انرژی مورد نیاز چرخه آب از کجا تامین می شود صفحه 61 علوم هفتم

نویسنده

انرژی مورد نیاز چرخه آب از کجا تعیین میشود

نویسنده

عالی بود

ناشناس

آب های سطح زمین بر اثر تابش نور خورشید بخار شده وارد هوا می شوند و در ارتفاعات سرد و متراکم شده ابر ایجاد می کند و توسط باد جا به جا می شود و به صورت برف و باران به سطح دریاها و خشکی ها باز می گردد آب روی خشکی نیز توسط رودها به دریاها بر میگردند این جابه جایی دامی آب بین دریا هوا و خشکی را چرخه آب می گویند: این ترتیب که به سطح اقیانوس هامی تابد وتبخیر میکند بخار اب در بالا متراکم شده وتبدیل به ابر میشود ابر بر روی خوشکی ها میبارد و…ازانرژی خورشید زیرا وقتی که خورشید به آب دریاها واقیانوس هاو……….. می تابدآب ها بخار میشوند وبه هواکره اتمسفر صعود میکند وبه ابر تبدیل می شود وبه صورت باران به سطح زمین میرسد. درست است که تابش نور خورشید باعث این پدیده می شود ولی انرژی خود خورشید که مادر این انرژی است از نیرو ی هسته ای خورشید که در اثر پدیده ی فوزیون(جوش هسته ای) و فیسیون (شکافت هسته ای) بوجود می آید.

joker

از خورشید تامین میشود

AAA

خورشید هست اقیانوس اشتباه چون گفته « انرژی» و خورشید با تابش به اقیانوس ها و ….. باعث بارش 🌧️میشود

جواب گفت و گو کنید صفحه ۶۱ کتاب علوم تجربی پایه هفتم انرژی مورد نیاز چرخه آب از کجا تامین می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آب های سطح زمین بر اثر تابش نور خورشید بخار شده وارد هوا می شوند و در ارتفاعات سرد و متراکم شده ابر ایجاد می کند و توسط باد جا به جا می شود و به صورت برف و باران به سطح دریاها و خشکی ها باز می گردد آب روی خشکی نیز توسط رودها به دریاها بر میگردند این جابه جایی دامی آب بین دریا هوا و خشکی را چرخه آب می گویند.

نویسنده : انرژی خورشید به این ترتیب که به سطح اقیانوس هامی تابد وتبخیر میکند بخار اب در بالا متراکم شده وتبدیل به ابر میشود ابر بر روی خوشکی ها میبارد و…

نویسنده : ازانرژی خورشید زیرا وقتی که خورشید به آب دریاها واقیانوس هاو……….. می تابدآب ها بخار میشوند وبه هواکره اتمسفر صعود میکند وبه ابر تبدیل می شود وبه صورت باران به سطح زمین میرسد.

علیرضا گلابچی فرد : درست است که تابش نور خورشید باعث این پدیده می شود ولی انرژی خود خورشید که مادر این انرژی است از نیرو ی هسته ای خورشید که در اثر پدیده ی فوزیون(جوش هسته ای) و فیسیون (شکافت هسته‌ای) بوجود می آید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

انرژی خورشید

kimi77 2 سال قبل
-1

انرژی..... از طریق اب و هوا و چرخه اب تاثیر میگذارد

هستی 2 سال قبل
0

خورشید

ناشناس 2 سال قبل
-2

خورشید

نویسنده 2 سال قبل
-1

ازانرژی خورشید زیرا وقتی که خورشید به آب دریاها واقیانوس هاو……….. می تابدآب ها بخار میشوند وبه هواکره اتمسفر صعود میکند وبه ابر تبدیل می شود وبه صورت باران به سطح زمین میرسد.

نویسنده 2 سال قبل
5

انرژی چرخه ی آب توسط خورشید تامیین میشود.

نویسنده 2 سال قبل
3

انرژی چرخه آب از انرژی خورشیدی تامین میشود

نویسنده 2 سال قبل
0

ريحانه دارابي : انرژي مورد نياز از چرخه آب از كجا تأمين ميشود ؟ از خورشيد

نویسنده 2 سال قبل
4

ريحانه دارابي : انرژي مورد نياز چرخه آب از كجا تأمين ميشود؟ از خورشيد

0
ناشناس 2 سال قبل

خورشید

0
ترلان 2 سال قبل

افرین درست گفتی از خورشید تامین می شود

1
Sarina 2 سال قبل

از خورشیدتامین میشود

نویسنده 2 سال قبل
1

از خورشید چون خورشید آب را تبخیر می کند

-1
معلم علوم 2 سال قبل

خورشید چون خورشید آب را تبخیر میکند

نویسنده 2 سال قبل
1

انرژی مورد نیاز چرخه آب از کجا تامین میشود

joker 2 سال قبل
8

از خورشید تامین میشود

0
ترلان 2 سال قبل

افرین صد افرین به تو

0
نویسنده 2 سال قبل

از خورشید

نویسنده 2 سال قبل
0

با باد و خورشید

معلم علوم 2 سال قبل
0

خورشید چون خورشید آب را تبخیر میکند

همدان 2 سال قبل
0

خورشید چون خورشید آب را تبخیر میکند

-1
احمدرضا کیانی 2 سال قبل

خورشید

نویسنده 2 سال قبل
5

خورشید چون خورشید است که با تابیدن آب را بخار و بعد به ابرو باران و… تبدیل میکند و این چرخه پیدایش می یابد

نویسنده 2 سال قبل
-1

بر اثر نور خورسید بخار میشوند

نیما 2 سال قبل
-2

از خورشید تامین میشود

مونا 2 سال قبل
-1

انرژی مورد نیاز چرخه اب از نور خورشید تامین می شود

نویسنده 2 سال قبل
4

خورشید

زهرا 2 سال قبل
6

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی

0
علی 2 سال قبل

خوب نبود بخاتر همین صفر گرفتم

نویسنده 2 سال قبل
-2

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
-2

انرژی خورشید به این ترتیب انرژی گرمایی خورشید آب ها را از روی سطح زمین یا دریاها بخار می کند و آنها را به سمت بالا حرکت میدهند بنابراین بخار آب دارای انرژی پتانسیل گرانشی میشود و انرژی باد که خود نیز از انرژی خورشید حاصل شده است ابرها( تراکم هوای مرطوب )رابه نقاط مختلف میبرند در هنگام تشکیل باران برف یا تگرگ این انرژی آزاد میشود وبه انرژی جنبشی تبدیل میشود

فاطمه موحدی 2 سال قبل
1

انرژی خورشید به این ترتیب انرژی گرمایی خورشید آب ها را از روی سطح زمین یا دریاها بخار میکند و آنها را به سمت بالا حرکت میدهند بنابراین بخار آب دارای انرژی پتانسیل گرانشی میشود انرژی باد که خود نیز از انرژی خورشید حاصل شده است ابر (تراکم هوای مرطوب)را به نقاط مختلف میبرد در هنگام تشکیل باران برف یا تگرگ این انرژی آزاد میشود وبه انرژی جنبشی تبدیل می شود

Sarina 2 سال قبل
0

از خورشیدتامین میشود

نویسنده 2 سال قبل
1

آب های سطح زمین بر اثر تابش نور خورشید بخار شده وارد هوا می شوند و در ارتفاعات سرد و متراکم شده ابر ایجاد می کند و توسط باد جا به جا می شود و به صورت برف و باران به سطح دریاها و خشکی ها باز می گردد آب روی خشکی نیز توسط رودها به دریاها بر میگردند این جابه جایی دامی آب بین دریا هوا و خشکی را چرخه آب می گویند: این ترتیب که به سطح اقیانوس هامی تابد وتبخیر میکند بخار اب در بالا متراکم شده وتبدیل به ابر میشود ابر بر روی خوشکی ها میبارد و…ازانرژی خورشید زیرا وقتی که خورشید به آب دریاها واقیانوس هاو……….. می تابدآب ها بخار میشوند وبه هواکره اتمسفر صعود میکند وبه ابر تبدیل می شود وبه صورت باران به سطح زمین میرسد. درست است که تابش نور خورشید باعث این پدیده می شود ولی انرژی خود خورشید که مادر این انرژی است از نیرو ی هسته ای خورشید که در اثر پدیده ی فوزیون(جوش هسته ای) و فیسیون (شکافت هسته ای) بوجود می آید.

ناشناس 2 سال قبل
8

آب های سطح زمین بر اثر تابش نور خورشید بخار شده وارد هوا می شوند و در ارتفاعات سرد و متراکم شده ابر ایجاد می کند و توسط باد جا به جا می شود و به صورت برف و باران به سطح دریاها و خشکی ها باز می گردد آب روی خشکی نیز توسط رودها به دریاها بر میگردند این جابه جایی دامی آب بین دریا هوا و خشکی را چرخه آب می گویند: این ترتیب که به سطح اقیانوس هامی تابد وتبخیر میکند بخار اب در بالا متراکم شده وتبدیل به ابر میشود ابر بر روی خوشکی ها میبارد و…ازانرژی خورشید زیرا وقتی که خورشید به آب دریاها واقیانوس هاو……….. می تابدآب ها بخار میشوند وبه هواکره اتمسفر صعود میکند وبه ابر تبدیل می شود وبه صورت باران به سطح زمین میرسد. درست است که تابش نور خورشید باعث این پدیده می شود ولی انرژی خود خورشید که مادر این انرژی است از نیرو ی هسته ای خورشید که در اثر پدیده ی فوزیون(جوش هسته ای) و فیسیون (شکافت هسته ای) بوجود می آید.

خوب نیست 2 سال قبل
-1

خوبه

ناشناس 2 سال قبل
2

از نور خورشید……یا……..انرژی خورشید

نویسنده 2 سال قبل
-1

لطفا کوتاه تر کنید مطالب را

AAA 2 سال قبل
7

خورشید هست اقیانوس اشتباه چون گفته « انرژی» و خورشید با تابش به اقیانوس ها و ….. باعث بارش 🌧️میشود

نویسنده 2 سال قبل
4

از خورشید

3
نویسنده 2 سال قبل

آب های سطح زمین بر اثر تابش نور خورشید بخار شده وارد هوا می شوند و در ارتفاعات سرد و متراکم شده ابر ایجاد می کند و توسط باد جا به جا می شود و به صورت برف و باران به سطح دریاها و خشکی ها باز می گردد آب روی خشکی نیز توسط رودها به دریاها بر میگردند این جابه جایی دامی آب بین دریا هوا و خشکی را چرخه آب می گویند: این ترتیب که به سطح اقیانوس هامی تابد وتبخیر میکند بخار اب در بالا متراکم شده وتبدیل به ابر میشود ابر بر روی خوشکی ها میبارد و…ازانرژی خورشید زیرا وقتی که خورشید به آب دریاها واقیانوس هاو……….. می تابدآب ها بخار میشوند وبه هواکره اتمسفر صعود میکند وبه ابر تبدیل می شود وبه صورت باران به سطح زمین میرسد.درست است که تابش نور خورشید باعث این پدیده می شود ولی انرژی خود خورشید که مادر این انرژی است از نیرو ی هسته ای خورشید که در اثر پدیده ی فوزیون(جوش هسته ای) و فیسیون (شکافت هسته ای) بوجود می آید.

مائده 2 سال قبل
1

یکلمهخورشید

نویسنده 2 سال قبل
8

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

انرژی خورشیدی

نویسنده 2 سال قبل
3

منبع اصلی انرژی آب باد است

نویسنده 2 سال قبل
3

جابه جایی دائمی اب بین هوا خشکی و دریاچه میگویند الهام پرستویی

نویسنده 2 سال قبل
6

انرژی مورد نیاز چرخ اب نقطه چین از کجا تامین میشود

نویسنده 2 سال قبل
8

انرژی مورد نیاز چرخه آب از کجا تعیین میشود

نویسنده 2 سال قبل
5

دوستان انرژی مورد نیاز چرخه آب از خورشید تاین میشود

نویسنده 2 سال قبل
3

بخار

نویسنده 2 سال قبل
2

چرخه آب انرژی خود را از از هوا کره یا آتمسفر دریافت می کند

نویسنده 2 سال قبل
2

انرژی خورشید زیرا اب ها را تبخیر میکندامیرمهدی

برای پاسخ کلیک کنید