کاهش نرخ باروری در کشور ما چه پیامدهای نامطلوبی در آینده به وجود می آورد؟ صفحه 137 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

افزایش جمعیت سالخورده و پیرکاهش نیروی انسانی کارامد به دلیل پیری جمعیتافزایش اضطراب و افسردگی در جامعه به دلیل گرایش به سمت تک فرزندی

جواب فعالیت صفحه ۱۳۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم کاهش نرخ باروری در کشور ما چه پیامدهای نامطلوبی در آینده به وجود می آورد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) عدم رشد و توسعه اقتصادی.
2) پیری و بی نشاطی جمعیت.
4) انقطاع نسل بشر.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 7 ماه قبل
1

زیاد شدن افرادپیردر جامعه و ناتوانی انجام کاراها

نویسنده 7 ماه قبل
-1

سلام

علی 7 ماه قبل
1

.

نویسنده 7 ماه قبل
4

افزایش جمعیت سالخورده و پیرکاهش نیروی انسانی کارامد به دلیل پیری جمعیتافزایش اضطراب و افسردگی در جامعه به دلیل گرایش به سمت تک فرزندی

برای پاسخ کلیک کنید