انرژی مورد نیاز چرخه آب از کجا تامین می شود صفحه 61 علوم هفتم

joker

از خورشید تامین میشود

نویسنده

عالی بود

نویسنده

انرژی مورد نیاز چرخه آب از کجا تعیین میشود

AAA

خورشید هست اقیانوس اشتباه چون گفته « انرژی» و خورشید با تابش به اقیانوس ها و ….. باعث بارش 🌧️میشود

ناشناس

آب های سطح زمین بر اثر تابش نور خورشید بخار شده وارد هوا می شوند و در ارتفاعات سرد و متراکم شده ابر ایجاد می کند و توسط باد جا به جا می شود و به صورت برف و باران به سطح دریاها و خشکی ها باز می گردد آب روی خشکی نیز توسط رودها به دریاها بر میگردند این جابه جایی دامی آب بین دریا هوا و خشکی را چرخه آب می گویند: این ترتیب که به سطح اقیانوس هامی تابد وتبخیر میکند بخار اب در بالا متراکم شده وتبدیل به ابر میشود ابر بر روی خوشکی ها میبارد و…ازانرژی خورشید زیرا وقتی که خورشید به آب دریاها واقیانوس هاو……….. می تابدآب ها بخار میشوند وبه هواکره اتمسفر صعود میکند وبه ابر تبدیل می شود وبه صورت باران به سطح زمین میرسد. درست است که تابش نور خورشید باعث این پدیده می شود ولی انرژی خود خورشید که مادر این انرژی است از نیرو ی هسته ای خورشید که در اثر پدیده ی فوزیون(جوش هسته ای) و فیسیون (شکافت هسته ای) بوجود می آید.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۶۱ کتاب علوم تجربی پایه هفتم انرژی مورد نیاز چرخه آب از کجا تامین می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آب های سطح زمین بر اثر تابش نور خورشید بخار شده وارد هوا می شوند و در ارتفاعات سرد و متراکم شده ابر ایجاد می کند و توسط باد جا به جا می شود و به صورت برف و باران به سطح دریاها و خشکی ها باز می گردد آب روی خشکی نیز توسط رودها به دریاها بر میگردند این جابه جایی دامی آب بین دریا هوا و خشکی را چرخه آب می گویند.

نویسنده : انرژی خورشید به این ترتیب که به سطح اقیانوس هامی تابد وتبخیر میکند بخار اب در بالا متراکم شده وتبدیل به ابر میشود ابر بر روی خوشکی ها میبارد و…

نویسنده : ازانرژی خورشید زیرا وقتی که خورشید به آب دریاها واقیانوس هاو……….. می تابدآب ها بخار میشوند وبه هواکره اتمسفر صعود میکند وبه ابر تبدیل می شود وبه صورت باران به سطح زمین میرسد.

علیرضا گلابچی فرد : درست است که تابش نور خورشید باعث این پدیده می شود ولی انرژی خود خورشید که مادر این انرژی است از نیرو ی هسته ای خورشید که در اثر پدیده ی فوزیون(جوش هسته ای) و فیسیون (شکافت هسته‌ای) بوجود می آید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
0

انرژی خورشید

kimi77 5 ماه قبل
0

برای ایجاد هوازدگی فیزیکی نیروهای....لازم است

kimi77 5 ماه قبل
0

انرژی..... از طریق اب و هوا و چرخه اب تاثیر میگذارد

هستی 5 ماه قبل
1

خورشید

ناشناس 6 ماه قبل
1

خورشید

نویسنده 7 ماه قبل
0

انرژی خورشید به این ترتیب که به سطح اقیانوس هامی تابد وتبخیر میکند بخار اب در بالا متراکم شده وتبدیل به ابر میشود ابر بر روی خوشکی ها میبارد و…

نویسنده 7 ماه قبل
2

ازانرژی خورشید زیرا وقتی که خورشید به آب دریاها واقیانوس هاو……….. می تابدآب ها بخار میشوند وبه هواکره اتمسفر صعود میکند وبه ابر تبدیل می شود وبه صورت باران به سطح زمین میرسد.

نویسنده 7 ماه قبل
6

انرژی چرخه ی آب توسط خورشید تامیین میشود.

نویسنده 7 ماه قبل
4

انرژی چرخه آب از انرژی خورشیدی تامین میشود

نویسنده 7 ماه قبل
-1

آب های سطحی زمین پس از تسخیر به آسمان میروند در نتیجه جواب سوال میشود خورشید

نویسنده 7 ماه قبل
2

ريحانه دارابي : انرژي مورد نياز از چرخه آب از كجا تأمين ميشود ؟ از خورشيد

نویسنده 7 ماه قبل
6

ريحانه دارابي : انرژي مورد نياز چرخه آب از كجا تأمين ميشود؟ از خورشيد

2
ناشناس 7 ماه قبل

خورشید

2
ترلان 7 ماه قبل

افرین درست گفتی از خورشید تامین می شود

3
Sarina 7 ماه قبل

از خورشیدتامین میشود

نویسنده 7 ماه قبل
3

از خورشید چون خورشید آب را تبخیر می کند

1
معلم علوم 7 ماه قبل

خورشید چون خورشید آب را تبخیر میکند

نویسنده 7 ماه قبل
3

انرژی مورد نیاز چرخه آب از کجا تامین میشود

joker 7 ماه قبل
10

از خورشید تامین میشود

2
ترلان 7 ماه قبل

افرین صد افرین به تو

2
نویسنده 7 ماه قبل

از خورشید

نویسنده 7 ماه قبل
2

با باد و خورشید

معلم علوم 7 ماه قبل
2

خورشید چون خورشید آب را تبخیر میکند

همدان 7 ماه قبل
2

خورشید چون خورشید آب را تبخیر میکند

1
احمدرضا کیانی 7 ماه قبل

خورشید

نویسنده 7 ماه قبل
7

خورشید چون خورشید است که با تابیدن آب را بخار و بعد به ابرو باران و… تبدیل میکند و این چرخه پیدایش می یابد

نویسنده 7 ماه قبل
1

بر اثر نور خورسید بخار میشوند

نیما 7 ماه قبل
0

از خورشید تامین میشود

مونا 7 ماه قبل
1

انرژی مورد نیاز چرخه اب از نور خورشید تامین می شود

نویسنده 7 ماه قبل
6

خورشید

زهرا 7 ماه قبل
7

عالی

نویسنده 7 ماه قبل
1

عالی

1
علی 7 ماه قبل

خوب نبود بخاتر همین صفر گرفتم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

عالی بود

نویسنده 7 ماه قبل
-1

انرژی خورشید به این ترتیب انرژی گرمایی خورشید آب ها را از روی سطح زمین یا دریاها بخار می کند و آنها را به سمت بالا حرکت میدهند بنابراین بخار آب دارای انرژی پتانسیل گرانشی میشود و انرژی باد که خود نیز از انرژی خورشید حاصل شده است ابرها( تراکم هوای مرطوب )رابه نقاط مختلف میبرند در هنگام تشکیل باران برف یا تگرگ این انرژی آزاد میشود وبه انرژی جنبشی تبدیل میشود

فاطمه موحدی 7 ماه قبل
2

انرژی خورشید به این ترتیب انرژی گرمایی خورشید آب ها را از روی سطح زمین یا دریاها بخار میکند و آنها را به سمت بالا حرکت میدهند بنابراین بخار آب دارای انرژی پتانسیل گرانشی میشود انرژی باد که خود نیز از انرژی خورشید حاصل شده است ابر (تراکم هوای مرطوب)را به نقاط مختلف میبرد در هنگام تشکیل باران برف یا تگرگ این انرژی آزاد میشود وبه انرژی جنبشی تبدیل می شود

Sarina 7 ماه قبل
1

از خورشیدتامین میشود

نویسنده 7 ماه قبل
2

آب های سطح زمین بر اثر تابش نور خورشید بخار شده وارد هوا می شوند و در ارتفاعات سرد و متراکم شده ابر ایجاد می کند و توسط باد جا به جا می شود و به صورت برف و باران به سطح دریاها و خشکی ها باز می گردد آب روی خشکی نیز توسط رودها به دریاها بر میگردند این جابه جایی دامی آب بین دریا هوا و خشکی را چرخه آب می گویند: این ترتیب که به سطح اقیانوس هامی تابد وتبخیر میکند بخار اب در بالا متراکم شده وتبدیل به ابر میشود ابر بر روی خوشکی ها میبارد و…ازانرژی خورشید زیرا وقتی که خورشید به آب دریاها واقیانوس هاو……….. می تابدآب ها بخار میشوند وبه هواکره اتمسفر صعود میکند وبه ابر تبدیل می شود وبه صورت باران به سطح زمین میرسد. درست است که تابش نور خورشید باعث این پدیده می شود ولی انرژی خود خورشید که مادر این انرژی است از نیرو ی هسته ای خورشید که در اثر پدیده ی فوزیون(جوش هسته ای) و فیسیون (شکافت هسته ای) بوجود می آید.

ناشناس 7 ماه قبل
8

آب های سطح زمین بر اثر تابش نور خورشید بخار شده وارد هوا می شوند و در ارتفاعات سرد و متراکم شده ابر ایجاد می کند و توسط باد جا به جا می شود و به صورت برف و باران به سطح دریاها و خشکی ها باز می گردد آب روی خشکی نیز توسط رودها به دریاها بر میگردند این جابه جایی دامی آب بین دریا هوا و خشکی را چرخه آب می گویند: این ترتیب که به سطح اقیانوس هامی تابد وتبخیر میکند بخار اب در بالا متراکم شده وتبدیل به ابر میشود ابر بر روی خوشکی ها میبارد و…ازانرژی خورشید زیرا وقتی که خورشید به آب دریاها واقیانوس هاو……….. می تابدآب ها بخار میشوند وبه هواکره اتمسفر صعود میکند وبه ابر تبدیل می شود وبه صورت باران به سطح زمین میرسد. درست است که تابش نور خورشید باعث این پدیده می شود ولی انرژی خود خورشید که مادر این انرژی است از نیرو ی هسته ای خورشید که در اثر پدیده ی فوزیون(جوش هسته ای) و فیسیون (شکافت هسته ای) بوجود می آید.

خوب نیست 7 ماه قبل
0

خوبه

ناشناس 7 ماه قبل
3

از نور خورشید……یا……..انرژی خورشید

نویسنده 7 ماه قبل
0

لطفا کوتاه تر کنید مطالب را

AAA 7 ماه قبل
8

خورشید هست اقیانوس اشتباه چون گفته « انرژی» و خورشید با تابش به اقیانوس ها و ….. باعث بارش 🌧️میشود

نویسنده 7 ماه قبل
5

از خورشید

4
نویسنده 7 ماه قبل

آب های سطح زمین بر اثر تابش نور خورشید بخار شده وارد هوا می شوند و در ارتفاعات سرد و متراکم شده ابر ایجاد می کند و توسط باد جا به جا می شود و به صورت برف و باران به سطح دریاها و خشکی ها باز می گردد آب روی خشکی نیز توسط رودها به دریاها بر میگردند این جابه جایی دامی آب بین دریا هوا و خشکی را چرخه آب می گویند: این ترتیب که به سطح اقیانوس هامی تابد وتبخیر میکند بخار اب در بالا متراکم شده وتبدیل به ابر میشود ابر بر روی خوشکی ها میبارد و…ازانرژی خورشید زیرا وقتی که خورشید به آب دریاها واقیانوس هاو……….. می تابدآب ها بخار میشوند وبه هواکره اتمسفر صعود میکند وبه ابر تبدیل می شود وبه صورت باران به سطح زمین میرسد.درست است که تابش نور خورشید باعث این پدیده می شود ولی انرژی خود خورشید که مادر این انرژی است از نیرو ی هسته ای خورشید که در اثر پدیده ی فوزیون(جوش هسته ای) و فیسیون (شکافت هسته ای) بوجود می آید.

مائده 7 ماه قبل
2

یکلمهخورشید

نویسنده 7 ماه قبل
9

عالی بود

نویسنده 7 ماه قبل
1

انرژی خورشیدی

نویسنده 7 ماه قبل
3

منبع اصلی انرژی آب باد است

نویسنده 7 ماه قبل
3

جابه جایی دائمی اب بین هوا خشکی و دریاچه میگویند الهام پرستویی

نویسنده 7 ماه قبل
6

انرژی مورد نیاز چرخ اب نقطه چین از کجا تامین میشود

نویسنده 7 ماه قبل
8

انرژی مورد نیاز چرخه آب از کجا تعیین میشود

نویسنده 7 ماه قبل
5

دوستان انرژی مورد نیاز چرخه آب از خورشید تاین میشود

نویسنده 7 ماه قبل
3

بخار

نویسنده 7 ماه قبل
2

چرخه آب انرژی خود را از از هوا کره یا آتمسفر دریافت می کند

نویسنده 7 ماه قبل
2

انرژی خورشید زیرا اب ها را تبخیر میکندامیرمهدی

برای پاسخ کلیک کنید