کامه های نر و ماده چه تفاوت های کلی با هم دارند؟ صفحه 72 علوم هشتم

علی فرامرزنژاد

: گامت ماده بزرگتر دارای اندوخته غذایی است بی حرکت می باشد اما گامت نر دارای حرکت، کوچک تر – تعداد بیشتر – عمر کمتر می باشد

نویسنده

کامه های نر و ماده چه تفاوتی با هم دارند

مرضیه

گامت نر در بیضه و گامت ماده در تخمدان تشکیل می شود . گامت های نر بعد از بلوغ ، به طور پیوسته در بیضه ها تولید می شوند. . گامت های ماده در دوران جنینی به تعداد مشخصی تولید می شوند و بعد از بلوغ در هر ماه یک گامت از تخمدان آزاد می شود .

..

.....

جواب گفت و گو کنید صفحه ۷۲ کتاب علوم تجربی پایه هشتم کامه های نر و ماده چه تفاوت های کلی با هم دارند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گامت ماده بزرگتر دارای اندوخته غذایی است بی حرکت می باشد اما گامت نر دارای حرکت، کوچک تر – تعداد بیشتر – عمر کمتر می باشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سنا 2 سال قبل
-1

کامه چیست؟

علی فرامرزنژاد 2 سال قبل
6

: گامت ماده بزرگتر دارای اندوخته غذایی است بی حرکت می باشد اما گامت نر دارای حرکت، کوچک تر – تعداد بیشتر – عمر کمتر می باشد

ناشناس 2 سال قبل
1

محصول ترکیب کامه نرو کامه ماده چیست؟

0
غ ط 2 سال قبل

لقاح

مرضیه 2 سال قبل
5

گامت نر در بیضه و گامت ماده در تخمدان تشکیل می شود . گامت های نر بعد از بلوغ ، به طور پیوسته در بیضه ها تولید می شوند. . گامت های ماده در دوران جنینی به تعداد مشخصی تولید می شوند و بعد از بلوغ در هر ماه یک گامت از تخمدان آزاد می شود .

مرضیه 2 سال قبل
2

تفاوت اصلی گامت نر و ماده ؟؟

.. 2 سال قبل
1

چه تفاوت جزعی دارند ؟؟؟

.. 2 سال قبل
3

.....

Setayesh 2 سال قبل
1

.

Setayesh 2 سال قبل
0

کامه های نر از کامه های ماده بیشترند؟

مائده 2 سال قبل
0

جفت چیست

2
کیانا 2 سال قبل

جنین از طریق جفت به وسیله بند ناف از خون مادر تغدیه میکند

ناشناس 2 سال قبل
0

درسته

نویسنده 2 سال قبل
2

نویسنده 2 سال قبل
0

.

نویسنده 2 سال قبل
5

کامه های نر و ماده چه تفاوتی با هم دارند

برای پاسخ کلیک کنید