کشف آتش در غذا مسکن امنیت ابزار و وسایل چه تاثیری گذاشت صفحه 34 مطالعات اجتماعی چهارم

امیر حسین

غذا =برای پختن غذامسکن=روشنایی و گرم کردنامنیت=دفاع از خود در برابر حمله حیواناتابزار و وسایل=پختن ظروف سفالی و ذوب کردن فلز هاتاثیرش=چون از آن برای گرم کردن و روشنایی و پختن غذا و ظروف سفالی و ذوب کردن فلزها استفاده می شود

نویسنده

غذا:پخت غذامسکن:روشنای گروم نگردن خانهامنیت دفاع از خود در مقابل حمله ی حیواناتابزار و وسایل :پخش ظروف و ذوب کردن فنراتنام ونامخانوادگی :امیر حسین اسدی

نویسنده

غذا: انسان هامیتوانستندگوشت وسبزیجات را بپزندمسکن انسان ها میتوانستندمحیط زنگی خود را گرمانسان می توانست فلزات را ذوب کند واز آن ها وسایل درست کندمحمد یونس محمودی

نویسنده

آتش به پخت غذا و گرم کردن خانه کمک می کرد . 🙂

نویسنده

کشف آتش تغیرات زیادی در زندگی انسان کرد مثلأ انسان ها یاد گرفتند غذای خود را بپزند و آتش با وجود رعد و برق درست شد و توسط انسان های اولیه کشف شد

جواب فعالیت صفحه ۳۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان ابتدایی کشف آتش در غذا مسکن امنیت ابزار و وسایل چه تاثیری گذاشت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 5 ماه قبل
0

و

ناشناس 6 ماه قبل
0

غذا

نویسنده 9 ماه قبل
4

جواب

نویسنده 9 ماه قبل
9

آتش به پخت غذا و گرم کردن خانه کمک می کرد . 🙂

0
ماهان 9 ماه قبل

آتش برای پختن غذا و گرم کردن و سوزاندن آشغال ها

ناشناس 9 ماه قبل
5

غذا :غذا ی خام را به غذای پخته تبدیل کردمسکن :گرم کردن مسکن و روشنایی خانهامنیت :برای دفع حیوانات درندهابزار و وسایل :برای جوشکاری و به داه انداختن ماشین و غیره

نویسنده 9 ماه قبل
9

غذا: انسان هامیتوانستندگوشت وسبزیجات را بپزندمسکن انسان ها میتوانستندمحیط زنگی خود را گرمانسان می توانست فلزات را ذوب کند واز آن ها وسایل درست کندمحمد یونس محمودی

نویسنده 9 ماه قبل
0

کشو آتش بر مسکن انسان ها چه تاثیری کزاشت

نویسنده 9 ماه قبل
3

تاثیر آتش بر ابزار وسایل این است که با آتش انواع آهن ها را ذوب می کنند و با آهن های ذوب شده وسایل مختلف درست می کنند .علی رضا

امیر حسین 9 ماه قبل
17

غذا =برای پختن غذامسکن=روشنایی و گرم کردنامنیت=دفاع از خود در برابر حمله حیواناتابزار و وسایل=پختن ظروف سفالی و ذوب کردن فلز هاتاثیرش=چون از آن برای گرم کردن و روشنایی و پختن غذا و ظروف سفالی و ذوب کردن فلزها استفاده می شود

5
فاطمه زهرا 9 ماه قبل

بسیار عالی بود ممنون که گفتین

نویسنده 9 ماه قبل
3

غذا :دیگر غذا را خام نمی خوردندملیکا ساروی

نویسنده 9 ماه قبل
4

غدا= انسان می توانست گوشت و سبزیجات را بپزد

نویسنده 9 ماه قبل
4

کشف آتش در غذا مسکن چ تغییری ایجادکرده است

نویسنده 9 ماه قبل
6

درست

نویسنده 9 ماه قبل
6

کشف آتش تغیرات زیادی در زندگی انسان کرد مثلأ انسان ها یاد گرفتند غذای خود را بپزند و آتش با وجود رعد و برق درست شد و توسط انسان های اولیه کشف شد

نویسنده 9 ماه قبل
9

غذا:پخت غذامسکن:روشنای گروم نگردن خانهامنیت دفاع از خود در مقابل حمله ی حیواناتابزار و وسایل :پخش ظروف و ذوب کردن فنراتنام ونامخانوادگی :امیر حسین اسدی

برای پاسخ کلیک کنید