کدام رود به خلیج فارس میریزد صفحه 29 مطالعات اجتماعی پنجم

نویسنده

اروند رود

نویسنده

اروندرود

جواب فعالیت صفحه ۲۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان ابتدایی کدام رود به خلیج فارس میریزد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فکر کنم سفید رود باشه.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
0

اندرود

ناشناس 5 ماه قبل
2

کارون

ناشناس 5 ماه قبل
0

ممنون

نویسنده 5 ماه قبل
1

نمیدونم

نویسنده 5 ماه قبل
6

اروندرود

نویسنده 5 ماه قبل
7

اروند رود

ناشناس 5 ماه قبل
0

رود کارون

نویسنده 5 ماه قبل
-1

کارون

نویسنده 5 ماه قبل
0

ههتتتههتت

نویسنده 5 ماه قبل
0

درس پنجم کدام رود به خلیج فارس می ریزند

ناشناس 5 ماه قبل
1

اروند رود

برای پاسخ کلیک کنید