کار کردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد؟ سه مورد را بیان کنید صفحه 100 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

کار و تلاش برای بی نیاز شدن ازدیگزان

Kosar

جز عبادت های بزرگ بشمار می اید

ریحان

1) جز عبادت های بزرگ، به شمار میرود.

2) توانایی برای اتفاق، سخاوتمندی و مشارکت در کارهای خیر بیشتر می شود.

3) برطرف ساختن مشکلات اجتماعی است.

4) از جرایم و تخلفات اجتماعی مانند مزاحمتهای خیابانی و تکدیگری جلوگیری می کند

ریحان

1) جز عبادت های بزرگ، به شمار میرود.

2) توانایی برای اتفاق، سخاوتمندی و مشارکت در کارهای خیر بیشتر می شود.

3) برطرف ساختن مشکلات اجتماعی است.

4) از جرایم و تخلفات اجتماعی مانند مزاحمتهای خیابانی و تکدیگری جلوگیری می کند

نویسنده

تلاش برای بی نیاز شدن از دیگران ایدا سعیدی راد

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۰ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم کار کردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد؟ سه مورد را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) جز عبادت های بزرگ، به شمار میرود.
2) توانایی برای اتفاق، سخاوتمندی و مشارکت در کارهای خیر بیشتر می شود.
3) برطرف ساختن مشکلات اجتماعی است.
4) از جرایم و تخلفات اجتماعی مانند مزاحمتهای خیابانی و تکدیگری جلوگیری می کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
parsadehgan 2 سال قبل
4

کار و تلاش برای بی نیاز شدن از دیگران

ناشناس 2 سال قبل
3

کار و تلاش برای بی نیاز شدن از دیگران

ریحان 2 سال قبل
5

1) جز عبادت های بزرگ، به شمار میرود.

2) توانایی برای اتفاق، سخاوتمندی و مشارکت در کارهای خیر بیشتر می شود.

3) برطرف ساختن مشکلات اجتماعی است.

4) از جرایم و تخلفات اجتماعی مانند مزاحمتهای خیابانی و تکدیگری جلوگیری می کند

ریحان 2 سال قبل
5

1) جز عبادت های بزرگ، به شمار میرود.

2) توانایی برای اتفاق، سخاوتمندی و مشارکت در کارهای خیر بیشتر می شود.

3) برطرف ساختن مشکلات اجتماعی است.

4) از جرایم و تخلفات اجتماعی مانند مزاحمتهای خیابانی و تکدیگری جلوگیری می کند

طاها قاسمی امرایی 2 سال قبل
2

۱. جز عبادت های بزرگ به شمار میرود. ۲. توانایی برای انفاق و سخاوتمندی و مشکلات در کارهای خیر بیشتر میشود ۳. برطرف ساختن مشکلات اجتماعی است.

🙃خدیجه السادات🙃 2 سال قبل
0

جزء عبادت های بزرگ به شمار می اید

باعث میشود دست خود را جلوی دیگران دراز نکنیم

مشارکت در کار های خیر

_hosna_ghlnzhd 2 سال قبل
1

1_جز عبادت های بزرگ به شمار می‌رود

2_توانایی برای اتفاق ،سخاوتمندی و مشارکت در کار های خیر بیشتر می‌شود

3_ برطرف ساختن کار های اجتماعی

نویسنده 3 سال قبل
30

کار و تلاش برای بی نیاز شدن ازدیگزان

نویسنده 3 سال قبل
4

تلاش برای بی نیاز شدن از دیگران ایدا سعیدی راد

Kosar 3 سال قبل
25

جز عبادت های بزرگ بشمار می اید

نویسنده 3 سال قبل
2

2) توانایی برای اتفاق، سخاوتمندی و مشارکت در کارهای خیر بیشتر می شود.3) برطرف ساختن مشکلات اجتماعی است.4) از جرایم و تخلفات اجتماعی مانند مزاحمتهای خیابانی و تکدیگری جلوگیری می کند.

❤️ 3 سال قبل
2

1) جز عبادت های بزرگ، به شمار میرود.2) توانایی برای اتفاق، سخاوتمندی و مشارکت در کارهای خیر بیشتر می شود.3) برطرف ساختن مشکلات اجتماعی است.4) از جرایم و تخلفات اجتماعی مانند مزاحمتهای خیابانی و تکدیگری جلوگیری می کند.

نویسنده 3 سال قبل
-1

سید یاسین موسویان۱)توانایی برای انفاق۲)سخاوتمندی و مشارکت در کار های خیر است۳)بر طرف ساختن مشکلات اجتماعی

نویسنده 3 سال قبل
-2

خداوند را دوست دارم

نویسنده 3 سال قبل
-2

کار کردم چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد دینی هشتم

عرفان 3 سال قبل
0

عالی

ناشناس 3 سال قبل
-2

عالی

نویسنده 3 سال قبل
-1

رلببغغ

نویسنده 3 سال قبل
-1

ارین باقری

نویسنده 3 سال قبل
-1

ممنون

نویسنده 3 سال قبل
0

همه به کار میروند که درآمد خود را درآوردم چون همه نیاز به خورد خوراک دارند حسین جرا

نویسنده 3 سال قبل
2

جز عبادت های بزرگ

برای پاسخ کلیک کنید