کاغذ کبالت (2) II کلرید خشک چه رنگی دارد ؟ صفحه 30 علوم دهم

نویسنده

کاغذ کبالت کلرید خشک ابی رنگ است و زمانی که در مجاورت هوای بازدمی قرار میگیرد به رنگ صورتی در می آیدحدیث رازقندی

ناشناس

به رنگ آبی

جواب پاسخ پرسش صفحه ۳۰ کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم کاغذ کبالت (۲) II کلرید خشک چه رنگی دارد ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

منتظر شما هستیم …

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
۰ 1 ماه قبل
0

آبی

ناشناس 2 ماه قبل
0

نکته

3
ناشناس 2 ماه قبل

به رنگ آبی

پن 4 ماه قبل
0

خیلی زشته بخدا!

یخ فروش جهنم 9 ماه قبل
1

خشک آبی رنگ و ۲ آبه بنفش رنگ و ۶ آبه صورتی رنگ

ارشیا. معنوی 9 ماه قبل
0

آبی رنگ است در مجاورت هوا صورتی میشود

علیرضا هاشمی 1 سال قبل
0

صورتی است رنگ کاغذ کبالت کلرید

2
ارشیا. معنوی 9 ماه قبل

غلط است

آبی رنگ است

.0... 1 سال قبل
0

آبی

نویسنده 1 سال قبل
12

کاغذ کبالت کلرید خشک ابی رنگ است و زمانی که در مجاورت هوای بازدمی قرار میگیرد به رنگ صورتی در می آیدحدیث رازقندی

برای پاسخ کلیک کنید