کار شغل حرفه مرتبط با رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات صفحه 34 کار و فناوری هفتم

نویسنده

باید به شغلی ک مربوط ب رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات هیت بنوژسید مثل مهندس ک مربوط آن استفاطمه محمدی

نویسنده

سازمان بزودی و برنامه ریضی آموزشی

جواب کار کلاسی صفحه ۳۴ کتاب کار و فناوری پایه هفتم کار شغل حرفه مرتبط با رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
گکگک 2 سال قبل
0

سلام

ناشناس 2 سال قبل
0

کسی جواب را نمی دونه

نویسنده 2 سال قبل
3

سازمان بزودی و برنامه ریضی آموزشی

نمتت 2 سال قبل
0

اره راست میگی

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
0

تحقیق درمورد کار شغل رشته مرتبط و اطلاعات و ارتباطات

نویسنده 2 سال قبل
4

باید به شغلی ک مربوط ب رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات هیت بنوژسید مثل مهندس ک مربوط آن استفاطمه محمدی

2
مهناز قراکوزلو 2 سال قبل

بله درست

نویسنده 2 سال قبل
-1

آره حتما

نویسنده 2 سال قبل
-1

کمیل

نویسنده 2 سال قبل
0

رنرپرمذوذپرماذپروی لپذپرب وااخل. ذت وا.نیپ .ذک

برای پاسخ کلیک کنید