فهرستی از صنایع استان شهر یا روستای خود تهیه و کاربرد های آهن را در هر مورد به طور جداگانه مشخص کنید صفحه 25 علوم ششم

آنیتا

تو رو خدا هر کی مال تبریز رو میدونه بفرسته.آنیتا از تبریز

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۲۵ کتاب علوم تجربی پایه ششم دبستان ابتدایی فهرستی از صنایع استان شهر یا روستای خود تهیه و کاربرد های آهن را در هر مورد به طور جداگانه مشخص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

طناز محمدی نسب : شهر کردستان روی مس آهن سرب و…. دراین استان برای وسایل مواد غذایی و بیشتر چیزهایی مثل سرب برای روزنامه و… استفاره میشود.

حنانه : خلاصه انشامن از استان گیلان : ازصنایع فلزی استان گیلان عبارت است از کوره گردان آجیل پزی وساخت و تولید انواع تنورهای آجیل پزی به همراه الک وخشک کن،دروپله ی فرفورژه،نرده وپله تراس، کابینت ضدآب وچهارچوب باکاورفلزی و غیره است. کاربرد آهن : آهن دربسیاری ازکاربردهای صنعتی مانندانواع دستگاه ها،ساختمان ها،پل ها،مخازن اتوبان،فنر،کارد وچنگال و غیره به کار میرود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
آنیتا 2 سال قبل
3

تو رو خدا هر کی مال تبریز رو میدونه بفرسته.آنیتا از تبریز

حنانه 2 سال قبل
1

خلاصه انشامن از استان گیلان=ازصنایع فلزی استان گیلان عبارت است ازکوره گردان آجیل پزی وساخت وتولیدانواع تنورهای آجیل پزی به همراه الک وخشک کن،دروپله ی فرفورژه،نرده وپله تراس ،کابینت ضدآب وچهارچوب باکاورفلزی و………است.کاربرد آهن=آهن دربسیاری ازکاربردهای صنعتی مانندانواع دستگاه ها،ساختمان ها،پل ها،مخازن اتوبان،فنر،کارد وچنگال و…………به کار میرود.

برای پاسخ کلیک کنید