کاج همسایه در پاسخ به درخواست کمک دوستش چه گفت؟ صفحه 113 فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۱۳ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان کاج همسایه در پاسخ به درخواست کمک دوستش چه گفت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گفت: دوست را از یاد نمیبرم. شاید این اتفاق هم روزی برای من افتاد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 3 ماه قبل
0

دوستی را از یاد نمی‌برم. شاید این اتفاق روزی برای من هم بیفتد.

اوتا✌🏻❤️ 3 ماه قبل
0

دوستی را از یاد نمی‌برم. شاید این اتفاق روزی برای من هم بیفتد.

ناشناس 5 ماه قبل
1

دوستی را از یاد نمی برم ......

بقیه با خودت

یکم به مغزت فشار بیار 😏😑

Amir 7 ماه قبل
1

خیلی ممنون من اینو توی تمام سایت ها دنبالش گشتم

0
نویسنده 7 ماه قبل

بله

نویسنده 7 ماه قبل
0

اذبلدداتداهتذلهذ ذختوتخختذ

نویسنده 7 ماه قبل
0

سلام ستایش قاسمی هستم گفت دوست را از یاد نمیبرم . شاید این اتفاق هم روزی برای من افتاد

1
... 5 ماه قبل

شماره میدی داف من

نویسنده 7 ماه قبل
0

او گفت شاید این اتفاق روزی برای من افتاد

ناشناس 7 ماه قبل
0

او گفت شاید این اتفاق روزی برای من افتاد

برای پاسخ کلیک کنید