کارگاه متن پژوهی درس اول یکم چشمه صفحه 15 و 16 فارسی دهم

عالی

دوسش دارم

هدیه

سلام و خسته نباشید خدمت طراح واقعا ممنونم عاییییی بود احسنت

پریسا

واقعا عالیه

اشکان

فوق العاده

مریم

💙

جواب صفحه ۱۵ و ۱۶ کتاب فارسی پایه دهم کارگاه متن پژوهی درس اول یکم چشمه قلمرو زبانی ادبی فکری از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی درس اول فارسی دهم

1) معنای واژه های مشخص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید.
در بـن ایـن پـرده نیـلوفـری کیست کند با چو منی « همسری »؟
« راست » به مانند یکی زلزله داده تنـش بـر تـن سـاحـل یـلـه
2) بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی، مرتّب کنید و نام اجزای آن را مشخص نمایید.
گشت یکی چشمه ز سنگی جدا غلغله زن ، چهره نما ، تیز پا

جواب

1) همسری کردن در متن کنایه از برابری کردن، هم شانی کردن و امروزه به معنی «زناشویی، ازدواج» است.
2) راست در متن به معنی درست و امروزه به معنی سمت راست یا سخن راست است.
یک چشمه، جوشان، خودنما و تندرو از تخته سنگی جدا شود.
یک: صفت شمارشی اصلی / چشمه : هسته در نهاد / جوشان : گروه قیدی / خودنما : معطوف به قید
تندرو : معطوف به قید / از : نشانه با نقش نمای متمم / تخته سنگ : متمم / جدا : مسند / شد : فعل اسنادی

قلمرو ادبی درس اول فارسی دهم

1) هر یک از بیت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.
چون بگشـایم ز ســر مـو، شـکــن مـاه ببینــد رخ خـــود را بـه مـــن
گه به دهـان، بر زده کف، چون صدف گـاه چو تیــری کـه رود بر هــــدف
2) با توجه به شعر نیما، « چشمه » نماد چه کسانی است؟
3) آمیختن دو یا چند حس، در کلام را «حس آمیزی» می گویند؛ مانند: « حرف هایم مثل یک تکّه چمن روشن بود.»
در این نمونه، سپهری از «روشن بودن حرف» سخن گفته است. «روشن بودن» امری دیدنی و «حرف»، شنیدنی است. شاعر در این مصراع، دو حسّ بینایی و شنوایی را با هم آمیخته است.
نمونه ای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سروده نیما بیابید.
4) هر واژه، یک معنای اصلی و یک یا چند معنای غیر اصلی دارد؛ به معنای اصلی واژه، معنای حقیقی و به معنای غیر اصلی آن، معنای مجازی می گویند. کلمه ای که در معنای غیر حقیقی به کار رفته باشد، «مجاز» نامیده می شود. مثال:
پشت دیوار آنچه گویی، هوش دار ِ تا نباشد در پس دیوار، گوش «سعدی»
همانطور که می دانید، «گوش» اندام شنوایی است و در این معنا، «حقیقت» است و نمی تواند در پس دیوار بیاید؛ شاعر در بیت اول، به مفهوم مجازی «گوش،» یعنی «انسانِ سخن چین» تأکید دارد.
اکنون به بیت دوم توجه نمایید.
بر سر آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصّه سرآید «حافظ»
در مصراع اوّل، واژه های «سر» و «دست» به ترتیب در مفهوم مجازی «قصد و اندیشه» و «قدرت و اختیار» به کار رفته اند.
در شعر این درس دو نمونه «مجاز» بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.

جواب

1) الف) چشمه: تشخیص و استعاره / ماه: تشخیص و استعاره / مو، سر، رخ / مو و شکن : مراعات نظیر
مو: استعاره از آب چشمه / شکن : استعاره از امواج خروشان / مصراع اول : کنایه از آرام شدن
ب) تشبیه : چشمه به تیر و صدف / صدف و هدف جناس ناقص اختلافی / چشمه و صدف : تسخیص و استعاره
مراعات نظیر : تیر و هدف، دهان و کف / کف بر دهان زدن : کنایه از خشمگین شدن، مستی و نشاط و نیرومندی
2) نماد «انسان مغرور و خودخواه» یا «مردم خودخواه ، ناهشیار و خودپسند»
3) لیک چنان خیره و خاموش ماند کز همه شیرین سخنی، گوش ماند
شیرین سخنی
و در لبت های دیگر عبارات «تن ساحل» و «هنگامه دریا» و … نیز آمده است.
4) آشکار و نهان مجاز از همه موجودات و هستی
دانا و نادان مجاز از همه انسان ها
کام مجاز از دهان و زبان
خاک مجاز از زمین
سرودوش مجاز از تمام وجود چشمه
گوش مجاز از شنیدن

قلمرو فکری درس اول فارسی دهم

1) پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوه تفکر « چشمه » ایجاد شد؟
2) معنای بیت زیر را به نثر روان بنویسید.
«نعره برآورده، فلک کرده کر دیده سیه کرده، شده زهره در»
3) سروده زیر از سعدی است، محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید.
یـکـی قـطـره بـاران ز ابـری چـکیـد خجـل شـد چـو پهنـای دریـا بدیـد
کـه جایـی که دریاسـت من کیسـتم؟ گـر او هسـت حقـا کـه مــن نیسـتم
چـو خـود را بـه چشـم حقـارت بدیـد صـدف در کنـارش بـه جـان پروریـد
بلنـدی از آن یـافـت کاو پـسـت شـد در نیسـتی کوفـت تـا هسـت شـــد
4) دوست دارید جای کدام یک از شخصیت های شعر نیما (چشمه، دریا) باشید؟
برای انتخاب خود دلیل بیاورید.

جواب

1) با دیدن شکوهمندی دریا، کوچکی خودش را دریافت و سکوت اختیار کرد و دست از غرور برداشت.
2) دریا فریاد بلندی برآورد و گوش فلک را ناشنوا کرده بود و چشمانش را سیاه کرده و بسیار ترسناک شده بود.
3) شعر نیما و شعر سعدی هر دو در قالب مثنوی سروده شده اند.
هر دو شعر پرهیز از خودبینی و خودستایی را پیشنهاد می کنند.
هر دو شعر تمثیلی هستند.
سعدی در این شعر تواضع را می ستاید اما نیما غرور و ناآگاهی را نکوهش می کند.
بسامد توصیف، تصویر و تعداد ابیات شعر نیما بیشتر از شعر سعدی است.
نیما ما را دعوت می کند که از پیله ناهشیاری و غرور و خودپسندی بگریزیم و وسعت و عظمت جهان پیرامون را ببینیم و درک کنیم.
سعدی می گوید که تواضع سبب توفیق و تعالی است.
4) دریا – چون شکوه و عظمت و صلابت دریا باعث می شود هیچ گزندی از چیزهای بی ارزش و مغرور نبیند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سولماز 1 روز قبل
-1

عالی بود

ناشناس 27 روز قبل
0

خوب بود

متین 4 ماه قبل
0

عالی

ناشناس 4 ماه قبل
-2

خوب بود

ناشناس 4 ماه قبل
-2

🌸

۰۰۰ 4 ماه قبل
0

اصلا خوب نبودددد

۰۰۰ 4 ماه قبل
0

خوب نبود

سایه 6 ماه قبل
14

عالی بود ممنون

디나 7 ماه قبل
7

عاللییی

طناز 7 ماه قبل
5

عالی

دلدار 8 ماه قبل
7

عااالی

ناشناس 8 ماه قبل
6

۱۹

8 ماه قبل
6

fatemeh 8 ماه قبل
6

خوب بود

fatemeh 8 ماه قبل
5

خوب بود

Fati 8 ماه قبل
4

خوبه 😍❤️

مائده 9 ماه قبل
1

عالی بود

hasti 9 ماه قبل
2

خیلی خوب بود

.. 9 ماه قبل
5

...

Negara 9 ماه قبل
6

عالی با این مطالب یادگیری درس ها خیلی راحت و شیرین میشه مچکرم

Zeinab Maryami 9 ماه قبل
15

فوق العاده بود.دمتون گرم !واقعا!!

A 9 ماه قبل
4

عالیییی

Shakila 9 ماه قبل
4

خوب بود ممنون

نویسنده 9 ماه قبل
16

این پیشنهاد برای سوال پنجه!چرا افراد خودپسند و خودبین به چشمه تشبیه شده اند؟!چون چشمه نیز مانند آن افراد تنها خود را میبیند!

5
عارف 9 ماه قبل

عالییییی⁦✌️⁩کامل و جامع 👌واقعا مرسی🙏

5
Mm 9 ماه قبل

عالییی😍😘

5
Nazi 9 ماه قبل

مرسی🙏

5
Samin 9 ماه قبل

مرسی

نویسنده 9 ماه قبل
10

اگر میشه نکات مهم مثل تمثیل یامراعات نظیر رو توضیح بدهید. مهدی مقصودلو

💚 9 ماه قبل
8

👏👍

مریم‌میرشکار 9 ماه قبل
5

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
2

عالی بود ممنون

مبینا محمدی 9 ماه قبل
11

عالی بود

ناشناس 9 ماه قبل
2

عالی بود ممنون

سید عرفان 9 ماه قبل
10

خیلی خیلی خوبه

چالنگ 9 ماه قبل
4

درود و سپاس

اراد 9 ماه قبل
9

عالي است

Nazi 9 ماه قبل
13

عالی بود..فقط اینکه قابل توجه دوستان: تو بخش قلمرو ادبی اونایی که استعاره نوشته همون استعاره ی مصرحه میشه که درواقع مجاز با علاقه شباهت هم هست..پس هم مجاز میشه هم استعاره

السانا 9 ماه قبل
3

علی بود ممنون

السانا 9 ماه قبل
8

خیلی بهم کمک کردین تشکر

نویسنده 9 ماه قبل
6

عاالی

نویسنده 9 ماه قبل
21

مرررررررررسسسسسسسییییی

نویسنده 9 ماه قبل
16

عالی است

Sara 9 ماه قبل
10

عالی بود ممنون💜

8
سحر💖 9 ماه قبل

عالی بود خیلی خیلی ممنونم😘😘

6
صغری بامری 9 ماه قبل

خیلی عالی بود ممنونم

زهرا جوان 9 ماه قبل
16

بسیار عالی مچکرم 😍

Mohadese 9 ماه قبل
15

خوبه ممنون

ATEFEH 9 ماه قبل
18

عالیه 👏👌

عالی 9 ماه قبل
10

عالیییی

هدیه 9 ماه قبل
28

سلام و خسته نباشید خدمت طراح واقعا ممنونم عاییییی بود احسنت

بسیار عالی 9 ماه قبل
20

بسیار سودمند وعالی

سحر 9 ماه قبل
20

عااالی مرسی😍

مریم 9 ماه قبل
23

💙

.S 9 ماه قبل
20

ممنون.خوب بود

اشکان 9 ماه قبل
26

فوق العاده

27
پریسا 9 ماه قبل

واقعا عالیه

ناشناس 9 ماه قبل
20

خیلی عالی

عالی 9 ماه قبل
28

دوسش دارم

محمدرضافلاحی 9 ماه قبل
21

باتشکرازمولف عزیزونستوه

F 9 ماه قبل
3

خوب بود

مهیا 9 ماه قبل
4

عالیییییی

2
🥰🥰🥰n 9 ماه قبل

بسیارعالی☺

ناشناس 9 ماه قبل
2

عالی بود مرسیی

فاطمه 9 ماه قبل
5

واقعا عالی بود دست شما درد نکنه ممنون

Amirmahde 9 ماه قبل
3

واقعا مطالبش خیلی بهتر از سایت های دیگر بود خیلی ممنوندمتون گرو💯✅

یه ناشناس 9 ماه قبل
0

اوفی

جواد 9 ماه قبل
3

عالی بود دمتون گرم

امید 9 ماه قبل
3

عاالی ممنون

:) 9 ماه قبل
18

ی پیام دارم برای کسی که جواب این ها رو اینجا گذاشته …..دمتگرم 😅😂

F 9 ماه قبل
1

خیلی عالی بود

حنانه 9 ماه قبل
2

عالی بود مرسی از نویسنده ش(°♡_♡°)

رویا 9 ماه قبل
1

عالی

ن 9 ماه قبل
11

عالیه

⟦🌙⟧---🐾𓎂 دخی شیطون ⃟⃘݊𓎂🐾---⟦🌙⟧⟦🌙⟧---🐾𓎂 دخی شیطون ⃟⃘݊𓎂🐾---⟦🌙⟧⟦🌙⟧---🐾𓎂 دخی شیطون ⃟⃘݊𓎂🐾---⟦🌙⟧ 9 ماه قبل
21

عالی بود خیلی بهم کمک کرد مرسی از نویسندش

Aysan 9 ماه قبل
10

😂😂عالی منم الان نوشتم خانم خواسته

ناشناس 9 ماه قبل
8

عاليي

ناشناس 9 ماه قبل
10

خیلی عالی بود مرسی

Nian 9 ماه قبل
5

عالیییییی

نیما شیر 9 ماه قبل
4

خیلییییییی خوووووووووبههههههههه

3
هوشی 9 ماه قبل

بله عالیه

هوشی 9 ماه قبل
7

خیلی خیلی خوبه عالییییی

خوووووووووووببببببببببَهههههههههه 9 ماه قبل
2

عااااااللللللیییب

برای پاسخ کلیک کنید