قلمرو کدام حکومت وسیع تر بوده است؟ صفحه 126 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

هخامنشیان

جواب👆

جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم قلمرو کدام حکومت وسیع تر بوده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمروی هخامنشیان بزرگتر است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
رقیه 2 سال قبل
0

هخامنشیان

نویسنده 2 سال قبل
3

هخامنشیان

جواب👆

نویسنده 3 سال قبل
-2

اشکانیان و ساسا نیانسهیل رجبی

ربتزلبنی 3 سال قبل
-1

خوب

بدون نام 3 سال قبل
0

وطنم را دوست دارم چون زره زره خاکش برایم ماننده گوهر است.چون زاد گاه من است.چون زبان مادری در آن شکل گرفته و……

نویسنده 3 سال قبل
-2

دپهر نهاتنلدنهاردم

پرستو عبدالهی 3 سال قبل
-2

پس چرا نمیاره

نویسنده 3 سال قبل
-1

خوب بود

برای پاسخ کلیک کنید