فهم خود را از ضرب المثل تو نیکی می کن و در دجله انداز در یک بند بنویسید صفحه 71 نگارش فارسی ششم

نویسنده

ترو خدا این مطلب را کامل کنید

CR7

امید به خدای یکتا

ناشناس

ممنونم از همتون این معنی خیلی به درس من کمک کرد

ممنون عزیزم واقعا معنیش همین بود😘😘😘😘😘😘

ممنون عزیز م خیلی خوب بود😘😘😘😘😘😍😍😍👏👏👏⚘⚘⚘🎈🎈🎈🎈

نویسنده

یعنی انسان وقتی پول داره خدارا از یاد می بره وفکر پولش هست اما وقتی نیاز مندمیشودخدارا به یاد میاورد به نام خداوندجان خرد کزین برتر اندیشه مگزرد ازیتا نیازمند

صفحه ۷۱ کتاب نگارش فارسی ششم فهم درک برداشت خود را از ضرب المثل تو نیکی میکن و در دجله انداز در یک بند بنویسید ابتدایی و دبستان از سایت نکس لود دریافت کنید.

فهم خود را از ضرب المثل تو نیکی میکن و ...

یک بند درباره فهم ضرب المثل تو نیکی میکن و در دجله انداز

این بند بسیار مهم می باشد و در سایت های مختلف و در کتاب نگارش و انشا برای دانش آموزان توضیح و یک بنده خواسته است که دانش آموزان باید آن را تکمیل کنند متاسفانه در اینترنت اطلاعات زیادی راجع به بند برای تو نیکی میکن و در دجله انداز وجود ندارد و این ضرب المثل بسیار قدیمی میباشد ما به سختی توانستیم جواب این بخش را پیدا کنیم و جواب این بخش اینگونه است که انسان زمانی که در رفاه هستی و مشکلی نداری به همه نیکویی کنیم تا اگر زمان دچار مشکل سختی شدید خدا به تو کمک کند چون خوبی و بدی در این دنیا بی پاسخ نمی ماند. تو بدون چشم داشت نیکی کن و این را بدان که نیکی های تو روزی به سمت تو باز خواهد گشت مانند رود دجله.

معنی ضرب المثل تو نیکی میکن و در دجله انداز نگارش ششم

اسرا : یعنی ما وقتی دچار سختی هستیم به خداایمان می آوریم ولی وقتی ما دچار هیچ چیزی نیستیم به خدا ایمان نمی آوریم ولی مابایدهمیشه به خدا ایمان بیاوریم این متن توسط اسرا جوانمردی ارسال شده با تشکر از اسرای عزیز.

خانم رشتبری : یعنی انسان وقتی که در آسایش و بلدی زندگی می کند خداوند را از یاد برده و به بلند پروازی خود فکر می کند پس بدان که اگر کاری مفید و نیکو انجام دهی برای روزی خود جمع آوری کردی این مطلب توسط خانم رشتبری فرستاده شده است با تشکر بخاطر ارسال این مطلب.

نویسنده : توهیشه نیکی کن چه در اسایش و ارامش باشی چه در گرفتاری این را بدان که همه ی خوبی های تو روزی خودت خواهد شد.

ناشناس : وقتی که از همه نظرخوش و خوشحالی به دیگران کمک کن که وقتی به مشکل افدادی کسان دیگر به تو کمک کنند.

هانیه : هرکه مال وثروتش زیاد باشد دردسر آن هم زیاد است .

نویسنده : منظور این است که اگر انسان ها کار خوب ونیکی انجام دهد در جهان اخرت پاداشش را میبیند.

نسیما : سعی کن همیشه به دیگران نیکی کنی حتی اگر فرد ثروتمندی نباشی .با این کار خداوند در دشواری ها و روز های سخت به تو کمک خواهد کرد .

بهاره : تو برای رضای خداوند کار نیک میکنی و خداوند هم پاداشش را می دهد.

بابشمیری : وقتی یک کاری انجام دادی بر روی آن کس منت نگذار وان را فراموش کن .

نویسنده : خوبی و بدی در این عالم بی پاسخ نمیدانم. اگر کاروزی خیری کنیم ، خدا هنگام نیاز دست ما را میگیرد . اگر ما به دیگران کمک کنیم و همیشه به روی آن بیاورید گناه کرده ایم .

نویسنده : هر کارخوبی که انجام میدهی برای رضای خداوند انجام بده منتظر نباش که کسی که در حقش نیکی کردهای جوابت رابدهد چون شاید آن کس توان جواب خوبیت را نداشته باشد اما اطمینان داشته باش کار نیکت از چشن خداوندپنهان نمیماندو خداوند خودش جبراننیکیی ات را میدهد.

محمد : یعنی ما دچار جیزی هستیم خدا را فرا موش نمی کنیم ولی وقتی که دچار جیزی نستیم خدارا فرا موش می کنیم و به مردم ایمان می آوریم.

نویسنده : وقتی که فرد خیلی زندگی اش خوب است ،یادی از خدا نمیکند اما به مهز اینکه مشکلی درزندگی او به وجود می اید خدارا زیاد یاد میکند.از نظر من این فرد کبوتر امام رضا (ع) است.

نویسنده : هنگام خوشی و راحتی به همه نیکی کن که کار نیک تو بی پاسخ نخواهد ماند و خداوند پاداش کار های نیک تورا هنگام سختی خواهد داد.

نویسنده : یعنی تو همیشه نیکوکار باش وبه دیگران نیکی کن مطمئن باش که روزی نتیجه ی خوبی ات را می بینی حتی اگر در این دنیا هم نتیجه اش را ندیدی در دنیای آخرت حتما نتیجه خواهی گرفت.این متن توسط کوثر برکار ارسال شده است.با تشکر😊😊😊😊😊😊😊😊.

نویسنده : ما باید آدم نیکوکاری باشیم تا خدا هم در سختی ها به ما کمک کند .🤗👉 این متن توسط کژال نوشته شده..

نویسنده : هر کس کار خیر انجام دهد و دل مهربانی داشته باشد خدا پاداشش را هم در این دنیا و هم در جهان اخرت میدهد .

ساحل : یعنی این که اگر ما به افراد ضعیف جامعه کمک کنیم پاداش آن راهم میگیریم.

نویسنده : منظور این ضرب المثل این است که اگر هنگامی که تو در کنار خوشی ها هستی در راه خدا کارهای خوب انجام بدهی،خداوند هنگام سختی ها به تو کمک خواهد کرد.

فاطمه رحیمی : وقتی یک کار خوبی انجام می دهیم منتظر نمانیم تا کسی به ما پاداش دهد و پاداش خودرا در آن دنیا از خداوند بگیریم نه از دیگران.

زهرا : یعنی اینکه اگر به فردی خوبی کردی واو به تو بدی کرد اصلا ناراحت نشو چون خدای مهربان جواب این خوبی تو را روزی خواهد.

مهسان : تو در راه خدا انفاق کن وبه دیگران نیکی کن ومتمعن باش خداوند متعال روزی در سختی به تو پاداش کار نیکت رامیدهد.

ناشناس : یک انسان خوب و نیکوکار وقتی کار خوبی انجام می دهد انتظار نداشته باشدکه دیگران آن را جبران کنند.

رکسنا : تو کار خوب انجام بده و کار خوبت را در رودخانه ی دجله بینداز تا خدا در سختی ها عوضش را به تو بدهد . این بیت برگرفته از حکایت قدیمی است که در کتاب قابوس نامه امده است وبر این نکته تاکید دارد که باید بدون چشم داشت به دیگران کمک کرد؛ زیرا ، خداوند در زمان گرفتاری و سختی به تو کمک خواهد کرد. .

نویسنده : منظور این ضرب المثل این است که تو به دیگران نیکی کن اگر هر چه نیکی کردی جواب نتیجه ات رانگرفتی مطمئن باش در آن دنیا نتایج خود را می بینی دیریا زود هر خوبی و هر نیکی کردیم چه در اینجا چه در ان دنیا خواهیم دید❤❤.

سارا قاسم زاده : یعنی وقتی انسان دچار مشکل می شود به خدا ایمان می آورد اما وقتی مشکلش درست شد به خدا ایمان نمی آورد.

ثنا نعمتی : یعنی: انسان زمانی که در رفاه هستی و مشکلی نداری به همه نیکویی کنیم تا اگر زملنی دچار مشمل شذیدخدا به شما کمک میکند چون خپبی و بدی در این دنیا بی پاسخ نمی مانذ.شما بدان که بدون چشم داشت نیکی کن و این را بدان که نیکی های تو مانند رود دجله روزی پیشه تو خواهد آمد.

دنیا دادرسان : تو نیکی می کن و در دجله انداز . که ایزددر بیابانت دهد باز . ای انسان ! زمانی که در رفاه هستی و مشکلی نداری . به همه نیکی کن تا اگر زمانی دچار مشکل و مصیبت شدی خدا به تو کمک کند . خوبی و بدی در این عالم بی پاسخ نمیماند اگر کار خیری انچام دهی . خدا هنگام نیاز دست تو را می گیرد و به تو کمک می کند..

فاطمه : یعنی توکار خوب انجام بده و کار خوبت را فراموش کن تو با نیکو کاری به دیگران کمک کن تا خداوند در زمان سختی گرفتاری به تو کمک کند.

نویسنده : زمانی که انسان در رفاه و اسایش است باید به همه نیکی کند تا اگر روزی دچار مشکلی شد ، خداوند به اوکمک کند.خوبی و نبدی در اینده بی پاسخ نخواهد ماند .
اگر کار خیری انجام دهی خداوند ، در هنگام نیاز دست تو را خواهد گرفت
ممنون از سایت خیلی خوبتون.

الینا شکیبا : یعنی اینکه تو همیشه نیکی کن و به نیازمندان کمک کن وچشم انتظار کسی نباش که از تو تشکر کند خداوند روزی پاداش کار خوب تورا خواهد داد.

علیرضا برزگری : یعنی ما وقتی دچار مشکلی هستیم به خدا ایمان می اوریم ولی وقتی دچار هیچ مشکلی نیستیم به خدا ایمانی نداریم و این کار اشتباه بزرگی است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ستون گنگ 4 ماه قبل
-2

یعنی انسان وقتی پول دارد خدارا از یاد میبرد و وقتی نیازمند پول میشود یاد خدا میکند

با تشکر

لطفا لایک کنید بره بالا

-2
عرفان 4 ماه قبل

عالی بود عشق کردم

واقعا به دردم خورد

کلارا 5 ماه قبل
2

خیلی خیلی ممنون خیلی عالیییییییی😘

امیر 6 ماه قبل
-2

ممنون از این که خلاصه کردید

ناشناس 6 ماه قبل
0

سلام

-1
کلارا 5 ماه قبل

سلام 😀

0
ناشناس 6 ماه قبل

😄

جواد 6 ماه قبل
-1

خوبی

حنانه 6 ماه قبل
0

خیلی خوبه مرسی

مهدی 6 ماه قبل
-1

عشقم باران ممنونم ازت عالیه

شاه تتلو 6 ماه قبل
1

یعنی آدم هر کاری کنه به خودش بر میگرده 😡😡😡😡😡😐

ناشناس 6 ماه قبل
-1

ممنونم ازیتا جان خوب بو

ناشناس 6 ماه قبل
-1

خیلی خیلی خوب است

ریحانه 6 ماه قبل
-1

تو نیکی کن شاید اون ادمی که بهش خوبی کردی به تو جبران نکند اما یک جایی که حتی فکرش هم نمیکنی به تو جبران میکم

این بنویسید بقیه قلته

0
کلارا 5 ماه قبل

مال من درست تره مطمئن هستم

0
احصان 6 ماه قبل

قلته هم غلطه

دخی 6 ماه قبل
-1

سلام خیلی ممنون از همتون دمتون گرممممممممم عجب امتحانی شد با تقلب عالی شد چاکر همتونم ملسی👌❤❤❤❤👌

گ‌ذرنرت 7 ماه قبل
2

بله بله

ناظم زاده 7 ماه قبل
0

بابا هیچ کدومتون بلد نیستین یعنی با اون درس خوندنتون

1
کلارا 5 ماه قبل

من جواب را پیدا کردم میشه وقتی به کسی خوبی میکنیم نباید انتظار داشته باشیم که انها جبران کنند خداوند به ما برای کار خوبمان پاداش میدهد.😊😉

2
کلارا 5 ماه قبل

من که بلدم درسم هم خیلی خوبه

یعنی هر کس کار خوب و نیکی و خیر بکنه از عقل و فکرش هست و بالاخره جبران میشه

1
ناشناس 6 ماه قبل

والا

ناشناس 7 ماه قبل
1

یعنی انسان هر کار خوب یا بد بکند باز به خودش بر مگردد

-2
ناشناس 7 ماه قبل

نه

-1
زهرا خیلی از نظر هایی که نوشتید عالی بود خیللللللی عالی بود 7 ماه قبل

یعنی اینکه اگر به فردی خوبی کردی واو به تو بدی کرد اصلا ناراحت نشو چون خدای مهربان جواب این خوبی تو را روزی خواهد دادا

-1
نا شناس 7 ماه قبل

میشه در ۳ بند توضیح بدبد

نویسنده 7 ماه قبل
8

ادامه ضرب المثل را توضیح دهید

10
CR7 7 ماه قبل

امید به خدای یکتا

کوثر 7 ماه قبل
7

باید در همه مواقع به خدا ایمان بیاوریم

0
جواد 6 ماه قبل

بکنمت

7
ناشناس 7 ماه قبل

شعرهای عاشقانه

نویسنده 7 ماه قبل
12

ترو خدا این مطلب را کامل کنید

نویسنده 7 ماه قبل
8

یعنی انسان وقتی پول داره خدارا از یاد می بره وفکر پولش هست اما وقتی نیاز مندمیشودخدارا به یاد میاورد به نام خداوندجان خرد کزین برتر اندیشه مگزرد ازیتا نیازمند

ممنون عزیزم واقعا معنیش همین بود😘😘😘😘😘😘 7 ماه قبل
8

ممنون عزیز م خیلی خوب بود😘😘😘😘😘😍😍😍👏👏👏⚘⚘⚘🎈🎈🎈🎈

ملینا لگزیان 7 ماه قبل
6

اگر نیکی کنی همهی خوبی ها یت به تو باز می گردد

0
ناشناس 6 ماه قبل

سلام اقامعلم عزیزم تکالیف محمد رضا شجریان

6
ناشناس 7 ماه قبل

عالی بود خیلی ممنون از شما

ناشناس 7 ماه قبل
8

ممنونم از همتون این معنی خیلی به درس من کمک کرد

هما 7 ماه قبل
7

باران جان.بسیار عاااااااالی نوشتی.ممنون عزیزم.

1
ثنا احمدی 7 ماه قبل

منظوراین ضربالمثل این است که تو به فقیران کمک کن تا خداهم به تو کمک کنداین متن از ثنا احمدی🥀🥀

ساسان 7 ماه قبل
7

عاااالی بود،نفسم.ممنون.

الیاس 7 ماه قبل
5

باران جان.مرسیییییییییییی.به خدا قسمخیلی به دردم خورد.عشقم،نفسم،عزیزم.😙😙😙💖💖👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏میمیرم برات. فقط من نه همه بچه ها

1
بلک پینک 🙃 7 ماه قبل

من نمردم براش

1
بلک پینک 🙃 7 ماه قبل

🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚚🚚🚚🚚🚚خب دیگه توام حالا معنی یه ضربالمثل گفته 😐😒

5
دنیا دادرسان 7 ماه قبل

چرا خودت نمیمیری براش بیشور عوضی اول فکر کن بعد زر بزن

1
ناشناس 7 ماه قبل

دنیا ی عزیز و محربون لطفا شماره تو بده بریم رل

ناشناس 7 ماه قبل
6

وقتی که از همه نظرخوش و خوشحالی به دیگران کمک کن که وقتی به مشکل افدادی کسان دیگر به تو کمک کنند

0
من میجنگم 7 ماه قبل

افرین

النا فاطمی 7 ماه قبل
7

عالی بود

نویسنده 7 ماه قبل
1

تو برای رضای خداوند کار نیک میکنی و خداوند هم پاداشش را می دهد از طرف بهاره

1
S 7 ماه قبل

عالی

امیر شایانی 7 ماه قبل
6

یعنی اگر شما کاری را انجام دهید به خود شما بر می گردد

نویسنده 7 ماه قبل
4

هر کارخوبی که انجام میدهی برای رضای خداوند انجام بده منتظر نباش که کسی که در حقش نیکی کردهای جوابت رابدهد چون شاید آن کس توان جواب خوبیت را نداشته باشد اما اطمینان داشته باش کار نیکت از چشن خداوندپنهان نمیماندو خداوند خودش جبراننیکیی ات را میدهد

نویسنده 7 ماه قبل
2

اگر کاری را می خواهی انجام دهی ، باید سختی های آن را هم تحمل کنی

ناشناس 7 ماه قبل
2

الیاس بوس به تو

نویسنده 7 ماه قبل
1

هیچی

نویسنده 7 ماه قبل
4

عالی

ناشناس 7 ماه قبل
4

عالی

آرمیتیس 7 ماه قبل
1

خوبی وبدی در این عالم بی پاسخ نمی ماند اگر کار خیری انجام دهیم یا به کسی وقتی نیاز دارد کمک کنیم خدا در وقت نیاز به ما کمک می کند 🤗👉

ساحل 7 ماه قبل
1

یعنی این که اگر ما به افراد ضعیف جامعه کمک کنیم پاداش آن راهم میگیریم

نویسنده 7 ماه قبل
2

هر کس کار خیر انجام دهد و دل مهربانی داشته باشد خدا پاداشش را هم در این دنیا و هم در جهان اخرت میدهد .

0
ناشناس 7 ماه قبل

آفررررررررررررریییییییییین🤩😁😂👌😍

ناشناس 7 ماه قبل
2

ممنون از خانم رشتبری خیلی خوب بود 😊😊😊😊

ملیکا 7 ماه قبل
2

ممنون ازخانم رشتبری خیلی کامل توضیح دادین😀😀

نویسنده 7 ماه قبل
1

اصلا نمی فهمم

3
ناشناس 7 ماه قبل

خیلی ممنون😁😂

1
ناشناس 7 ماه قبل

نیکی های که انجام می دهیم به ما باز 😊میگردنند😊😊😊

نویسنده 7 ماه قبل
2

یعنی اگر ما برای رضای خداوند نیکی کنیم خداوند هم به ما درشرایط سخت ودشوار مارا یاری خواهد کرد

ناشناس 7 ماه قبل
1

من موندم هانیه چرا این نظر رو داده🤔

5
پونه 7 ماه قبل

چرا

نویسنده 7 ماه قبل
2

همیشه به دیگران نیکی کن تا خدا هم تو را دوست داشته باشد

2
بیتا زارعی 7 ماه قبل

آفرین عالیه نویسنده تبارک الله

علی 7 ماه قبل
1

عالی

نویسنده 7 ماه قبل
2

هنگام خوشی و راحتی به همه نیکی کن که کار نیک تو بی پاسخ نخواهد ماند و خداوند پاداش کار های نیک تورا هنگام سختی خواهد داد

نویسنده 7 ماه قبل
2

وقتی که فرد خیلی زندگی اش خوب است ،یادی از خدا نمیکند اما به مهز اینکه مشکلی درزندگی او به وجود می اید خدارا زیاد یاد میکند.از نظر من این فرد کبوتر امام رضا (ع) است.

2
مرحبا 7 ماه قبل

عالیه

-1
دنیا دادرسان 7 ماه قبل

شما درست میگویید

ناشناس 7 ماه قبل
1

خیلی عالیییییییییییی بود

غزل استقلال 7 ماه قبل
0

خوب توضیح داده بود

محمد 7 ماه قبل
2

یعنی ما دچار جیزی هستیم خدا را فرا موش نمی کنیم ولی وقتی که دچار جیزی نستیم خدارا فرا موش می کنیم و به مردم ایمان می آوریم

1
صبا 7 ماه قبل

😮😮😮😮😮😮 باووووووشه😐😐

نویسنده 7 ماه قبل
3

اگر با کار نیک مردم فقیر را خوشحال کنید خداوند هم شما را خوشحال می کند

ناشناس 7 ماه قبل
-2

خیلی عالی بود

2
Fatemeh 7 ماه قبل

یعنی توکار خوب انجام بده و کار خوبت را فراموش کن تو با نیکو کاری به دیگران کمک کن تا خداوند در زمان سختی گرفتاری به تو کمک کند

نویسنده 7 ماه قبل
1

منظور این ضرب المثل این است که اگر هنگامی که تو در کنار خوشی ها هستی در راه خدا کارهای خوب انجام بدهی،خداوند هنگام سختی ها به تو کمک خواهد کرد.

ناشناس 7 ماه قبل
1

عااااالی بود

0
ناشناس 6 ماه قبل

قشنگ بنویس😎😎😎

زهرا امینی 7 ماه قبل
0

خیلی خوب بود 👏👏👏👏👏😃😃😃

فاطمه رحیمی 7 ماه قبل
4

وقتی یک کار خوبی انجام می دهیم منتظر نمانیم تا کسی به ما پاداش دهد و پاداش خودرا در آن دنیا از خداوند بگیریم نه از دیگران

1
ناشناس 7 ماه قبل

خیلی. عا لیییی بود. فاطمه. دوست. گلم ،👼

نویسنده 7 ماه قبل
3

12

زینب 7 ماه قبل
-1

خیلی عالی بود ممنون 😇😇

-1
لیوایم 7 ماه قبل

لیوای اکرمن حمله به تایتانها ارن میکاسا ارمین اروین هانجی گیستوریاپترا ایزابل وفارلان چرچ …راینر زیک برتولدوووو…🌹🌹🌹🌹

مهنا 7 ماه قبل
1

خانم رشتبری عالی بوددددد 💕⁦❣️⁩🥀

نویسنده 7 ماه قبل
0

عالی بود😍😍😍😍😘😘😚😙😀😋

مرسی😘😘😘😘😘😘😘 7 ماه قبل
0

ممنون از راهنمایی هایتان

مهدیس 7 ماه قبل
2

شما یکم هفت کلام داشته باش

1
نازنین زهرا محمد زاده 7 ماه قبل

یعنی تو به دیگران کمک کن بدون هیچ چشم داشتی تاوقتی به مشکلی دچار شدی دیگران نیز به تو کمک کنند.

مهدیس 7 ماه قبل
2

شما یکم هفت کلام داشته باش

دنیا 7 ماه قبل
1

تو مهر بانی کن خدا خودش راه تو را باز می کند

نویسنده 7 ماه قبل
1

تو کار خوب انجام بده و کار خوبت را در رودخانه ی دجله بینداز تا خدا در سختی ها عوضش را به تو بدهد . این بیت برگرفته از حکایت قدیمی است که در کتاب قابوس نامه امده است وبر این نکته تاکید دارد که باید بدون چشم داشت به دیگران کمک کرد؛ زیرا ، خداوند در زمان گرفتاری و سختی به تو کمک خواهد کرد. رکسانا

2
سما 7 ماه قبل

ممنون

نویسنده 7 ماه قبل
4

اسرا یعنی کار خوب کردن

0
👑دنیا 7 ماه قبل

چه معنی !!😃😃

2
درد 7 ماه قبل

در دجله انداز یعنی چه

1
عالی 7 ماه قبل

⁦⟵(๑¯◡¯๑)⁩⁦⟵(๑¯◡¯๑)⁩⁦⟵(๑¯◡¯๑)⁩⁦(´⊙ω⊙`)→⁩⁦(´⊙ω⊙`)→⁩

سارا قاسم زاده 7 ماه قبل
0

یعنی وقتی انسان دچار مشکل می شود به خدا ایمان می آورد اما وقتی مشکلش درست شد به خدا ایمان نمی آورد

نویسنده 7 ماه قبل
1

منظور این ضرب المثل این است که تو به دیگران نیکی کن اگر هر چه نیکی کردی جواب نتیجه ات رانگرفتی مطمئن باش در آن دنیا نتایج خود را می بینی دیریا زود هر خوبی و هر نیکی کردیم چه در اینجا چه در ان دنیا خواهیم دید❤❤❤

0
زهرا 7 ماه قبل

خیلی خوب بود😍😍

زهرا 7 ماه قبل
-1

واقعا این متن زیبا درست است❤❤

مهیار مرادی 7 ماه قبل
1

خیلی خیلی عالی بود ممنون

نویسنده 7 ماه قبل
1

هر کاری میکنید برای رضای خدا انجام بده

1
دنیا دادرسان 7 ماه قبل

دقیقا درست می فرماید

👑دنیا 7 ماه قبل
-1

به آقا محمد بوس میدی😮😮😮😮

-1
ناشناس 6 ماه قبل

آره. کیرش بوس میکنه

حنانه 7 ماه قبل
1

یعنی وقتی ما در سختی یا مشکلی هستیم از خدا یاری میخواهی ولی اگر مشکلی نداشته باشیم از خدا تشکر نمی کنیم ولی فرقی ندارد باید همیشه از خدا تشکر کنیم😊😊😊

سما 7 ماه قبل
1

با تشکر از رکسانا خانوم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

یعنی اگر کسی به کمک احتیاج داشته باشد و به او کمک کنی در اخر پاداشش را خواهی گرفت

متین افشار 7 ماه قبل
-1

بسیار عالی بود

خوب 7 ماه قبل
3

عالیممنون ازتون

سروه 7 ماه قبل
0

هرکسی در این دنیا کارنیکی کند در همین دنیا یا در اخرت پاداش خود را می گیرد

پریا 7 ماه قبل
3

ممنون فاطمه جون عالی بود😚😚😚😍😍😘

1
فاطمه 7 ماه قبل

عالی بود

محدثه 7 ماه قبل
3

عالی بود 😍

دنیا دارسان جواب من 7 ماه قبل
3

تو نیکی می کن و در دجله انداز . که ایزددر بیابانت دهد باز . ای انسان ! زمانی که در رفاه هستی و مشکلی نداری . به همه نیکی کن تا اگر زمانی دچار مشکل و مصیبت شدی خدا به تو کمک کند . خوبی و بدی در این عالم بی پاسخ نمیماند اگر کار خیری انچام دهی . خدا هنگام نیاز دست تو را می گیرد و به تو کمک می کند.

5
امیر علی 7 ماه قبل

واقعا عالیه تو فوق العاده ای دختر دوست دارم عشق منی مشکلمو حل کردی

نسترن 7 ماه قبل
2

ممنون از نویسنده دستت درد نکنه تشکر عزیزم 💖💖💖💖🤗🤗😚😚😚😚😍😍😍💛💛💛

نا شناس در شب 7 ماه قبل
1

ممنون از همه ی بچه هایی که این متن هارا می نویسندابن متن توسط ابوالفضل قاسمی نوشته شده است♥♥♥

علیرضا برزگری 7 ماه قبل
0

یعنی ما وقتی دچار مشکلی هستیم به خدا ایمان می اوریم ولی وقتی دچار هیچ مشکلی نیستیم به خدا ایمانی نداریم و این کار اشتباه بزرگی است

عرفان 7 ماه قبل
0

بسیار عالی و دقیق پاسخ داده شده بود ممنونم

سنا 7 ماه قبل
0

بیت کامل: تونیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیانات دهد بازای انسان زمانی که در رفاه هستی و مشکل نداری به همه نیکی کن تا اگر زمانی دچار مشکل و مصیبتی شدی خدا به تو کمک کند خوبی و بدی در این عالم بی پاسخ نمی ماند اگر کار خیری انجام دهیم خدا هنگام نیاز دست ما را میگیرد

فاطمه 7 ماه قبل
5

خیلی خیلی خوب بود مطالب خیلی خوبی گرفتم.😊

سارا محمدی 7 ماه قبل
0

اسم من هست اسم شما چیست

کوثر 7 ماه قبل
-1

ممنونم از سایت خوبتون *****

آرش 7 ماه قبل
6

همه گی متناتون عالی بود

مرینت 7 ماه قبل
1

چی میگی

ناشناس 7 ماه قبل
4

جواب های خیلی عالی دادین واقعا عالی👌🏻تو وضعیت کرونا بدرد خیلی ها می خوره😍😘

سرکار بانو سمیرااسماعیلی 7 ماه قبل
-1

به نظر من یعنی اینکه همیشه انسان ها وقتی درآرامش و آسایش قرار دارند خدانود را شکر نمیکنند ووخداوند را از یاد میبرنند ولی وقتی دچار مشکل وبهران هستند همیشه از حداوند تقاضای کمک میکنند اما ما همیشه چه وقتی که در سختی چه در آسایش هستیم باید خداوند را سپاس داری کنیم

ریحانه 7 ماه قبل
-1

اگر انسانی به کمک تو نیاز دارد تو به او کمک کن و اگر جبران و تشکر نکرد نگران و پشیمان نباش که خدا روزی پاداش تو را خواخد داد❤❤

Aylin😘😍😘🤗 7 ماه قبل
0

یعنی ما وقتی موفق هستیم خدا را شکر و وقتی ناموفق هستیم ناشکری میکنیم ما باید در هر مواقعی خدا را شکر کنیم و ایمان باورم

Aylin😘😍😘🤗 7 ماه قبل
-1

عااااااالی

M 7 ماه قبل
-1

سلام متنش خیلی خیلی کم است لطفاً متنش رو زیاد کنید 🙏🙏🙏🙏🙏

من میجنگم 7 ماه قبل
0

یعنی زمانی که کار نیک انجام میدیم خدارا برزبانمان می اوریم ولی زمانی که کار بدی انجان میدهیم خدارابر زبان نمیاودیم

ناشناس 7 ماه قبل
-1

ما باید کار های خوبی را انجام دهیم و به یکدیگر نیکی کنیم .سپس خودمان نتیجه ی آن را می بینیم.

0
فاطمه خروجی 7 ماه قبل

واقعا خیلی عالی بودبا سپاس از نویسنده ی عزیز❤

درسا 7 ماه قبل
0

یعنیتو نیکی کن برای رضای خدا حتی اگر کسی جواب نیکی ات را نداد و به تو بدی کرد

HO3EIN 7 ماه قبل
5

سلام به همگی می توان گفت که نیکی کردن بدون چشمداشت روزی در جایی که انتظارش را نداریم برای ما اثر مثبت خواهد داشت

ابوالفضل 7 ماه قبل
2

یعنی اینکه اگر تو به دیگران نیکی کنی خداوند هم به تو میگی میکند

هلیا 7 ماه قبل
-1

هر کاری هم بکنیم هرخوبی هم بکنیم به دیگران ما برای خداوند میکنیم چون خداوند آنهایی که خوبی میکنند را دوست دارد پس ما هر نیکی هم بکنیم برای خداوند میکنیم پس نباید انتظار داشته باشیم از کسی خداوند بهره ی آن خوبی را حتما میدهد چون خداوند همیشه بزرگ است.

M.perspolisi 7 ماه قبل
1

🤗😍😍😍😍ناموسن سایتتون عالیع/🔥

ناشناس 7 ماه قبل
1

خیل عالی

برای پاسخ کلیک کنید