کاغذ کبالت (2) II کلرید خشک چه رنگی دارد ؟ صفحه 30 علوم دهم

نویسنده

کاغذ کبالت کلرید خشک ابی رنگ است و زمانی که در مجاورت هوای بازدمی قرار میگیرد به رنگ صورتی در می آیدحدیث رازقندی

علیرضا هاشمی

صورتی است رنگ کاغذ کبالت کلرید

جواب پاسخ پرسش صفحه ۳۰ کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم کاغذ کبالت (۲) II کلرید خشک چه رنگی دارد ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

منتظر شما هستیم …

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علیرضا هاشمی 3 روز قبل
3

صورتی است رنگ کاغذ کبالت کلرید

نویسنده 3 روز قبل
0

نمیدانممربم عباسی

0
نویسنده 3 روز قبل

.

نویسنده 3 روز قبل
-1

….. مریم حاجی علی

حنانه 3 روز قبل
-1

کبالت کلرید

.0... 3 روز قبل
2

آبی

نویسنده 3 روز قبل
-2

بنفش

نویسنده 3 روز قبل
6

کاغذ کبالت کلرید خشک ابی رنگ است و زمانی که در مجاورت هوای بازدمی قرار میگیرد به رنگ صورتی در می آیدحدیث رازقندی

یکین 3 روز قبل
0

سمسمی

نویسنده 3 روز قبل
0

صورتی

نویسنده 3 روز قبل
0

خررر

برای پاسخ کلیک کنید