کارگاه متن پژوهی درس سوم پاسداری از حقیقت قلمرو زبانی ادبی فکری صفحه 34 و 35 فارسی دهم

نویسنده

هسته یا اسم میشه خواهرم ،وابسته یاصفت میشه قربان مهربانی،وابسته یا مضاف الیه،اتیعنی هر اسمی که دوست داری می ذاری یه صفت براش انتخاب میکنی ،وکلمه اضافه صفت رو زیر کلمه مضاف الیه قرار می دی،😉شدفاطمه هستم

Zahra

فکنم سوال دو همون نمودار رو خودشونم نمیدونن اصلا چون جوابش تو هیچکدوم از گام بگام ها مشخص نیس😐😐😂😂

آتنا

خیلی واقعا

ناشناس

عالی بود…ممنون از مطالب خوبتون

Elmira

عالی بود فقط قسمت قلمرو زبانی سوال دو مشخص نیست

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه ۳۴ و ۳۵ کتاب فارسی پایه دهم قلمرو زبانی ادبی فکری کارگاه متن پژوهی درس سوم پاسداری از حقیقت از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی

1) مترادف و متضاد واژه «رفیع» را از متن درس بیابید.
2) از متن درس، برای هر یک از نمودارهای زیر، یک گروه اسمی بیابید و در نمودار قرار دهید.

جواب

1) متضاد : حضیض
مترادف : بلند
2) نماز صبح شهادت
غبطه بزرگ زندگانی
ضامن دوام جهان
گوشه روشن وجدان تاریخ
لبان اراده تو
سر کودک عقل

قلمرو ادبی

1) دو نمونه از کاربرد «تشخیص» در متن درس مشخّص کنید.
2) شعر سپید، گونه ای از شعر معاصر است که آهنگ دارد امّا وزن عروضی ندارد و جای قافیه ها در آن مشخّص نیست.
شعر «پاسداری از حقیقت» را از این دید بررسی کنید.
3) به بیت زیر توجّه کنید.
«بید مجنون در تمام عمر، سر بالا نکرد حاصل بی حاصلین بود به جز شرمندگی»
صائب
در این بیت، شاعر برای شکل ظاهری و آویزان بودن شاخه ها و برگ های درخت بید، علتّی شاعرانه امّا غیرواقعی آورده است و آن، سرافکندگی بید به سبب بی حاصلی است.
وقتی شاعر یا نویسنده دلیلی غیرواقعی امّا ادبی برای موضوعی بیان کند؛ به گونه ای که بتواند خواننده را قانع کند، آرایۀ «حُسن تعلیل » پدید می آید.
«حسن تعلیل» در لغت، به معنای دلیل و برهان نیکو آوردن است؛ اگرچه این دلیل و برهان، واقعی، علمی یا عقلی نیست اما مخاطب آن را از علتّ اصلی دلپذیرتر می یابد.
در کدام قسمت از متن درس «حُسن تعلیل » به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید..

جواب

1) درختان را دوست دارم که به احترام تو قیام کرده اند : قیام کردن درختان
شفق آینه دار نجابتت
در فکر آن گودالم که خون تو را مکیده است.
2) این شعر نیز در واقع شعر سفید است چون آهنگ دارد اما وزن عروضی ندارو و جای قافیه ها در آن مشخص نیست.
3) درختان را دوست دارم که به احترام تو قیام کرده اند : شاعر علت به ردیف و عمودی ایستادن درختان را احترام به امام حسین (ع) می داند.
و آب را که مهر مادر توست : آب را به این علت دوست دارم که مهریه مادر تو ، حضرت فاطمه (س) است.
شفق آینه دار نجابتت : شاعر علت تشکیل شفق را آینه دار بودن نجابت امام می خواند.

قلمرو فکری

1) با توجّه به متن درس، شاعر چه نوع مرگی را غبطۀ بزرگ زندگانی می داند؟
2) در متن درس، «عقل » با چه ویژگی هایی وصف شده است؟ چرا؟
3) هر یک از موارد زیر، با کدام قسمت از شعر «پاسداری از حقیقت» ارتباط معنایی دارد؟
شَرَفُ المَکانِ باِلمَکینِ. (ارزش هر جای و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته است.)
و بَذَل مُهجَتَهُ فَبِکَ لِیَستَنقِذَ عبادکَ مِنَ الجَهالۀ و حَیرَۀ الضَّلالۀ.
(او ، حسین (ع)، خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و سرگردانیِ گمراهی نجات بخشد.)

جواب

1) شهادت (شهادت امام حسن (ع))
2) کلاه از سر عقل می افتد یعنی عاجز و ناتون بودن عقل در درک عظمت امام حسین (ع)
3) الف) در فکر آن گودالم که خون تو را مکیده است / هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم.
ب) بر تالابی از خون خویش
در گذرگه تاریخ ایستاده ای
با جامی از فرهنگ
و بشریت رهگذار را می آشامانی
– هر کس را که تشنه ی شهادت است

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : قلمرو زبانی :
۱: معانی مختلف واژه«فضل» را با توجه به متن درس بنویسید. (کمال، افزونی)، (رجحان، برتری)، (نیکویی، بخشش)، (معرفت، دانش).
۲: جدول زیر را کامل کنید.
واژه مترادف هم خوانواده
كَرَم جوان مردی کرامت
اِنعام نعمت بخشیدن نعمت
فراغ آسودگی فراغت
۳: در زبان فارسی، کلمه ای اهمیت املایی بیشتری دارد که یک یا چند حرف از حروف شش گانه زیر در آن باشد.
ء، ع ت، ط ح، ه ذ،ز،ض،ظ ث،س،ص غ،ق
عذر تعالی حاظر کاغذ ثریا کاغذ
انعام اطلاع کهنه زیاد هستی قیاس
عرض تصور
منظر
۳: واژه ها در گذر زمان دچار تحول معنایی می شوند؛ برای پی بردن به این موضوع، معنای واژه های مشخص شده را، با کاربرد امروزی آن ها مقایسه کنید.
-مارا به نزدیک خویش بازگرفت. معنای قدیمی: نگه داشت
کاربرد امروزی: پس گرفت
-به مجلس وزیر شدیم. معنای قدیمی: رفتیم، کاربرد امروزی: فعل اسنادی
-شوخ از خود باز کنیم. معنای قدیمی: جدا کنیم، کاربرد امروزی: بگشاییم.
۴: کاربرد معنایی پسوند‌(__َ_ک) را در هریک از واژه های زیر بنویسید.
خورجینک: کوچک(پسوند‌ تصغیر)
دمک: کمی
درمک: پول کم
قلمرو ادبی :
۱:در متن درس، نمونه ای از تشبیه بیابید و ارکان را مشخص کنید.
از برهنگی و عاجزی‌ به دیوانگان ماننده بودیم.
مشبه: ما(ییم) مشبه به: دیوانگان
ادات تشبیه: ماننده وجه شبه: برهنگی و عاجزی
۲: دو ویژگی ناصر خسرو را بنویسید و برای هرکدام از متن درس نمونه ای بیابید.
سادگی در سخن: گمان بردند که ما زبان ایشان ندانیم
کوتاهی جملات: در ما نگریست
قلمرو فکری:
۱: چرا ناصر خسرو دعوت وزیرر را نپذیرفت؟به دو دلیل، نداشتن لباس و سر و وضع مناسب، می خواست قبل از ورود با نامه او را متوجه کند که از لحاظ دانش جایگاهی ندارد.
۲: معنا و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.
-دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند. فقیر بود و نمی توانست تغییری در اوضاع من دهد.
-چون بر رقعه من اطلاع یابد، قیاس کند که مرا اهلیت چیست. وقتی نامه مرا بخواند، می تواند شایستگی و دانش مرا بسنجد.
۳: بیت زیر، با کدام قسمت درس، ارتباط معنایی دارد؟
چنین است رسم سرای درشت گهی پشت به زین و گهی زین به پشت
(این قصه بدان آوردم تا مردم بدانند که به شدتی که از روزگار پیش آید نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار، ناامید نباید شد)
قسمت پایانی درس، كه اشاره دارد به این موضوع که از ناتوانی با کمک وزیر نجات پیدا می کند.
۴: چگونه از پیام نهایی درس می توانیم برای زندگی بهتر بهره بگیریم؟ مقاومت در برابر مشکلات گاهی وقت ها برای ما راه مناسب را به وجود می آورند، پس نباید ناامید بود.

نویسنده : گودال مخالف رفیع. تالاب مخالف رفیع. تناور هم معنی رفیع.

مهرزاد : جواب سوال ۲ قلمرو زبانی مشخص نیست کدوم هسته-اسم و وابسته-صفت و وابسته-مضاف‌الیه هستش لطفا مشخص کنین.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Mahdi king 2 سال قبل
2

سوال 2 جواب جدولش چرا هیج جا نیس 🤣

ناشناس 2 سال قبل
2

بدک نبود

ناشناس 2 سال قبل
-1

خیلی ممنوم

..... 2 سال قبل
0

سوال دو ایینه دار نجابتت میشه

ایینه اسم نجابت صفت مضاف الیه _َ ت

زهرا 2 سال قبل
2

خوب نبود/ بی نظیر بود. ممنون

پارمیس 2 سال قبل
-1

عالی بود😘😘

ناشناس 2 سال قبل
-1

کوثر با نظر من موافقت کرده

faty 2 سال قبل
0

عالی بود 💛💜

عسل 2 سال قبل
-2

مرسی

ناشناس 2 سال قبل
1

مرسی دمتون گرم عالی بود

ناشناس 2 سال قبل
2

بقیه درسارو هم بزارین لطفا

سارا 2 سال قبل
6

عالی بود جدول رو کامل بزارین لطفا🙂🖤

3
👋 2 سال قبل

موافقم😍

زهرا 2 سال قبل
0

عالی بود 😘😘😍😍

0
نویسنده 2 سال قبل

خیلی خوب بود دستتون درد نکنه🙏😍

نویسنده 2 سال قبل
8

اگر امکان داره جواب ها رو در قسمت جدا از سوالات ننویسید چون باعث سر در گمی می شه و اینکه خیلی مفید بود ❤️

4
sromexs 2 سال قبل

تعداد خیلی زیاده انشالله سال بعد اینکارو میکنیم

نگار 2 سال قبل
7

عالی بود فقط جواب را از سوالات جدا ننویسید

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی ستبسیار عالی ست

-1
Rojin 2 سال قبل

بدک نبود،مرسی

حسین 2 سال قبل
-1

ممنون خیلی خوب بود مطالب کامل بو

نویسنده 2 سال قبل
3

فردا امتحانه ادبیات داریم؟😁

2
ARMI 2 سال قبل

ما فردا ازمون می پرسه ⁦=_=⁩

شیوا اسمعیل پور 2 سال قبل
-1

نظرم اینه عالی

-2
Nima 2 سال قبل

Me too

مهراب 2 سال قبل
-1

عالی بود

امیر 2 سال قبل
3

عالی

پریماه 2 سال قبل
-1

خیلی ممنووون

... 2 سال قبل
1

ڂيـــݪے عــــآ ݪـــــے ٻـــــؤد❤

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالیه ممنونم

میلاد 2 سال قبل
0

عالیه ممنونم

هعهههههه 2 سال قبل
2

کجا خوب بود

محمد حسن علی‌پور 2 سال قبل
2

واقعا عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
1

درقلمرو فکری شماره 3 به جای پاسداری ازحقیقت خط خون بنویسید

7
Mehrzad 2 سال قبل

جواب سوال ۲ قلمرو زبانی مشخص نیست کدوم هسته-اسم و وابسته-صفت و وابسته-مضاف الیه هستش لطفا مشخص کنین :/

-2
نویسنده 2 سال قبل

ممنون خوب بود

فاطمه احسانی 2 سال قبل
11

کو جوابا واااااا تو یدونه گوگل نمیتونیم جواب چند سوالو پیدا کنیم ینی چی اخه

8
ایلیا 2 سال قبل

اره واقعا

15
آتنا 2 سال قبل

خیلی واقعا

فاطمه احسانی 2 سال قبل
2

Nice

علی 2 سال قبل
9

عالیه

مهرشاد محمودی 2 سال قبل
0

خدایش گوگل خوبه

Salar 2 سال قبل
8

مطالب عالی mrc

نویسنده 2 سال قبل
8

به جای گذاشتن جواب سوالها یکم حسن تعلیل رو واسه بچه ها یاد بدیدمعلم فرج ناصری فرد

daneshvar 2 سال قبل
4

ممنون عالی بود 👍👍

نویسنده 2 سال قبل
3

چرا جواب درکدام قسمت از متن درس حسن تعلیل به کار رفته را ننوشتید

نویسنده 2 سال قبل
10

در کارگاه متن پژوهی گروه اسمی . را مشخص کنید .

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی ممنون خیلی عالی بود خسته نباشید (سهیل منصف)

ناشناس 2 سال قبل
2

سلامممنون از لطف و زحمت شما عزیز عالیقدر

نویسنده 2 سال قبل
-2

شاعر چه نوع مرگی را حسرت بزرگ زندگانی میداند

مبینا 2 سال قبل
3

خیلی عالی بود ممنون🥰🥰

بارانا راد 2 سال قبل
2

خیییلیییی خیییللییی بدددددد

الهه 2 سال قبل
0

واقعا عالیه ممنون

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی خوب ممنون

عالیه 2 سال قبل
-2

خیلی خوب بود ممنون

نویسنده 2 سال قبل
11

جواب سوال ۲ قلمرو زبانی

10
صدرا 2 سال قبل

بله جواب اش رو لطفا بگید

صدرا 2 سال قبل
6

واقعا ممنون عالی بود

سارا 2 سال قبل
2

بسیار عالی و مفید

سحر 2 سال قبل
-2

عالی بود🍁

نویسنده 2 سال قبل
-2

سوال دو مشخص نی

Mobi 2 سال قبل
3

سوال دو مشخص نی

آلا 2 سال قبل
3

آره سوال دو معلوم نیست

نویسنده 2 سال قبل
2

چرا داخل لمرو زبانی سومین سوال نیست

السانا 2 سال قبل
-1

خیلی ممنون خوب بود🌹🌹🌹

محمد 2 سال قبل
1

عالي

Eli 2 سال قبل
4

بد نی فغد فک کنم جواباش یخورده اینور اونوره..ولی باز مر۳۰

نویسنده 2 سال قبل
-2

جواب سوال ۱مترادف:بلند. تضاد:حضیض

نویسنده 2 سال قبل
4

سوال دو قلمرو زبانیستون اول نماز صبح شهادتستون دوم غبطه بزرگ زندگانی

نویسنده 2 سال قبل
2

🌹🌹عالی

امیر 2 سال قبل
4

بسیار عالی

0
نویسنده 2 سال قبل

امیدممنون خوب بود

haniii 2 سال قبل
7

بد نی ولی سوال 2 معلوم نی اصن

نویسنده 2 سال قبل
5

جواب سوال ۲ نامشخصه

نویسنده 2 سال قبل
1

خوب درخشید وکامل بود جواببا تشکر جانان

نویسنده 2 سال قبل
8

خیلی خیلی خوب بود عالی بودهر جا می رفتم یا نصفه بود یا نامشخصفقط سوال دو قلمرو زبانی هسته،وابسته و….. معلوم نیست

نگین 2 سال قبل
3

اون نمودار مشخص نیس چرا

سارا 2 سال قبل
2

عالیییی بود

Raha 2 سال قبل
6

لطفن جواب سوال دوم قلمرو زبانی رو مشخص کنین

Elmira 2 سال قبل
11

عالی بود فقط قسمت قلمرو زبانی سوال دو مشخص نیست

8
Ρ..ℳ 2 سال قبل

دو تا دو تا بود از سمت راست ب چپ🌺

نویسنده 2 سال قبل
1

سباتنن

P...ℳ 2 سال قبل
2

وای واقعا ممنونم از شما که به فکر ما هستید و او این وضعیت این مطالب مفید رو در سایت قرار دادید ممنون

دانش آموز 2 سال قبل
1

سوال ۲ قلمرو زبانی اشتباه است چون وابسته دوم باید صفت باشه در حالی در برخی گروه های ذکر شده در این جا وابسته دوم مضاف الیه هست

نویسنده 2 سال قبل
-2

سوال 2 قلمرو زبانی مشخص نیست

•Sahel• 2 سال قبل
2

👍دمتون گرم ممنون

امیر 2 سال قبل
2

عالی ممنون

نویسنده 2 سال قبل
4

غبطه بزرگ زندگانیاسم:غبطه صفت:بزرگ مضاف الیه:زندگانی

مهدیه 2 سال قبل
2

عالی بود ممنون

نویسنده 2 سال قبل
5

لطفا مشخص کنید سوال دو هر کدوم برای کدوم هست

مبینا😉😉😉😂 2 سال قبل
6

چرا سوال دو قلمرو ادبی جوابش نیست؟

نویسنده 2 سال قبل
7

سوال دو قلمرو ی زبانی مشخص نیست

Zahra 2 سال قبل
18

فکنم سوال دو همون نمودار رو خودشونم نمیدونن اصلا چون جوابش تو هیچکدوم از گام بگام ها مشخص نیس😐😐😂😂

نویسنده 2 سال قبل
3

قلمر ادبی صفحه 34

1
Nafs 2 سال قبل

سوال ۲ صفحه ی ۳۴ نیس ک😞

نویسنده 2 سال قبل
4

عالی بود(تشکر)

نویسنده 2 سال قبل
23

هسته یا اسم میشه خواهرم ،وابسته یاصفت میشه قربان مهربانی،وابسته یا مضاف الیه،اتیعنی هر اسمی که دوست داری می ذاری یه صفت براش انتخاب میکنی ،وکلمه اضافه صفت رو زیر کلمه مضاف الیه قرار می دی،😉شدفاطمه هستم

عرفان 2 سال قبل
6

خیلی عالی بود ممنونم

ناشناس 2 سال قبل
13

عالی بود…ممنون از مطالب خوبتون

خسته از این دنیا 2 سال قبل
5

خوب بود

هانی 2 سال قبل
6

مفید بود ممنون واقعا

الهه 2 سال قبل
8

مرسی خیلی عالی بود

Asi 2 سال قبل
2

Bd nbod

علی ولی 2 سال قبل
1

عالی بود همه جواب هار و نوشته بود

یک دانش آموز 2 سال قبل
0

عاالیییییی

mobin 2 سال قبل
0

عالی

مسعودکاظمی 2 سال قبل
3

خیلی عالی

نویسنده 2 سال قبل
3

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
3

بسیار خوب بود

سلام 2 سال قبل
4

ممنون عالی بود

A_Z 2 سال قبل
1

خوب بودبدهم نبود

1
ثنا جون 2 سال قبل

راست میگی ایول:-D

برای پاسخ کلیک کنید