کدام بیت یا بیت های درس را بیشتر می پسندید؟ دلیل خود را بیان کنید صفحه 113 فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۱۳ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان کدام بیت یا بیت های درس را بیشتر می پسندید؟ دلیل خود را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کاج همسایه با نرمی گفت: دوستی را نمیبرم از یاد شاید این اتفاق هم روزی برای من افتاد به دلیل نشان دادن دوستی، وفا و کمک به هم نوع در سختی و تنها نگذاشتن دیگران در شرایط سخت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 6 ماه قبل
0

نبامیمذمزمذکژ

کبامبج

نویسنده 7 ماه قبل
-1

بله کاج همسایع

نویسنده 7 ماه قبل
1

من نمی نویسم باید خودتان آن را جواب

برای پاسخ کلیک کنید