قاره استرالیا اقیانوسیه درکدام نیمکره قراردارد

bazrafkan 2 سال قبل
2

استرالیا در کدام نیمکره قرار دارد ؟

ناشناس 2 سال قبل
-2

ذذرر

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

قاره استرالیا و اقیانوسیه در کدام نیمکره قرار دارنده نیمکره شمالی یا نیمکره جنوبی

1
bazrafkan 2 سال قبل

استرالیا در کدام نیمکره قرار دارد؟

برای پاسخ کلیک کنید