قناری آواز نمی خواند متن زیر را بخوانید صفحه 78 کتاب نگارش ششم

ناشناس

یه خط نیست آخه چرا هواس پرتی 😾

نیکا

پس چرا اون تیکه ای که ابر رو نوشته بود نداره؟؟

ثنا

عالی

Oo

جای خالی اول (………ایستاده….)۲(…..بهار….)۳_(….رنگارنگ…)۴_(….سرسبر…)۵_(…ابی….)۶_(…فروزان…)یاتابان۷_(…بهار….)۸_(….امید…) یا محبت

نویسنده

ابر حرکت بارانی استمنتظر فصل بهار هستندگل های زیبابوته های سرسبزآسمان آبیخورشید گرم و مهربانمنتظر بهار نشسته امعشق و شور به زندگیرا همراه می آورد

صفحه ۷۸ کتاب نگارش ششم دبستان متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید ناری آواز نمی خواند گل چشمانش را باز نمیکند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

صورت سوال قناری آواز نمی خواند

. متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.
قناری آواز نمی خواند. گل چشمانش را باز نمیکند . گویی همه منتظر فصل ………. هستند. فصل دوباره زنده شدن طبیعت. فصل گلهای ………. بوته های ………. که خورشید گرم و ………. در آن می تابد. من پشت پنجره ، منتظر ………. نشسته ام. در انتظار فصلی که عشق و ………. به زندگی را همراه می آورد.

جواب سوال قناری آواز نمی خواند نگارش ششم

قناری آواز نمی خواند. گل چشمانش را باز نمی کند. گویی همه منتظر فصل …..بهار….. هستند فصل دوباره زنده شدن طبیعت .فصل گل های …زیبا… و بوته های …..سرسبز….. و آسمان …..آبی….. که خورشید گرم و …..مهربان….. در آن می تابد و من پشت پنجره منتظر …..رسیدن….. نشسته ام. در انتظار فصلی که عشق و …..شور….. به زندگی را همراه می آورد .

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

الناز :قناری آواز نمیخواند.گل چشمانش را باز نمیکند.ابر از حرکت بارانی است.گویی همه منتظر فصل بهار هستند.فصل دوباری زنده شدن طبیعت.فصل گل های رنگارنگ و بوته های شاداب و آسمان آبی که خورشید گرم و زیبا به آن می تابد.پشت پنجره منتظر بهار نشسته ام.در انتظار فصلی که عشق و زیبایی به زندگی را همراه میآورد..

نویسنده : قناری آواز نمی خواند گل چشمانش راباز نمی کند وابر از حرکت بارانی است گویی همه منتظر فصل بهار هستند فصل دوباره زنده شدن طبیعت فصل گل های شقایق بوته های سرسبز وآسمان آبیکه خورشید گرم وزیبا به آن می تابد پشت پنجره منتظر بهار نشسته ام درانتظار فصلی که عشق و زیبایی به زندگی راه همراه می آورد.

ترنم :قناری آواز نمیخواند.گل چشمانش را باز نمی کند و ابر از حرکت( ایستاده) است. گویی همه منتظر فصل (بهار) هستند. فصل دوباره زنده شدن طبیعت. فصل گل های (زیبا و رنگارنگ) بوته های (سرزنده) و آسمان (آبی) که خورشید گرم و(زیبا) به آن میتابد. وشت پنجره منتظر(بهار) نشسته ام. در انتظار فصلی که عشق و (زیبایی) به زندگی را همراه می آورد.

نویسنده :‌قناری آواز نمی خواند.گل چشمانش را باز نمی کند و ابر از حرکت (خسته )است گویی همه منتظر فصل (بهار)هستند. فصل دوباره زنده شدن طبیعت. فصل گل های( رنگی) بوته های (یاس)واسمان( پر شکوه)که خورشید گرم و( قشنگ) به ان می تابد .پشت پنجره منتظر (بهار)نشسته ام . در انتظار فصلی که عشق و(محبت) به زندگی را همراه می آورد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ارسطو 6 ماه قبل
2

اوم خوب بود

محمد 8 ماه قبل
2

محمد

2
سلام 7 ماه قبل

خیلی خوبه

جنی از بلک پینک 8 ماه قبل
3

😔😔😔😔😔😔

پرنسس آریل 8 ماه قبل
1

واقعاً بد بود😔

........ 8 ماه قبل
2

میشه نگارش ص ٧٨ رو بزارید سوال 2و3☺️

لطفا 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ناشناس 9 ماه قبل
-2

🥰🥰

ناشناس 9 ماه قبل
4

تمن جواب آخر صفحه را میخواستم که اصلن نبود

نیکا 9 ماه قبل
18

پس چرا اون تیکه ای که ابر رو نوشته بود نداره؟؟

0
ارسطو 6 ماه قبل

بپر پی 09159095015 میگم

0
عالی بود واقا خوشم اومد 8 ماه قبل

نباید اصبانی بشی

باید یکم خودتون هم

فکر کنین

9
رستا 9 ماه قبل

اره اصلا جایی که ابر رو نوشته نیست

2
ناشناس 9 ماه قبل

اره خیلی بد شد که نیس 😕

5
نویسنده 9 ماه قبل

آره خیلی بد شد واقعا که بد شد😬😠🙅🙅🙅

Black pink 9 ماه قبل
4

خط اول نیس 😐

0
مهنا 9 ماه قبل

اره .. چرا نیس اه

0
سارا 9 ماه قبل

واقعا چرا نیس

Black pink 9 ماه قبل
0

واقعا مسخرس😐😐😒😒

0
زهرا 8 ماه قبل

جا خالی اولی ایستاده دومی بهار سومی زیبا چهارمی سرسبز پنجمی آبی ششمی نورانی هفتمی بهار هشتمی امید

نویسنده 9 ماه قبل
0

فقط ناقص است

0
ناشناس 7 ماه قبل

بدک نی

0
نیلا 9 ماه قبل

ای کاش میشد اینجا چت کنیم خیلی عالی میشد

ستایش نارویی 9 ماه قبل
3

کاشکی او تیکه رو هم مینوشتینخیلی خیلی خوبه ممنونم….. ♡♡♡

ناشناس 9 ماه قبل
21

یه خط نیست آخه چرا هواس پرتی 😾

0
ناشناس 9 ماه قبل

اره بابا👌👌👌

نویسنده 9 ماه قبل
1

الناز:قناری آواز نمیخواند.گل چشمانش را باز نمیکند.ابر از حرکت بارانی است.گویی همه منتظر فصل بهار هستند.فصل دوباری زنده شدن طبیعت.فصل گل های رنگارنگ و بوته های شاداب و آسمان آبی که خورشید گرم و زیبا به آن می تابد.پشت پنجره منتظر بهار نشسته ام.در انتظار فصلی که عشق و زیبایی به زندگی را همراه میآورد.

6
. 9 ماه قبل

عالی

حسین 9 ماه قبل
5

خیلی عالی است از تهیه کننده خیلی ممنونم

1
فاطمه 9 ماه قبل

عالیممنون….

فاطیما 9 ماه قبل
1

یکم کامل

ناشناس 9 ماه قبل
8

سوال ۲من دوست دارم که دوستم همیشه به من وفا دار باشد و مرا چون خواهرش بداندودوست برای من مثل گلیست که همیشه خوش بو است

نویسنده 9 ماه قبل
8

قناری آواز نمی خواند.گل چشمانش را باز نمی کند وه ابر از حرکت(ایستاده)استگویی همه منتظر فصل (بهار)هستند.فصل دوباره زنده شدن طبیعت.فصل گل های (رنگارنگ)بوته های (تمشک)و آسمان (آبی)که خورشید گرم وه (طلایی)به آن می تابد.پشت پنجره منتظر (بهار)نشسته ام.در انتظار فصلی که عشق و(باور) به زندگی را همراه می آورد.

نویسنده 9 ماه قبل
4

خیلی خوب بود

نویسنده 9 ماه قبل
5

قناری اواز نمیخواند.گل چشمانش را باز نمیکند و ابر از حرکت« ایستاده» است.باران اقبالی

نویسنده 9 ماه قبل
4

لطفا جایی خالی ها را هم پر کنید

asma 9 ماه قبل
6

لطفا جایی خالی راهم پرکنید

-2
حسین فرج الاه زاده 9 ماه قبل

س

نویسنده 9 ماه قبل
4

واگر در کنار ما بهار باشد خیلی خیلی خیلی خوش می گذرد .بهار خیلی خیلی خیلی گل های قشنگی ورنگا رنگی است.

مرینت 9 ماه قبل
2

میشه جواب صفحه 78و79 با جواب بفرستین

نویسنده 9 ماه قبل
1

ازدوست خود چه انتظاراتی دارید؟ در سه سطر بنویسید

نویسنده 9 ماه قبل
9

قناری آوازنمی خواند گل چشمانش را باز نمکنید وابر از حرکت.ایستاد. است گویی همه منتظر فصل ..بهار …….. هستند فصل دوباره زنده شدن طبیت فصل گل های.رنگارنگ بوته های.شاداب . و آسمان….ابی .. که خورشید گرم و..زیبا به ان می تابد پشت پنجره منتظر…بهار… نشسته ام در انتظار فصلی که عشق و.زیبایی زندگی را همراه می اورند

نویسنده 9 ماه قبل
7

صحفه ۷۹

4
سارا 9 ماه قبل

قناری آواز نمیخواند. گل چشمانش را باز نمیکند و ابر از حرکت ایستاده است. گویی همه منتظر فصل بهار هستند. فصل دوباره زنده شدن طبیعت. فصل گل های زیبا بوته های سرسبز و آسمان آبی که خورشید گرم تابان به آن می تابد . پشت پنجره منتظر بهار نشسته ام. در انتظار فصلی که عشق و محبت به زندگی را همراه میآورد. 🙂🙂🙂🙂چطوره؟؟؟؟؟؟

نویسنده 9 ماه قبل
0

صفحه ۷۸ متن زیر را بخوانید اشکال دارم

زینب 9 ماه قبل
1

هیچ کدوم درست نیست

0
ستاره 9 ماه قبل

عالی بودن ممنون

Oo 9 ماه قبل
10

جای خالی اول (………ایستاده….)۲(…..بهار….)۳_(….رنگارنگ…)۴_(….سرسبر…)۵_(…ابی….)۶_(…فروزان…)یاتابان۷_(…بهار….)۸_(….امید…) یا محبت

4
۰۰ 9 ماه قبل

خیلی منونم🙏

ثنا 9 ماه قبل
11

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
-2

ازتچرزات انو خرممریم بر

-2
* 9 ماه قبل

خیلی بی سوادی…

نویسنده 9 ماه قبل
-2

سوال ۲

نویسنده 9 ماه قبل
0

قنا

ناشناس 9 ماه قبل
-1

ابر از حرکت آرام یا بارانی است گویی همه منتظر فصل بهار هستند گل های شقایق یا نرگس بوته های خوش حال یا سرسبز یا رنگی و آسمان صاف یا آبی یا زیبا که خورشید گرم و قشنگ یا زیبا …..منتظر پرنده ها یا بهار عشق و زیبایی یا بهاری

.....🙂🙂🙂 9 ماه قبل
0

ابر از حرکت آرام یا بارانی گویی فصل بهار هستند گل های شقایق یا نرگس بوته های سرسبز یا شاداب یا قشنگ و آسمان صاف یا آبی یا زیبا یا قشنگ خورشید گرم و قشنگ یا زیبا منتظر بهار یا پرنده ها عشق و زیبایی یا آرام یا قشنگی

السانا 9 ماه قبل
0

سلام میشه ایستاده

نویسنده 9 ماه قبل
-1

عکس نگارش صفحه ی 78 سوال 2

نویسنده 9 ماه قبل
0

خوب

0
انتظار نداشتم 9 ماه قبل

انتظار نداشتم

نویسنده 9 ماه قبل
0

نرتردتدد

نویسنده 9 ماه قبل
1

میخوام همه دخترا به کص بدنحسین علیزاذه

^^ 9 ماه قبل
-2

همینطوری یه چیزی مینویسین دااا

نویسنده 9 ماه قبل
-2

عالی ⁦♥️⁩

نویسنده 9 ماه قبل
-1

لطفاً کل صفحه ۷۸ رو کامل بفرستید

نویسنده 9 ماه قبل
-2

لطفاً کامل کنید صفحه ۷۸

نویسنده 9 ماه قبل
1

صحنه ۷۸ کلاس ششم

نویسنده 9 ماه قبل
-1

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
9

ابر حرکت بارانی استمنتظر فصل بهار هستندگل های زیبابوته های سرسبزآسمان آبیخورشید گرم و مهربانمنتظر بهار نشسته امعشق و شور به زندگیرا همراه می آورد

نویسنده 9 ماه قبل
2

چرا جواب نداره

نویسنده 9 ماه قبل
1

خیلی خوبه🦋🦋🦋🦋

委聊禸 9 ماه قبل
1

عالی

ناشناس 9 ماه قبل
1

عالی بود مرسی🌹🌹🌹

نویسنده 9 ماه قبل
1

نمدانم

نویسنده 9 ماه قبل
-1

خیلی عالی بود از تون مرسی❤❤💓💓

نویسنده 9 ماه قبل
1

پاسخ سوال ۳ نگارش ششم صفحه ی ۷۸

نویسنده 9 ماه قبل
-1

قناری آواز نمی خواند گل چشمانش را باز نمی کند وابر از حرکت ایستاده است گویی همه منتظر فصل بعار هستند فصل دوباره زنده شدن طبیعت فصل گل های زیبا بوته های سر سبز وآسمان آبی که خورشید گرم ومهربان به آن می تابد. پشت پنجرهدمنتظر رسیدن بهار نشسته امددر انتظار فصلی که عشق و شور به زندگی همراه می آورد

ماندانا 9 ماه قبل
-1

عالی بود الناز جان 😘🥰😍😘❤💗🧡💓💛💞💚💕💙💟💜❣🤎💖💝💋

نویسنده 9 ماه قبل
0

گویی همه منتظر فصل (بهار )هستند فصل دوباره زنده شدن طبیعت فصل

نویسنده 9 ماه قبل
0

عالی بود الناز عزیز ممنون عزیزم😘😘😘😘😘😘😍😍😍💓💜💜

نویسنده 9 ماه قبل
0

قناری مریم چند روزی اواز نمیخواند

نویسنده 9 ماه قبل
0

دوست دارم بخرم

برای پاسخ کلیک کنید