فواید صله ارحام برای خانواده ها چیست؟ صفحه 139 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

معاشرت و گفت و گو کردن میان خویشان و نزدیکان و احساس تنهایی نکردن

ناصرمحمدحسینی

می توانیم این ها رو به پاسخ این سوال اضافه کنیم : دفع بلا و مصیبت – افزایش روزی و عمر

نویسنده

عالی بود ممنون امتحان داشتم زود کمک کرد

نویسنده

با خبر شدن از مشکلاتشان و کمک به انها

نویسنده

دوستی میان خانواده . خبر دار شدن مشکلات یکدیگر. احساس تنهایی نکردن

جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم فواید صله ارحام برای خانواده ها چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فواید صله ارحام برای خانواده ها چیست؟.

فاطمه مهر علیان : زیاد شدن مهر و محبت بین اقوام ، خبر دار شدن از مشکلات یکدیگر ، اثرات مثبت از لحاظ روانی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
هستی 2 سال قبل
0

طول عمر زیاد پاپی اعمال و رفع بلا

نویسنده 2 سال قبل
-2

خوب

نویسنده 2 سال قبل
10

عالی بود ممنون امتحان داشتم زود کمک کرد

ناصرمحمدحسینی 2 سال قبل
14

می توانیم این ها رو به پاسخ این سوال اضافه کنیم : دفع بلا و مصیبت – افزایش روزی و عمر

نویسنده 2 سال قبل
17

معاشرت و گفت و گو کردن میان خویشان و نزدیکان و احساس تنهایی نکردن

نویسنده 2 سال قبل
1

کمک مالی

نویسنده 2 سال قبل
0

دید و بازدید و اصلاح از حال دیگر کاهش مشکلات خانواده های نیازمند در بین اقوام استفاده از ترکیبات خانواده ها و در امور مختلف

نویسنده 2 سال قبل
-1

موجب مهرومحبت بین افرادمیشودوازحال یکدیگرباخبرمیشوند

نویسنده 2 سال قبل
-2

دوایی شدن بین اقوام

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

دید و بازدید و اطلاع پیدا کردن از حال یکدیگرکمک به حل مشکلات مالی خویشاوندانهم فکری و استفاده از تجربیات خانواده در امور مختلف

مهسا 2 سال قبل
0

به مشکلات خانوادگی یا نیاز های مالی همدیگر خبردار می شویم وبه هم کمک میکنیم ، احساس تنهایی نمی کنیم ، مهرو محبت بین اقوام بیشتر میشود، از اقوام می توانیم الگو برداری کنیم، با آنها درد و دل کنیم ،

ناشناس 2 سال قبل
1

صله از وصل گرفته شده وبه معنی اتحاد و پیوستگی استـدیدار خیشاوندان – مهر و محبت -کمک مال به خیشاوندان

نویسنده 2 سال قبل
-2

شیرینی و میوه خوردن ،غیبت کردن پشت سر فامیل(بخش بسیار مهمش هست)و در اخر جاساز کردن میوه در جیب.پروفسور j.k

ناشناس 2 سال قبل
0

خوب بود عالییییییییییییییییییی

پسرک خشن 2 سال قبل
0

عالییییییییییییییییییییی بوددددددددددددد

نویسنده 2 سال قبل
4

دوستی میان خانواده . خبر دار شدن مشکلات یکدیگر. احساس تنهایی نکردن

نویسنده 2 سال قبل
7

با خبر شدن از مشکلاتشان و کمک به انها

نویسنده 2 سال قبل
2

چیزی نمی دانم 😁😁😁🤣🤣🤣🤣

نویسنده 2 سال قبل
0

صله معنی ش از وصل (پیوستن )گرفته شده و ارحام به معنی خویشاوندان (نزدیکان،اقوام)هستو صله ارحام به منظور مهرو محبت به خویشاوندان است و خلاصه ی صله ارحام جویای حال خویشاوندان ،مهرومحبتفرناز ابوطالبی

برای پاسخ کلیک کنید