کامه های نر و ماده چه تفاوت های کلی با هم دارند؟ صفحه 72 علوم هشتم

نویسنده

کامه های نر و ماده چه تفاوتی با هم دارند

مرضیه

گامت نر در بیضه و گامت ماده در تخمدان تشکیل می شود . گامت های نر بعد از بلوغ ، به طور پیوسته در بیضه ها تولید می شوند. . گامت های ماده در دوران جنینی به تعداد مشخصی تولید می شوند و بعد از بلوغ در هر ماه یک گامت از تخمدان آزاد می شود .

..

.....

علی فرامرزنژاد

: گامت ماده بزرگتر دارای اندوخته غذایی است بی حرکت می باشد اما گامت نر دارای حرکت، کوچک تر – تعداد بیشتر – عمر کمتر می باشد

جواب گفت و گو کنید صفحه ۷۲ کتاب علوم تجربی پایه هشتم کامه های نر و ماده چه تفاوت های کلی با هم دارند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گامت ماده بزرگتر دارای اندوخته غذایی است بی حرکت می باشد اما گامت نر دارای حرکت، کوچک تر – تعداد بیشتر – عمر کمتر می باشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سنا 15 روز قبل
1

کامه چیست؟

علی فرامرزنژاد 3 ماه قبل
4

: گامت ماده بزرگتر دارای اندوخته غذایی است بی حرکت می باشد اما گامت نر دارای حرکت، کوچک تر – تعداد بیشتر – عمر کمتر می باشد

ناشناس 3 ماه قبل
-1

محصول ترکیب کامه نرو کامه ماده چیست؟

مرضیه 3 ماه قبل
5

گامت نر در بیضه و گامت ماده در تخمدان تشکیل می شود . گامت های نر بعد از بلوغ ، به طور پیوسته در بیضه ها تولید می شوند. . گامت های ماده در دوران جنینی به تعداد مشخصی تولید می شوند و بعد از بلوغ در هر ماه یک گامت از تخمدان آزاد می شود .

مرضیه 3 ماه قبل
0

تفاوت اصلی گامت نر و ماده ؟؟

.. 3 ماه قبل
0

چه تفاوت جزعی دارند ؟؟؟

.. 3 ماه قبل
4

.....

Setayesh 4 ماه قبل
1

.

Setayesh 4 ماه قبل
1

کامه های نر از کامه های ماده بیشترند؟

مائده 4 ماه قبل
1

جفت چیست

1
کیانا 4 ماه قبل

جنین از طریق جفت به وسیله بند ناف از خون مادر تغدیه میکند

ناشناس 4 ماه قبل
0

درسته

نویسنده 4 ماه قبل
2

نویسنده 4 ماه قبل
0

.

نویسنده 4 ماه قبل
6

کامه های نر و ماده چه تفاوتی با هم دارند

برای پاسخ کلیک کنید