کارگاه متن پژوهی درس سوم پاسداری از حقیقت قلمرو زبانی ادبی فکری صفحه 34 و 35 فارسی دهم

نویسنده

هسته یا اسم میشه خواهرم ،وابسته یاصفت میشه قربان مهربانی،وابسته یا مضاف الیه،اتیعنی هر اسمی که دوست داری می ذاری یه صفت براش انتخاب میکنی ،وکلمه اضافه صفت رو زیر کلمه مضاف الیه قرار می دی،😉شدفاطمه هستم

Zahra

فکنم سوال دو همون نمودار رو خودشونم نمیدونن اصلا چون جوابش تو هیچکدوم از گام بگام ها مشخص نیس😐😐😂😂

آتنا

خیلی واقعا

ناشناس

عالی بود…ممنون از مطالب خوبتون

Elmira

عالی بود فقط قسمت قلمرو زبانی سوال دو مشخص نیست

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه ۳۴ و ۳۵ کتاب فارسی پایه دهم قلمرو زبانی ادبی فکری کارگاه متن پژوهی درس سوم پاسداری از حقیقت از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی

1) مترادف و متضاد واژه «رفیع» را از متن درس بیابید.
2) از متن درس، برای هر یک از نمودارهای زیر، یک گروه اسمی بیابید و در نمودار قرار دهید.

جواب

1) متضاد : حضیض
مترادف : بلند
2) نماز صبح شهادت
غبطه بزرگ زندگانی
ضامن دوام جهان
گوشه روشن وجدان تاریخ
لبان اراده تو
سر کودک عقل

قلمرو ادبی

1) دو نمونه از کاربرد «تشخیص» در متن درس مشخّص کنید.
2) شعر سپید، گونه ای از شعر معاصر است که آهنگ دارد امّا وزن عروضی ندارد و جای قافیه ها در آن مشخّص نیست.
شعر «پاسداری از حقیقت» را از این دید بررسی کنید.
3) به بیت زیر توجّه کنید.
«بید مجنون در تمام عمر، سر بالا نکرد حاصل بی حاصلین بود به جز شرمندگی»
صائب
در این بیت، شاعر برای شکل ظاهری و آویزان بودن شاخه ها و برگ های درخت بید، علتّی شاعرانه امّا غیرواقعی آورده است و آن، سرافکندگی بید به سبب بی حاصلی است.
وقتی شاعر یا نویسنده دلیلی غیرواقعی امّا ادبی برای موضوعی بیان کند؛ به گونه ای که بتواند خواننده را قانع کند، آرایۀ «حُسن تعلیل » پدید می آید.
«حسن تعلیل» در لغت، به معنای دلیل و برهان نیکو آوردن است؛ اگرچه این دلیل و برهان، واقعی، علمی یا عقلی نیست اما مخاطب آن را از علتّ اصلی دلپذیرتر می یابد.
در کدام قسمت از متن درس «حُسن تعلیل » به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید..

جواب

1) درختان را دوست دارم که به احترام تو قیام کرده اند : قیام کردن درختان
شفق آینه دار نجابتت
در فکر آن گودالم که خون تو را مکیده است.
2) این شعر نیز در واقع شعر سفید است چون آهنگ دارد اما وزن عروضی ندارو و جای قافیه ها در آن مشخص نیست.
3) درختان را دوست دارم که به احترام تو قیام کرده اند : شاعر علت به ردیف و عمودی ایستادن درختان را احترام به امام حسین (ع) می داند.
و آب را که مهر مادر توست : آب را به این علت دوست دارم که مهریه مادر تو ، حضرت فاطمه (س) است.
شفق آینه دار نجابتت : شاعر علت تشکیل شفق را آینه دار بودن نجابت امام می خواند.

قلمرو فکری

1) با توجّه به متن درس، شاعر چه نوع مرگی را غبطۀ بزرگ زندگانی می داند؟
2) در متن درس، «عقل » با چه ویژگی هایی وصف شده است؟ چرا؟
3) هر یک از موارد زیر، با کدام قسمت از شعر «پاسداری از حقیقت» ارتباط معنایی دارد؟
شَرَفُ المَکانِ باِلمَکینِ. (ارزش هر جای و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته است.)
و بَذَل مُهجَتَهُ فَبِکَ لِیَستَنقِذَ عبادکَ مِنَ الجَهالۀ و حَیرَۀ الضَّلالۀ.
(او ، حسین (ع)، خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و سرگردانیِ گمراهی نجات بخشد.)

جواب

1) شهادت (شهادت امام حسن (ع))
2) کلاه از سر عقل می افتد یعنی عاجز و ناتون بودن عقل در درک عظمت امام حسین (ع)
3) الف) در فکر آن گودالم که خون تو را مکیده است / هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم.
ب) بر تالابی از خون خویش
در گذرگه تاریخ ایستاده ای
با جامی از فرهنگ
و بشریت رهگذار را می آشامانی
– هر کس را که تشنه ی شهادت است

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : قلمرو زبانی :
۱: معانی مختلف واژه«فضل» را با توجه به متن درس بنویسید. (کمال، افزونی)، (رجحان، برتری)، (نیکویی، بخشش)، (معرفت، دانش).
۲: جدول زیر را کامل کنید.
واژه مترادف هم خوانواده
كَرَم جوان مردی کرامت
اِنعام نعمت بخشیدن نعمت
فراغ آسودگی فراغت
۳: در زبان فارسی، کلمه ای اهمیت املایی بیشتری دارد که یک یا چند حرف از حروف شش گانه زیر در آن باشد.
ء، ع ت، ط ح، ه ذ،ز،ض،ظ ث،س،ص غ،ق
عذر تعالی حاظر کاغذ ثریا کاغذ
انعام اطلاع کهنه زیاد هستی قیاس
عرض تصور
منظر
۳: واژه ها در گذر زمان دچار تحول معنایی می شوند؛ برای پی بردن به این موضوع، معنای واژه های مشخص شده را، با کاربرد امروزی آن ها مقایسه کنید.
-مارا به نزدیک خویش بازگرفت. معنای قدیمی: نگه داشت
کاربرد امروزی: پس گرفت
-به مجلس وزیر شدیم. معنای قدیمی: رفتیم، کاربرد امروزی: فعل اسنادی
-شوخ از خود باز کنیم. معنای قدیمی: جدا کنیم، کاربرد امروزی: بگشاییم.
۴: کاربرد معنایی پسوند‌(__َ_ک) را در هریک از واژه های زیر بنویسید.
خورجینک: کوچک(پسوند‌ تصغیر)
دمک: کمی
درمک: پول کم
قلمرو ادبی :
۱:در متن درس، نمونه ای از تشبیه بیابید و ارکان را مشخص کنید.
از برهنگی و عاجزی‌ به دیوانگان ماننده بودیم.
مشبه: ما(ییم) مشبه به: دیوانگان
ادات تشبیه: ماننده وجه شبه: برهنگی و عاجزی
۲: دو ویژگی ناصر خسرو را بنویسید و برای هرکدام از متن درس نمونه ای بیابید.
سادگی در سخن: گمان بردند که ما زبان ایشان ندانیم
کوتاهی جملات: در ما نگریست
قلمرو فکری:
۱: چرا ناصر خسرو دعوت وزیرر را نپذیرفت؟به دو دلیل، نداشتن لباس و سر و وضع مناسب، می خواست قبل از ورود با نامه او را متوجه کند که از لحاظ دانش جایگاهی ندارد.
۲: معنا و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.
-دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند. فقیر بود و نمی توانست تغییری در اوضاع من دهد.
-چون بر رقعه من اطلاع یابد، قیاس کند که مرا اهلیت چیست. وقتی نامه مرا بخواند، می تواند شایستگی و دانش مرا بسنجد.
۳: بیت زیر، با کدام قسمت درس، ارتباط معنایی دارد؟
چنین است رسم سرای درشت گهی پشت به زین و گهی زین به پشت
(این قصه بدان آوردم تا مردم بدانند که به شدتی که از روزگار پیش آید نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار، ناامید نباید شد)
قسمت پایانی درس، كه اشاره دارد به این موضوع که از ناتوانی با کمک وزیر نجات پیدا می کند.
۴: چگونه از پیام نهایی درس می توانیم برای زندگی بهتر بهره بگیریم؟ مقاومت در برابر مشکلات گاهی وقت ها برای ما راه مناسب را به وجود می آورند، پس نباید ناامید بود.

نویسنده : گودال مخالف رفیع. تالاب مخالف رفیع. تناور هم معنی رفیع.

مهرزاد : جواب سوال ۲ قلمرو زبانی مشخص نیست کدوم هسته-اسم و وابسته-صفت و وابسته-مضاف‌الیه هستش لطفا مشخص کنین.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Mahdi king 24 روز قبل
1

سوال 2 جواب جدولش چرا هیج جا نیس 🤣

ناشناس 26 روز قبل
2

بدک نبود

ناشناس 26 روز قبل
-1

خیلی ممنوم

..... 6 ماه قبل
0

سوال دو ایینه دار نجابتت میشه

ایینه اسم نجابت صفت مضاف الیه _َ ت

زهرا 11 ماه قبل
2

خوب نبود/ بی نظیر بود. ممنون

پارمیس 11 ماه قبل
-1

عالی بود😘😘

ناشناس 11 ماه قبل
-1

کوثر با نظر من موافقت کرده

faty 11 ماه قبل
0

عالی بود 💛💜

عسل 11 ماه قبل
-1

مرسی

ناشناس 11 ماه قبل
0

مرسی دمتون گرم عالی بود

ناشناس 11 ماه قبل
2

بقیه درسارو هم بزارین لطفا

سارا 11 ماه قبل
6

عالی بود جدول رو کامل بزارین لطفا🙂🖤

2
👋 11 ماه قبل

موافقم😍

زهرا 11 ماه قبل
0

عالی بود 😘😘😍😍

0
نویسنده 11 ماه قبل

خیلی خوب بود دستتون درد نکنه🙏😍

نویسنده 11 ماه قبل
8

اگر امکان داره جواب ها رو در قسمت جدا از سوالات ننویسید چون باعث سر در گمی می شه و اینکه خیلی مفید بود ❤️

4
sromexs 11 ماه قبل

تعداد خیلی زیاده انشالله سال بعد اینکارو میکنیم

نگار 11 ماه قبل
7

عالی بود فقط جواب را از سوالات جدا ننویسید

نویسنده 11 ماه قبل
-1

عالی ستبسیار عالی ست

-1
Rojin 11 ماه قبل

بدک نبود،مرسی

حسین 11 ماه قبل
-1

ممنون خیلی خوب بود مطالب کامل بو

نویسنده 11 ماه قبل
3

فردا امتحانه ادبیات داریم؟😁

2
ARMI 11 ماه قبل

ما فردا ازمون می پرسه ⁦=_=⁩

شیوا اسمعیل پور 11 ماه قبل
-1

نظرم اینه عالی

-2
Nima 11 ماه قبل

Me too

مهراب 11 ماه قبل
-1

عالی بود

امیر 11 ماه قبل
3

عالی

پریماه 11 ماه قبل
-1

خیلی ممنووون

... 11 ماه قبل
1

ڂيـــݪے عــــآ ݪـــــے ٻـــــؤد❤

نویسنده 11 ماه قبل
-1

عالیه ممنونم

میلاد 11 ماه قبل
0

عالیه ممنونم

هعهههههه 11 ماه قبل
2

کجا خوب بود

محمد حسن علی‌پور 11 ماه قبل
2

واقعا عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
1

درقلمرو فکری شماره 3 به جای پاسداری ازحقیقت خط خون بنویسید

7
Mehrzad 11 ماه قبل

جواب سوال ۲ قلمرو زبانی مشخص نیست کدوم هسته-اسم و وابسته-صفت و وابسته-مضاف الیه هستش لطفا مشخص کنین :/

-2
نویسنده 11 ماه قبل

ممنون خوب بود

فاطمه احسانی 11 ماه قبل
11

کو جوابا واااااا تو یدونه گوگل نمیتونیم جواب چند سوالو پیدا کنیم ینی چی اخه

8
ایلیا 11 ماه قبل

اره واقعا

15
آتنا 11 ماه قبل

خیلی واقعا

فاطمه احسانی 11 ماه قبل
2

Nice

علی 11 ماه قبل
9

عالیه

مهرشاد محمودی 11 ماه قبل
0

خدایش گوگل خوبه

Salar 11 ماه قبل
8

مطالب عالی mrc

نویسنده 11 ماه قبل
8

به جای گذاشتن جواب سوالها یکم حسن تعلیل رو واسه بچه ها یاد بدیدمعلم فرج ناصری فرد

daneshvar 11 ماه قبل
4

ممنون عالی بود 👍👍

نویسنده 11 ماه قبل
3

چرا جواب درکدام قسمت از متن درس حسن تعلیل به کار رفته را ننوشتید

نویسنده 11 ماه قبل
10

در کارگاه متن پژوهی گروه اسمی . را مشخص کنید .

نویسنده 11 ماه قبل
0

خیلی ممنون خیلی عالی بود خسته نباشید (سهیل منصف)

ناشناس 11 ماه قبل
2

سلامممنون از لطف و زحمت شما عزیز عالیقدر

نویسنده 11 ماه قبل
-2

شاعر چه نوع مرگی را حسرت بزرگ زندگانی میداند

مبینا 11 ماه قبل
3

خیلی عالی بود ممنون🥰🥰

بارانا راد 11 ماه قبل
2

خیییلیییی خیییللییی بدددددد

الهه 11 ماه قبل
0

واقعا عالیه ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
0

خیلی خوب ممنون

عالیه 11 ماه قبل
-2

خیلی خوب بود ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
11

جواب سوال ۲ قلمرو زبانی

10
صدرا 11 ماه قبل

بله جواب اش رو لطفا بگید

صدرا 11 ماه قبل
6

واقعا ممنون عالی بود

سارا 11 ماه قبل
2

بسیار عالی و مفید

سحر 11 ماه قبل
-2

عالی بود🍁

نویسنده 11 ماه قبل
-2

سوال دو مشخص نی

Mobi 11 ماه قبل
3

سوال دو مشخص نی

آلا 11 ماه قبل
3

آره سوال دو معلوم نیست

نویسنده 11 ماه قبل
2

چرا داخل لمرو زبانی سومین سوال نیست

السانا 11 ماه قبل
-1

خیلی ممنون خوب بود🌹🌹🌹

محمد 11 ماه قبل
1

عالي

Eli 11 ماه قبل
4

بد نی فغد فک کنم جواباش یخورده اینور اونوره..ولی باز مر۳۰

نویسنده 11 ماه قبل
-2

جواب سوال ۱مترادف:بلند. تضاد:حضیض

نویسنده 11 ماه قبل
4

سوال دو قلمرو زبانیستون اول نماز صبح شهادتستون دوم غبطه بزرگ زندگانی

نویسنده 11 ماه قبل
2

🌹🌹عالی

امیر 11 ماه قبل
4

بسیار عالی

0
نویسنده 11 ماه قبل

امیدممنون خوب بود

haniii 11 ماه قبل
7

بد نی ولی سوال 2 معلوم نی اصن

نویسنده 11 ماه قبل
5

جواب سوال ۲ نامشخصه

نویسنده 11 ماه قبل
1

خوب درخشید وکامل بود جواببا تشکر جانان

نویسنده 11 ماه قبل
8

خیلی خیلی خوب بود عالی بودهر جا می رفتم یا نصفه بود یا نامشخصفقط سوال دو قلمرو زبانی هسته،وابسته و….. معلوم نیست

نگین 11 ماه قبل
3

اون نمودار مشخص نیس چرا

سارا 11 ماه قبل
2

عالیییی بود

Raha 11 ماه قبل
6

لطفن جواب سوال دوم قلمرو زبانی رو مشخص کنین

Elmira 11 ماه قبل
11

عالی بود فقط قسمت قلمرو زبانی سوال دو مشخص نیست

8
Ρ..ℳ 11 ماه قبل

دو تا دو تا بود از سمت راست ب چپ🌺

نویسنده 11 ماه قبل
1

سباتنن

P...ℳ 11 ماه قبل
2

وای واقعا ممنونم از شما که به فکر ما هستید و او این وضعیت این مطالب مفید رو در سایت قرار دادید ممنون

دانش آموز 11 ماه قبل
1

سوال ۲ قلمرو زبانی اشتباه است چون وابسته دوم باید صفت باشه در حالی در برخی گروه های ذکر شده در این جا وابسته دوم مضاف الیه هست

نویسنده 11 ماه قبل
-2

سوال 2 قلمرو زبانی مشخص نیست

•Sahel• 11 ماه قبل
2

👍دمتون گرم ممنون

امیر 11 ماه قبل
2

عالی ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
4

غبطه بزرگ زندگانیاسم:غبطه صفت:بزرگ مضاف الیه:زندگانی

مهدیه 11 ماه قبل
2

عالی بود ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
5

لطفا مشخص کنید سوال دو هر کدوم برای کدوم هست

مبینا😉😉😉😂 11 ماه قبل
6

چرا سوال دو قلمرو ادبی جوابش نیست؟

نویسنده 11 ماه قبل
7

سوال دو قلمرو ی زبانی مشخص نیست

Zahra 11 ماه قبل
18

فکنم سوال دو همون نمودار رو خودشونم نمیدونن اصلا چون جوابش تو هیچکدوم از گام بگام ها مشخص نیس😐😐😂😂

نویسنده 11 ماه قبل
3

قلمر ادبی صفحه 34

1
Nafs 11 ماه قبل

سوال ۲ صفحه ی ۳۴ نیس ک😞

نویسنده 11 ماه قبل
4

عالی بود(تشکر)

نویسنده 11 ماه قبل
23

هسته یا اسم میشه خواهرم ،وابسته یاصفت میشه قربان مهربانی،وابسته یا مضاف الیه،اتیعنی هر اسمی که دوست داری می ذاری یه صفت براش انتخاب میکنی ،وکلمه اضافه صفت رو زیر کلمه مضاف الیه قرار می دی،😉شدفاطمه هستم

عرفان 11 ماه قبل
6

خیلی عالی بود ممنونم

ناشناس 11 ماه قبل
13

عالی بود…ممنون از مطالب خوبتون

خسته از این دنیا 11 ماه قبل
5

خوب بود

هانی 11 ماه قبل
6

مفید بود ممنون واقعا

الهه 11 ماه قبل
8

مرسی خیلی عالی بود

Asi 11 ماه قبل
2

Bd nbod

علی ولی 11 ماه قبل
1

عالی بود همه جواب هار و نوشته بود

یک دانش آموز 11 ماه قبل
0

عاالیییییی

mobin 11 ماه قبل
0

عالی

مسعودکاظمی 11 ماه قبل
3

خیلی عالی

نویسنده 11 ماه قبل
3

عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
3

بسیار خوب بود

سلام 11 ماه قبل
4

ممنون عالی بود

A_Z 11 ماه قبل
1

خوب بودبدهم نبود

1
ثنا جون 11 ماه قبل

راست میگی ایول:-D

برای پاسخ کلیک کنید