کدام جانور سود می برد کدام جانور سود نمی برد صفحه 91 علوم ششم

جواب گفت و گو صفحه ۹۱ کتاب علوم تجربی پایه ششم کدام جانور سود می برد کدام جانور سود نمی برد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جانورانی که سود می برند: مورچه ، شته ، کرکس ، مگس ، پشه.
جانورانی که سود نمی برند: اسب و شیر.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 7 ماه قبل
0

جانورانی که سود می برند ==شته و مورچه و کرکس و مگس

جانورانی که سود نمی برند == شیر و اسب

ه هذد ه 8 ماه قبل
0

64رخ4ل74ل

رضا 10 ماه قبل
1

رضا غله بانی هستم

0
رضا 10 ماه قبل

آفرین رضا

رضا 10 ماه قبل
0

رضا غله بانی هستم

نویسنده 11 ماه قبل
1

در دوستی مورچه و شته هر دو سود میبرند و در دوستی کروکودیل و پرنده فقط پرنده سود میبرد و در دوستی اسب و پشه فقط پشه سود میبرد

برای پاسخ کلیک کنید