کشور دارای امنیت ناپایدار وضعیت خوب نظامی و امنیت اطلاعات صفحه 4 آمادگی دفاعی دهم

ناشناس

خدمات اقتصادی نامطلوب : ( نبود تولید داخلی و وابستگی به بیگانگان، نبود امکانات رفاهی برای عموم مردم)

امیر

ممنون و سپاس بسیار لطفا فعالیت صفحه ۴ دفاعی دهم انسانی که درمورد کشور داری امنیت پایدار و کشور دارای امنیت ناپایدار

Nmm

Awlii

نویسنده

لطفا اگر چیزی در این مورد میدانید اینجا بفرستید خیلی ممنون میشم

جواب فعالیت (2) صفحه ۴ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم کشور دارای امنیت ناپایدار وضعیت خوب نظامی و امنیت اطلاعات از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وضعیت بد نظامی و امنیتی : ترور, تجاوز توسط کشور های دیگر, بمبگذاری.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

خدمات اجتماعی مناسب

امیر مهدی 2 سال قبل
2

امیر مهدی

Nmm 3 سال قبل
4

Awlii

نویسنده 3 سال قبل
-1

عالی

رعنا 3 سال قبل
-2

عالی بود

ناشناس 3 سال قبل
0

Ali hst

امیر 3 سال قبل
4

ممنون و سپاس بسیار لطفا فعالیت صفحه ۴ دفاعی دهم انسانی که درمورد کشور داری امنیت پایدار و کشور دارای امنیت ناپایدار

نویسنده 3 سال قبل
0

ذراپذلپدذذ

Han 3 سال قبل
0

Koob

نویسنده 3 سال قبل
0

فوخبویحک

نویسنده 3 سال قبل
0

ندارم

نویسنده 3 سال قبل
3

لطفا اگر چیزی در این مورد میدانید اینجا بفرستید خیلی ممنون میشم

ناشناس 3 سال قبل
6

خدمات اقتصادی نامطلوب : ( نبود تولید داخلی و وابستگی به بیگانگان، نبود امکانات رفاهی برای عموم مردم)

نویسنده 3 سال قبل
-2

ا

نویسنده 3 سال قبل
-2

😑😑😑

نویسنده 3 سال قبل
-2

کشور نا پایدار کدام است

نویسنده 3 سال قبل
-1

وضعیت اقتصادی مطلوب

نویسنده 3 سال قبل
-1

ناامنی در خیابان

نویسنده 3 سال قبل
-1

عالي

نویسنده 3 سال قبل
0

خوبمرجان

علیزاده 3 سال قبل
-1

علی

نویسنده 3 سال قبل
0

خوب

نویسنده 3 سال قبل
-1

۳

برای پاسخ کلیک کنید