کاغذ کبالت (2) II کلرید خشک چه رنگی دارد ؟ صفحه 30 علوم دهم

نویسنده

کاغذ کبالت کلرید خشک ابی رنگ است و زمانی که در مجاورت هوای بازدمی قرار میگیرد به رنگ صورتی در می آیدحدیث رازقندی

ناشناس

به رنگ آبی

جواب پاسخ پرسش صفحه ۳۰ کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم کاغذ کبالت (۲) II کلرید خشک چه رنگی دارد ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

منتظر شما هستیم …

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
۰ 1 سال قبل
0

آبی

ناشناس 2 سال قبل
2

نکته

5
ناشناس 2 سال قبل

به رنگ آبی

یخ فروش جهنم 2 سال قبل
-1

خشک آبی رنگ و ۲ آبه بنفش رنگ و ۶ آبه صورتی رنگ

ارشیا. معنوی 2 سال قبل
0

آبی رنگ است در مجاورت هوا صورتی میشود

علیرضا هاشمی 2 سال قبل
-2

صورتی است رنگ کاغذ کبالت کلرید

1
ارشیا. معنوی 2 سال قبل

غلط است

آبی رنگ است

.0... 2 سال قبل
0

آبی

نویسنده 2 سال قبل
11

کاغذ کبالت کلرید خشک ابی رنگ است و زمانی که در مجاورت هوای بازدمی قرار میگیرد به رنگ صورتی در می آیدحدیث رازقندی

برای پاسخ کلیک کنید