قیمت میمون ها چگونه تعیین می شد صفحه 90 تفکر و پژوهش ششم

فاطمه

بر اثاث کم یا بیشتر شدن میمون ها

نویسنده

قیمت میمون ها با کم شدن آنها افزایش می یافت

نویسنده

هر چه میمون ها کم تر می شدند قیمت آن ها بالا تر می رفت مثلا بر اساس تعداد میمون ها بود

زیبا

باکمترشدن میمون هاکه باعث میشدقیمت افزایش پیداکند

چرا چون بلد نبودی سوال را جواب بدهید

قیمت میمون چگونه تعیین شد

جواب گفت و گو کنید صفحه ۹۰ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم قیمت میمون ها چگونه تعیین می شد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 19 روز قبل
0

قیمت میمون ها چگونه تعین میشد

ستاره 2 ماه قبل
0

نه جواب نمیدم

ستاره 2 ماه قبل
0

نه

ناشناس 3 ماه قبل
0

نمیدونم به جواب درست پیدا نمیشه

ناشناس 4 ماه قبل
1

فرید هستم جوابش اینه ک بر اثاث کم یا بیشتر شدن میمون ها فعلا بای بروبچ

کلاس ششم 4 ماه قبل
-1

چرا جواب را خود سایت نمی نویسد

7
.. 4 ماه قبل

آره

فاطمه 4 ماه قبل
12

بر اثاث کم یا بیشتر شدن میمون ها

ناشناس 4 ماه قبل
7

بر اساس طمع مردم

نویسنده 4 ماه قبل
9

هر چه میمون ها کم تر می شدند قیمت آن ها بالا تر می رفت مثلا بر اساس تعداد میمون ها بود

ناشناس 4 ماه قبل
7

هر چه مقدار کم تر میشد گرانتر بود و ارزشش افزایش میافت

بهار 4 ماه قبل
6

با کم شدن میمون ها قیمت افزایش می یافت

نویسنده 4 ماه قبل
9

قیمت میمون ها با کم شدن آنها افزایش می یافت

کلاس ششم 4 ماه قبل
3

من نمیدونم کاش خود سایت بذاره

زیبا 4 ماه قبل
8

باکمترشدن میمون هاکه باعث میشدقیمت افزایش پیداکند

نویسنده 4 ماه قبل
-1

من نمیدونم امدم که از شما بپرسم

نازین 4 ماه قبل
7

بر اساس طمع مردن و برای مردم طمع بیشتر

نویسنده 4 ماه قبل
-1

بچه ها بگین

یزدان 4 ماه قبل
2

هرچی که میمون ها کمیاب و کمتر میشدن مرد تاجر قیمت میمون هارو میبرد بالا و طمعه مردم بیشتر میشد

نویسنده 4 ماه قبل
0

☻💔

aven kas 4 ماه قبل
4

بر اثاث کم تر شدن میمون ها ارزش و قیمت ان ها بیشتر میشد

نویسنده 4 ماه قبل
2

لطفا بگید

ناشناس 4 ماه قبل
4

قیمت میمون چگونه تعیین شد

چرا چون بلد نبودی سوال را جواب بدهید 4 ماه قبل
7

قیمت میمون چگونه تعیین شد

نویسنده 4 ماه قبل
1

خداوند میمون ها را برای فروش نیافریده

امیرعلی باباپیرعلی 4 ماه قبل
-1

قیمت میمون هاچگونه تعین میشد

نازنیک 4 ماه قبل
-1

بلد نیستم

نویسنده 4 ماه قبل
-1

هر بار که تعداد میمون ها کمتر میشد پول زیادی تاجر به روستاییان پیشنهاد میداد .کوثر

نویسنده 4 ماه قبل
5

هر بار که تعداد میمون ها کمترمیشد تاجر به روتاییان پول زیادی را پیشنهاد میداد.کوثر

-1
عارف رخشانی 4 ماه قبل

عالی بود

نویسنده 4 ماه قبل
-2

عالی

نویسنده 4 ماه قبل
-2

دراثر وزنشان

نویسنده 4 ماه قبل
3

قیمت میمون ها طوری تامین میشد که بر اساس خرید میمون ها بر طمع بود یعنی تاجرها هرچقدر بیشتر بخرند مردم بیشتر به پولواحتیاج داشتند

2
ناشناس 4 ماه قبل

مـرسی

نویسنده 4 ماه قبل
4

قیمت میمون ها بر اساس طمع مردم تایین میشد یعنی هرچقدرتاجرها قیمت خریدن میمون ها را بالا میبردند مردم بیشتر به پول احایاج داشتند و این میمون هارا ۲۰هزارتومان خریداری میکردندارزو

نویسنده 4 ماه قبل
1

این معیار بر اساس تعیین می شود هر چقدر که مرد تاجر قیمت رو میکرد مردم به طمع پول بیشتر تلاش بیشتری برای پیدا کردن میمون ها می کردندآتنا مختاریان هستم استفاده کنید

مریم 4 ماه قبل
-2

مرسی عزیزدلم

نویسنده 4 ماه قبل
-1

مهتا داور

نویسنده 4 ماه قبل
-1

بله

نویسنده 4 ماه قبل
0

من چمیدونم

نویسنده 4 ماه قبل
0

لاتنتتنننن

نویسنده 4 ماه قبل
0

بر اساس طمع مردم تعیین می شد

برای پاسخ کلیک کنید