کاغذ کبالت (2) II کلرید خشک چه رنگی دارد ؟ صفحه 30 علوم دهم

نویسنده

کاغذ کبالت کلرید خشک ابی رنگ است و زمانی که در مجاورت هوای بازدمی قرار میگیرد به رنگ صورتی در می آیدحدیث رازقندی

جواب پاسخ پرسش صفحه ۳۰ کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم کاغذ کبالت (۲) II کلرید خشک چه رنگی دارد ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

منتظر شما هستیم …

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
یخ فروش جهنم 5 ماه قبل
1

خشک آبی رنگ و ۲ آبه بنفش رنگ و ۶ آبه صورتی رنگ

ارشیا. معنوی 5 ماه قبل
0

آبی رنگ است در مجاورت هوا صورتی میشود

علیرضا هاشمی 9 ماه قبل
1

صورتی است رنگ کاغذ کبالت کلرید

1
ارشیا. معنوی 5 ماه قبل

غلط است

آبی رنگ است

نویسنده 9 ماه قبل
-2

نمیدانممربم عباسی

-1
نویسنده 9 ماه قبل

.

.0... 9 ماه قبل
0

آبی

نویسنده 9 ماه قبل
10

کاغذ کبالت کلرید خشک ابی رنگ است و زمانی که در مجاورت هوای بازدمی قرار میگیرد به رنگ صورتی در می آیدحدیث رازقندی

یکین 9 ماه قبل
-2

سمسمی

نویسنده 9 ماه قبل
-2

صورتی

نویسنده 9 ماه قبل
-2

خررر

برای پاسخ کلیک کنید