قرار گرفتن طولانی مدت در وضعیت فشار روحی و ناراحتی های عصبی برای بدن خطرناک است چرا صفحه 51 علوم هشتم

جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۱ کتاب علوم تجربی هشتم قرار گرفتن طولانی مدت در وضعیت فشار روحی و ناراحتی های عصبی برای بدن خطرناک است چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : غده هیپوفیز با ترشح هورمون تحریک کننده فوق کلیه باعث تجزیه گلیکوژن و تبدیل ان به گلوکز می شودآدرنالین که از قسمت مرکزی فوق کلیه ترشح می شود این تاثیر را دارد.در ضمن فوق کلیه در قسمت قشری آن هورمون کورتیزول را ترشح می کند که باعث تجزیه پروتئین به گلوکز در هنگام روزه داری می شود. در حالت عصبانیت و فشار روحی هورمون آدرنالین ترشح شده و بر قلب واندام های دیگر اثر می گذارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
................. 13 روز قبل
0

……….

برای پاسخ کلیک کنید