قناری آواز نمی خواند متن زیر را بخوانید صفحه 78 کتاب نگارش ششم

ناشناس

یه خط نیست آخه چرا هواس پرتی 😾

نیکا

پس چرا اون تیکه ای که ابر رو نوشته بود نداره؟؟

ثنا

عالی

نویسنده

ابر حرکت بارانی استمنتظر فصل بهار هستندگل های زیبابوته های سرسبزآسمان آبیخورشید گرم و مهربانمنتظر بهار نشسته امعشق و شور به زندگیرا همراه می آورد

Oo

جای خالی اول (………ایستاده….)۲(…..بهار….)۳_(….رنگارنگ…)۴_(….سرسبر…)۵_(…ابی….)۶_(…فروزان…)یاتابان۷_(…بهار….)۸_(….امید…) یا محبت

صفحه ۷۸ کتاب نگارش ششم دبستان متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید ناری آواز نمی خواند گل چشمانش را باز نمیکند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

صورت سوال قناری آواز نمی خواند

. متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.
قناری آواز نمی خواند. گل چشمانش را باز نمیکند . گویی همه منتظر فصل ………. هستند. فصل دوباره زنده شدن طبیعت. فصل گلهای ………. بوته های ………. که خورشید گرم و ………. در آن می تابد. من پشت پنجره ، منتظر ………. نشسته ام. در انتظار فصلی که عشق و ………. به زندگی را همراه می آورد.

جواب سوال قناری آواز نمی خواند نگارش ششم

قناری آواز نمی خواند. گل چشمانش را باز نمی کند. گویی همه منتظر فصل …..بهار….. هستند فصل دوباره زنده شدن طبیعت .فصل گل های …زیبا… و بوته های …..سرسبز….. و آسمان …..آبی….. که خورشید گرم و …..مهربان….. در آن می تابد و من پشت پنجره منتظر …..رسیدن….. نشسته ام. در انتظار فصلی که عشق و …..شور….. به زندگی را همراه می آورد .

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

الناز :قناری آواز نمیخواند.گل چشمانش را باز نمیکند.ابر از حرکت بارانی است.گویی همه منتظر فصل بهار هستند.فصل دوباری زنده شدن طبیعت.فصل گل های رنگارنگ و بوته های شاداب و آسمان آبی که خورشید گرم و زیبا به آن می تابد.پشت پنجره منتظر بهار نشسته ام.در انتظار فصلی که عشق و زیبایی به زندگی را همراه میآورد..

نویسنده : قناری آواز نمی خواند گل چشمانش راباز نمی کند وابر از حرکت بارانی است گویی همه منتظر فصل بهار هستند فصل دوباره زنده شدن طبیعت فصل گل های شقایق بوته های سرسبز وآسمان آبیکه خورشید گرم وزیبا به آن می تابد پشت پنجره منتظر بهار نشسته ام درانتظار فصلی که عشق و زیبایی به زندگی راه همراه می آورد.

ترنم :قناری آواز نمیخواند.گل چشمانش را باز نمی کند و ابر از حرکت( ایستاده) است. گویی همه منتظر فصل (بهار) هستند. فصل دوباره زنده شدن طبیعت. فصل گل های (زیبا و رنگارنگ) بوته های (سرزنده) و آسمان (آبی) که خورشید گرم و(زیبا) به آن میتابد. وشت پنجره منتظر(بهار) نشسته ام. در انتظار فصلی که عشق و (زیبایی) به زندگی را همراه می آورد.

نویسنده :‌قناری آواز نمی خواند.گل چشمانش را باز نمی کند و ابر از حرکت (خسته )است گویی همه منتظر فصل (بهار)هستند. فصل دوباره زنده شدن طبیعت. فصل گل های( رنگی) بوته های (یاس)واسمان( پر شکوه)که خورشید گرم و( قشنگ) به ان می تابد .پشت پنجره منتظر (بهار)نشسته ام . در انتظار فصلی که عشق و(محبت) به زندگی را همراه می آورد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

ل

ارسطو 2 سال قبل
4

اوم خوب بود

محمد 2 سال قبل
1

محمد

3
سلام 2 سال قبل

خیلی خوبه

جنی از بلک پینک 2 سال قبل
3

😔😔😔😔😔😔

پرنسس آریل 2 سال قبل
3

واقعاً بد بود😔

........ 2 سال قبل
1

میشه نگارش ص ٧٨ رو بزارید سوال 2و3☺️

لطفا 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ناشناس 2 سال قبل
-2

🥰🥰

ناشناس 2 سال قبل
4

تمن جواب آخر صفحه را میخواستم که اصلن نبود

نیکا 2 سال قبل
22

پس چرا اون تیکه ای که ابر رو نوشته بود نداره؟؟

0
ارسطو 2 سال قبل

بپر پی 09159095015 میگم

1
عالی بود واقا خوشم اومد 2 سال قبل

نباید اصبانی بشی

باید یکم خودتون هم

فکر کنین

11
رستا 2 سال قبل

اره اصلا جایی که ابر رو نوشته نیست

3
ناشناس 2 سال قبل

اره خیلی بد شد که نیس 😕

6
نویسنده 2 سال قبل

آره خیلی بد شد واقعا که بد شد😬😠🙅🙅🙅

Black pink 2 سال قبل
3

خط اول نیس 😐

-1
مهنا 2 سال قبل

اره .. چرا نیس اه

0
سارا 2 سال قبل

واقعا چرا نیس

Black pink 2 سال قبل
0

واقعا مسخرس😐😐😒😒

0
زهرا 2 سال قبل

جا خالی اولی ایستاده دومی بهار سومی زیبا چهارمی سرسبز پنجمی آبی ششمی نورانی هفتمی بهار هشتمی امید

نویسنده 2 سال قبل
0

فقط ناقص است

0
ناشناس 2 سال قبل

بدک نی

0
نیلا 2 سال قبل

ای کاش میشد اینجا چت کنیم خیلی عالی میشد

ستایش نارویی 2 سال قبل
3

کاشکی او تیکه رو هم مینوشتینخیلی خیلی خوبه ممنونم….. ♡♡♡

ناشناس 2 سال قبل
23

یه خط نیست آخه چرا هواس پرتی 😾

-2
ناشناس 2 سال قبل

اره بابا👌👌👌

نویسنده 2 سال قبل
-1

الناز:قناری آواز نمیخواند.گل چشمانش را باز نمیکند.ابر از حرکت بارانی است.گویی همه منتظر فصل بهار هستند.فصل دوباری زنده شدن طبیعت.فصل گل های رنگارنگ و بوته های شاداب و آسمان آبی که خورشید گرم و زیبا به آن می تابد.پشت پنجره منتظر بهار نشسته ام.در انتظار فصلی که عشق و زیبایی به زندگی را همراه میآورد.

7
. 2 سال قبل

عالی

حسین 2 سال قبل
4

خیلی عالی است از تهیه کننده خیلی ممنونم

1
فاطمه 2 سال قبل

عالیممنون….

فاطیما 2 سال قبل
1

یکم کامل

ناشناس 2 سال قبل
8

سوال ۲من دوست دارم که دوستم همیشه به من وفا دار باشد و مرا چون خواهرش بداندودوست برای من مثل گلیست که همیشه خوش بو است

نویسنده 2 سال قبل
7

قناری آواز نمی خواند.گل چشمانش را باز نمی کند وه ابر از حرکت(ایستاده)استگویی همه منتظر فصل (بهار)هستند.فصل دوباره زنده شدن طبیعت.فصل گل های (رنگارنگ)بوته های (تمشک)و آسمان (آبی)که خورشید گرم وه (طلایی)به آن می تابد.پشت پنجره منتظر (بهار)نشسته ام.در انتظار فصلی که عشق و(باور) به زندگی را همراه می آورد.

نویسنده 2 سال قبل
4

خیلی خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
5

قناری اواز نمیخواند.گل چشمانش را باز نمیکند و ابر از حرکت« ایستاده» است.باران اقبالی

نویسنده 2 سال قبل
4

لطفا جایی خالی ها را هم پر کنید

asma 2 سال قبل
6

لطفا جایی خالی راهم پرکنید

-2
حسین فرج الاه زاده 2 سال قبل

س

نویسنده 2 سال قبل
4

واگر در کنار ما بهار باشد خیلی خیلی خیلی خوش می گذرد .بهار خیلی خیلی خیلی گل های قشنگی ورنگا رنگی است.

مرینت 2 سال قبل
2

میشه جواب صفحه 78و79 با جواب بفرستین

نویسنده 2 سال قبل
0

ازدوست خود چه انتظاراتی دارید؟ در سه سطر بنویسید

نویسنده 2 سال قبل
9

قناری آوازنمی خواند گل چشمانش را باز نمکنید وابر از حرکت.ایستاد. است گویی همه منتظر فصل ..بهار …….. هستند فصل دوباره زنده شدن طبیت فصل گل های.رنگارنگ بوته های.شاداب . و آسمان….ابی .. که خورشید گرم و..زیبا به ان می تابد پشت پنجره منتظر…بهار… نشسته ام در انتظار فصلی که عشق و.زیبایی زندگی را همراه می اورند

نویسنده 2 سال قبل
7

صحفه ۷۹

4
سارا 2 سال قبل

قناری آواز نمیخواند. گل چشمانش را باز نمیکند و ابر از حرکت ایستاده است. گویی همه منتظر فصل بهار هستند. فصل دوباره زنده شدن طبیعت. فصل گل های زیبا بوته های سرسبز و آسمان آبی که خورشید گرم تابان به آن می تابد . پشت پنجره منتظر بهار نشسته ام. در انتظار فصلی که عشق و محبت به زندگی را همراه میآورد. 🙂🙂🙂🙂چطوره؟؟؟؟؟؟

نویسنده 2 سال قبل
0

صفحه ۷۸ متن زیر را بخوانید اشکال دارم

زینب 2 سال قبل
1

هیچ کدوم درست نیست

0
ستاره 2 سال قبل

عالی بودن ممنون

Oo 2 سال قبل
11

جای خالی اول (………ایستاده….)۲(…..بهار….)۳_(….رنگارنگ…)۴_(….سرسبر…)۵_(…ابی….)۶_(…فروزان…)یاتابان۷_(…بهار….)۸_(….امید…) یا محبت

5
۰۰ 2 سال قبل

خیلی منونم🙏

ثنا 2 سال قبل
12

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-1

ازتچرزات انو خرممریم بر

-2
* 2 سال قبل

خیلی بی سوادی…

نویسنده 2 سال قبل
-1

سوال ۲

نویسنده 2 سال قبل
1

قنا

ناشناس 2 سال قبل
-2

ابر از حرکت آرام یا بارانی است گویی همه منتظر فصل بهار هستند گل های شقایق یا نرگس بوته های خوش حال یا سرسبز یا رنگی و آسمان صاف یا آبی یا زیبا که خورشید گرم و قشنگ یا زیبا …..منتظر پرنده ها یا بهار عشق و زیبایی یا بهاری

.....🙂🙂🙂 2 سال قبل
-1

ابر از حرکت آرام یا بارانی گویی فصل بهار هستند گل های شقایق یا نرگس بوته های سرسبز یا شاداب یا قشنگ و آسمان صاف یا آبی یا زیبا یا قشنگ خورشید گرم و قشنگ یا زیبا منتظر بهار یا پرنده ها عشق و زیبایی یا آرام یا قشنگی

السانا 2 سال قبل
-1

سلام میشه ایستاده

نویسنده 2 سال قبل
-2

عکس نگارش صفحه ی 78 سوال 2

نویسنده 2 سال قبل
-1

خوب

1
انتظار نداشتم 2 سال قبل

انتظار نداشتم

نویسنده 2 سال قبل
1

نرتردتدد

نویسنده 2 سال قبل
3

میخوام همه دخترا به کص بدنحسین علیزاذه

^^ 2 سال قبل
-1

همینطوری یه چیزی مینویسین دااا

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی ⁦♥️⁩

نویسنده 2 سال قبل
-2

لطفاً کل صفحه ۷۸ رو کامل بفرستید

نویسنده 2 سال قبل
0

لطفاً کامل کنید صفحه ۷۸

نویسنده 2 سال قبل
2

صحنه ۷۸ کلاس ششم

نویسنده 2 سال قبل
-2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
11

ابر حرکت بارانی استمنتظر فصل بهار هستندگل های زیبابوته های سرسبزآسمان آبیخورشید گرم و مهربانمنتظر بهار نشسته امعشق و شور به زندگیرا همراه می آورد

نویسنده 2 سال قبل
3

چرا جواب نداره

نویسنده 2 سال قبل
2

خیلی خوبه🦋🦋🦋🦋

委聊禸 2 سال قبل
2

عالی

ناشناس 2 سال قبل
2

عالی بود مرسی🌹🌹🌹

نویسنده 2 سال قبل
2

نمدانم

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی عالی بود از تون مرسی❤❤💓💓

نویسنده 2 سال قبل
2

پاسخ سوال ۳ نگارش ششم صفحه ی ۷۸

نویسنده 2 سال قبل
-2

قناری آواز نمی خواند گل چشمانش را باز نمی کند وابر از حرکت ایستاده است گویی همه منتظر فصل بعار هستند فصل دوباره زنده شدن طبیعت فصل گل های زیبا بوته های سر سبز وآسمان آبی که خورشید گرم ومهربان به آن می تابد. پشت پنجرهدمنتظر رسیدن بهار نشسته امددر انتظار فصلی که عشق و شور به زندگی همراه می آورد

ماندانا 2 سال قبل
-2

عالی بود الناز جان 😘🥰😍😘❤💗🧡💓💛💞💚💕💙💟💜❣🤎💖💝💋

نویسنده 2 سال قبل
-1

گویی همه منتظر فصل (بهار )هستند فصل دوباره زنده شدن طبیعت فصل

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی بود الناز عزیز ممنون عزیزم😘😘😘😘😘😘😍😍😍💓💜💜

نویسنده 2 سال قبل
0

قناری مریم چند روزی اواز نمیخواند

نویسنده 2 سال قبل
-1

دوست دارم بخرم

برای پاسخ کلیک کنید